Ďakujeme Vám, že ste si u nás objednali naše e-školenie o odpadoch

Veríme, že Vám s odpadmi pomôžeme a že Vám školenie a webináre pomôžu pri Vašej práci.

Na Váš e-mail z objednávky sme Vám zaslali zálohovú faktúru, po jej uhradení Vám nastavíme prístup do členskej sekcie e-školenia.