Pozývame Vás na webinár

Júnové zmeny v odpadových predpisoch

WEBINÁR SA KONÁ:

v stredu 22.6.2022 o 9:00

Prečo sa zúčastniť?

V júni sa zmenili 3 vyhlášky a 1 nariadenie. Do života prídu opäť veľké zmeny najmä čo sa týka triedeného zberu, triedenia odpadov, vykazovania údajov, či nákladov za zneškodňovanie odpadov na skládkach.

Čo sa dozviete na webinári?

 • Ako sa zmenila a zmení nulová donášková vzdialenosť?
  Aké komodity bude treba zbierať od domu k domu? A ktoré už nie?
 • Ktoré odpady bude potrebné triediť na triediacej linke?
  Budú sa musieť triediť aj biologicky rozložiteľné plasty?
 • Zverejňovanie informácií
  Triedite separovaný odpad? Čakajú Vás nové oznamovacie povinnosti a zverejňovanie údajov.
 • Ako sa zmení výpočet ekonomicky oprávnených nákladov?
  Koľko peňazí dostane zberová spoločnosť od OZV?
 • Skládkovanie stavebných odpadov
  Koho sa to dotkne, koho to minie? Aké budú nové poplatky?

Webinárom Vás bude sprevádzať Ing. Tomáš Schabjuk

Spolu sa pozrieme na júnové zmeny v odpadovom hospodárstve.

Webinár je k dispozícii v rámci nášho e-školenia 2022

e-školenie 2022 Vám poskytne prístup do členskej sekcie, v ktorej si môžete študovať materiály, pozerať videá, webináre, či záznamy z nich počas celého roka 2022.

Ak už e-školenie máte zakúpené, nemusíte robiť nič, pošleme Vám neskôr bližšie informácie.

Ak e-školenie ešte nemáte, je potrebné si ho objednať.