Ďakujeme Vám, že ste si u nás objednali našu aplikáciu elo.sk

Veríme, že Vám s odpadmi pomôžeme a že Vám aplikácia bude dobrým spoločníkom pri správe odpadového hospodárstva.

Na Váš e-mail z objednávky sme Vám zaslali zálohovú faktúru, po jej uhradení Vám nastavíme licenciu, ktorú ste si objednali.