Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – zmena tlačiva 2021

Viete, že sa zmenilo tlačivo ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Áno tlačivo sa zmenilo, ale dobrým zvykom býva, že keď Ministerstvo schváli nejaké zmeny pred koncom roka, dá do prechodných ustanovení danej zmeny vyhlášky, či zákona, že odkedy sa táto zmena má v praxi aplikovať. No a teraz to tam nedali a tým spôsobili chaos. Denne mám asi...

Nové e-školenie o odpadoch 2021

Fuu dva mesiace sú za nami. 2 mesiace natáčanie videí, príprava materiálov, štúdium zmien v zákone, vyhláškach. A stačilo. e-školenie 2021 je hotové a je pripravené aj pre Vás. E-školenie je celé nové a je zároveň aj iné. Rozhodli sme sa ísť viac do hĺbky a hlavne rozpracovať podrobnejšie niektoré tém. Zároveň sme chceli priniesť aj zaujímavé príspevky a skúseností z praxe. Pozrieť si...

Už 14 dní porušujú zákon o odpadoch

Kto? No všetky skládky odpadov. A prečo? Lebo platí zákaz skládkovania neupravených odpadov. Ak by to mali skládky odpadov prísne dodržať, museli by zatvoriť svoje brány. A ako je to možné? Veď Ministerstvo pripravilo a v decembri predložilo vyhlášku, ktorou to chcelo o 2 roky posunúť. No lenže to boli plány. Vyhláška sa zatiaľ neschválila. Teda platí stav zo...

Povinná úprava odpadov pred skládkovaním od roku 2021

Konečne, návrh vyhlášky o skládkovaní odpadov je na svete. Nie, nezatvárajte tento článok v domnení, že sa Vás skládka odpadov netýka. Práve naopak, toto sa Vás bude týkať až až. V zákone o odpadoch nám od roku 2021 svieti povinná úprava odpadov pred skládkovaním odpadov. Máme to tam už asi rok a pol. Ale už vtedy všetci upozorňovali, že za 1,5...

Fiiiha, Ministerstvo začalo riešiť problémy – výborne

Ministerstvo životného prostredia niekedy kritizujem za to, ako to robí v odpadoch. Ale aj pochválim. A rád, ak je s čím. Teraz pochválim. Ešte v roku 2019 schválili obrovské zmeny. Ja to volám najväčšie zmeny v odpadovom hospodárstve za posledných 20 rokov. Sériu článkov si môžete pozrieť tu. Mnohé opatrenia super, mali by nás posunúť ďalej. Len niekedy sú ich plány kostrbaté...

ISOH, obaly a komunálne odpady – jesenné zmeny, jesenné starosti

A je tu zas. Nedala na seba dlho čakať. Ticho pribehla, jemne sa dotkla a hneď udrela do hlavy. Vzápätí sa zvrtla, cúvla a zmenila sa. Hádanka, čo je to? Novela zákona o odpadoch. V priebehu roka sme počuli z úst ministerských pracovníkov, že sa schyľuje na jesennú ofenzívu. Nakoniec je z toho len zas a znova óda na rozšírenú zodpovednosť, rezignácia pri komunálnych odpadoch...

Výška minimálnych kvartálnych poplatkov OZV

Od zákazníka sme dostali úlohu. Nájsť Organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a nobalové výrobky – OZV, ktorá si kvartálne neúčtuje minimálny kvartálny poplatok. Napríklad, ak sa podá nulový výkaz, prípadne ak sa nahlási v daný kvartál len minimum obalov uvedených na trh. Čo myslíte, je taká? Áno aj nie. A prečo to riešime teraz? Lebo do konca septembra môžete...

Ministerstvo potichu mení delenie peňazí z poplatku za uloženie odpadov. O peniaze môže žiadať aj firmy.

V minulom článku sme podrobne popísali nespravodlivý systém pri vyplácaní peňazí z Envirofondu – EF pre obce, ktoré splnili podmienky – najmä na základe miery triedenia odpadov za predošlý rok. Ministerstvo aktuálne plánuje zmeniť zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Vysvetľujú to tým, že pripravili pre obce novú dotačnú schému pre vyplácanie nového príspevku pre obce, ktoré budú zbierať biologicky rozložiteľný...

Nespravodlivé delenie príspevku z Envirofondu. Jedna obec dostala 187 € na obyvateľa, iná len 1 €.

Environmentálny fond rozdelil obciam 3,2 mil. €. Za vytriedené odpady podľa roku 2019. Pekná suma. No škaredšie už vyzerá to, že Bratislava dostala na obyvateľa 1,26 € a obec Boldog, ktorá získala celkovo 5. najvyšší príspevok na Slovensku, dostala až 187 € na obyvateľa. A viete, že Bratislava dostala cez 500 tis. € a možno by ich ani dostať nemala? A prečo by...

Zákaz skládkovania odpadov od roku 2021

Dnes si povieme o asi najväčšej zmene v odpadovom hospodárstve, ktorá sa na nás valí zo všetkých strán a ktorá nepríjemne zaťaží rozpočet obcí a firiem. Zákaz skládkovania neupraveného odpadu od 1. Januára 2021. Zákaz skládkovania neupraveného odpadu začne platiť za: V predošlých článkoch sme začali rozoberať najväčšie zmeny v odpadovom hospodárstve za posledných 20 rokov. Pozreli sme sa na firemné komunálne odpady,...