Prvá časť: Zákon o odpadoch - z pohľadu obce

Zákon o odpadoch č. 79/2015

Zákon o odpadoch bol schválený v roku 2015 a účinnosť nadobúdal postupne od 1.1.2016 do 1.1.2017. Dostal číslo 79/2015 a jeho kompletnú verziu od roku 2018 si môžete stiahnuť tu.

Zákon o odpadoch ako základný právny predpis, ktorý u nás rieši odpadové hospodárstvo je rozsiahly dokument. Okrem klasických pojmových definícií, sankcií, či kontrolných mechanizmov rieši z pohľadu obcí a miest,  tieto 3 najdôležitejšie oblasti:

 1. Veľmi dôležitý je § 14, ktorý rozoberá povinnosti držiteľa odpadu. To sa týka každého kto produkuje odpady, ďalej s nimi nakladá a týka sa to aj obcí. Na tento paragraf sa samozrejme nabaľujú ďalšie povinnosti.
 2. Ďalšia dôležitá časť zákona o odpadoch je v § 80 - 82. V týchto paragrafoch sa pojednáva o komunálnych odpadoch, povinnostiach obcí a systéme nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
 3. Súhlasy, registrácie, vyjadrenia a autorizácie - podľa § 97 a 98. Týchto dokumentov sa vydáva relatívne veľa a každý subjekt by mal mať udelený taký dokument, ktorý pre svoju činnosť v odpadovom hospodárstve potrebuje. To sa týka aj obcí. 

V tejto časti sa bližšie pozrieme na jednotlivé povinnosti. 

Zaujímavé články z nášho BLOGu

Ako zhromažďovať odpady
Čo nové s nebezpečnými odpadmi?

Aké najčastejšie súhlasy na odpady musí mať vybavené firma? 

 

Upozorniť by sme Vás chceli na tieto zmeny:

 1. Obec si musí v niektorých prípadoch vypracovať svoj Program odpadového hospodárstva - Osnova sa oproti POH na roky 2016 - 2020 zmenila.
 2. Program odpadového hospodárstva si bude schvaľovať obec sama, Okresný úrad sa bude k dokumentu len vyjadrovať.
 3. Pozor na servisné, udržiavacie, čistiace, či stavebné práce: Obec pri nich vystupuje ako pôvodca odpadu.
 4. Povinne sa musia separovať už aj viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Napríklad krabice od džúsov.
 5. Obce už môžu opätovne zbierať pneumatiky na zbernom dvore, či na inom mieste ustanovenom obcou.
 6. Do praxe sa zaviedol nový súhlas na Prekládkovú stanicu.
 7. Od roku 2018 sa zmení spôsob evidovania a ohlasovania údajov.
 8. Upozorniť by sme chceli na správne stanovenie odosielateľa NO. Nemusí ním byť len pôvodca odpadu, častejšie by ním mala byť zberová spoločnosť.

Nižšie si môžete stiahnuť teoretickú časť, online test a infografiku dôležitých zákonov a vyhlášok odpadového hospodárstva, z pohľadu obce.

Nižšie môžete zanechať Váš komentár, či otázku. 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.