e-book: 7 najčastejších chýb v odpadovom hospodárstve

Tento e-book Vám ukáže 7 chýb v odpadovom hospodárstve, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

Zadajte Vaše meno a e-mail, ZADARMO si stiahnite dokument a dozviete sa o aké chyby ide.

Celkovo hodnotím školenie za výborné. Málokedy sa človek stretne s takýmto konceptom školenia. Na školení sa človek dozvie kde má medzery a hlavne hľadá sa cesta k riešeniam problémov. Zároveň sa školenie zameriava na pochopenie logiky zákona, čo je najväčším prínosom hlavne pre začínajúcich odpadárov, resp. ľudí, ktorí sa nemôžu často venovať zložitému zákonu o odpadoch.
Peter Smieško Kia Motors Slovakia s.r.o.
Školenie o odpadoch som pár krát absolvovala s p. Gallovičom, Vaše bolo diametrálne odlišné a predpokladám, že nebudem sama, ktorá Vám vyjadrí vďaku za Váš typ školenia/workshopu. Čítanie legislatívy a diskusia na 15 minút na klasickom školení neobohatí vedomosti tak, ako skúsenosti s ktorými sa trápia ostatní kolegovia, ktorí boli prítomní na vašom workshope. Skôr by som to nazvala diskusia s usmernením. Za najlepšie považujem diskusiu a prípady z praxe.
Ing. Miroslava Vicenová
Za najlepšie na školení považujem okamžitú výmenu názorov a konkrétne prípady.
Gabriela JanekováSchaeffler Skalica, spol. s r.o.
Školenie bolo jednoznačne prínosom, nakoľko v tejto oblasti som nový, bola to pre mňa neoceniteľná príležitosť overiť si či som správne doposiaľ vykonával svoju prácu a zároveň sa naučiť nové veci. Je to lepšie ako klasické školenie, nakoľko Vaše bolo robené pre menšiu skupinu ľudí, bol priestor na diskusiu ku každej téme. Neporovnateľne lepšie ako školenia s veľkou účasťou ľudí, bez možnosti pýtať sa. Využitie modelových situácii značne šetrí čas aj otázky na diskusiu, nakoľko situácie boli dobre zvolené z reálneho prostredia. Nakoľko som zatiaľ nenavštívil veľa školení tak možno nie som úplne objektívny ale v porovnaní s mojimi doterajšími skúsenosťami + osobný dojem je to 10/10 bodov.
Juraj GolejVETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Pred Vašim školením som skúšala aj iné školenia - výsledok kvality na 40%. Bola som príjemne prekvapená osobným prístupom, čo oceňujem, niektoré veci z evidencie odpadov som si ozrejmila a prehodnotila svoju evidenciu, určite školenie hodnotím kladne.
Emília GáborEnvironmentalne služby Trnava s.r.o.
Vaša prednáška mi v práci veľmi pomohla. Zúčastnila som sa už viacerých školení o odpadoch, ale vždy to bolo predovšetkým čítanie zákona a vyhlášok s 20 minútovou diskusiou na záver. Na Vašom workshope sa mi páčilo rozdelenie do tematických celkov, prehľadnosť, praktický výklad k jednotlivým témam. Veľkým plusom bola možnosť hneď pri výklade klásť otázky k danej téme a nie až na konci dňa v diskusii. Plusom bol aj malý počet účastníkov, takže bol čas na diskusiu s ostatnými o ich praktických skúsenostiach s danou problematikou. Veľmi sa mi páčili aj modelové príklady, kde boli jasne a zrozumiteľne uvedené príklady z praxe a ich riešenie. Veľkou pomocou je aj poskytnutie nových tlačív s podrobným vysvetlením spôsobu ich vyplnenia a poskytnutie e-školenia, ktorému sa môžem venovať vždy keď si potrebujem niečo ujasniť a mám čas. Takúto formu školenia naozaj odporúčam.
Ivana FroncováDESTROY, s.r.o.
Workshop bol pre mňa prínosom každopádne. Ozrejmil som si veľa vecí, u ktorých som si nebol istý a ako robiť niektoré hlásenia, ktoré sú nejednoznačne popísané v evidenčnej vyhláške. Workshop je oveľa lepší oproti klasickému školeniu v počte účastníkov, pri menej účastníkoch sa dá prekonzultovať podstatne viac problémov hneď pri výklade a dá sa ísť do väčšej hĺbky.
Ing. Ivan JelenčíkČOV a.s.
Workshop bol prínosný v získaní nových informácií, resp. v inom pohľade na niektoré súvislosti. V užšom kontakte s prednášajúcim a s možnosťami pýtať sa na konkrétne problémy.
Dana MezeiováSPEKO Šaľa s.r.o.
Prínosné boli hlavne diskusie ohľadom jednotlivých tém a problémov, vypočutie si názorov ostatných. Páčili sa mi príklady – modelové situácie, keď sme museli rozmýšľať, aké povolenia a evidencie treba v konkrétnych prípadoch.
Dagmar BaratovaKongsberg Automotive
Vedenie workshopu vychádzalo zo skúseností lektora z praxe. Za najlepšie považujem menší počet účastníkov a možnoť okamžite reagovať ku konkrétnej problematike
Valéria Dikejováecorec Slovensko s.r.o.
Workshop hodnotím veľmi pozitívne. Veľmi si cením prístup školiteľa , ktorý veľmi ochotne a priamo odpovedal na otázky. Bol prínosom, hlavne v ozrejmení si praktických povinností firiem v danej problematike. Zameral hlavne na prax, žiadne rozsiahle čítanie zákonov, naozaj vecné a užitočné informácie.
Ing. Daniela Mohelníková BIS Slovensko s.r.o.
Školenie bolo prínosné ucelenými informáciami v oblasti evidencie obalov a praktických rád, ktoré verím, že v spolupráci budú pokračovať. Myslím, že ste na workshop-e postupovali vyvážene s prednáškou, aj s vlastnými príkladmi a skúsenosťami a nebolo to len strohé čítanie predpisov, alebo vyhlášok. A to je oveľa lepšie, ako klasické školenie s výkladom predpisov. Pre mňa osobne bolo prínosom školenie o odpadoch a obaloch, nakoľko niektoré veci sú v tejto oblasti, možno povedať, nové a celkovo mi dovoľte Vašu prednášku s preferovanými skúsenosťami vyhodnotiť na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.
Ondrej MajerIKO Sales International NV
workshop bol pre mňa veľkým prínosom. Zákon je dosť komplikovaný a tak na prvýkrát toho bolo pre mňa dosť.Modelové situácie aj test je výborné spestrenie a má to svoj význam.Ten počet 5 osôb bol priam privátne školenie a celková atmosféra a spôsob prednášania bol veľmi motivačný a poučný. A bolo aj veselo.
Zuzana Tilandyová AS TRADING spol.s r.o
Za najlepšie zo školenia považujem riešenie konkrétnych príkladov z praxe.
Elena Jureníkováecorec Slovensko s.r.o.
Vaša prednáška v BB bolo moje prvé školenie, e-školenie bolo tiež moje prvé, takže nemám s čím porovnávať. Ale čo som počula o iných školeniach, kde sa číta len zákon, tak to sa nedá ani len porovnať. Aj napriek tomu, že s odpadmi pracujem ani nie polroka a o danej tematike som nemala ani "šajnu", som veľmi vďačná, že som bola na vašom školení a absolvovala som aj e-školenie.
Petra PánováMestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Bol som na školení v inej spoločnosti. Školenie bolo pre všetkých naraz (firmy aj mestá). Bolo tam dosť vecí čo som nepotreboval a málo vecí z praxe. Máte veľmi dobre prepracované materiály aj s poznámkami z praxe. Školenie bolo dobre prepracované a aj samotné vedenie školenia ukázalo vaše dobré prezentačné zručnosti. Určite sa je ešte v čom zdokonalovať, ale ku školenie nemáme výhrady.
Martin FranekBENESTRA, s. r. o.
Za najlepšie považujem diskusiu a odpovede na priame reálne a konkrétne problémy z praxe a vysvetlenie, čo sa pod ktorým paragrafom myslí, čo je nutné pre daný paragraf zabezpečiť a ako splniť požiadavku daného paragrafu. Výborné bolo aj vysvetlenie vypĺňanie tlačív/hlásení - čo, kde a pod. Doručenie: Možno lepšie označenie miesta konania školenia.
Milan KňážekVETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
S e-školením som ešte nemala skúsenosť. Predtým som absolvovala hlavne školenia s osobnou účasťou. E-školenie je bez pochyby aspoň pre mňa dobra skúsenosť a bola som spokojná. Za najlepšie považujem asi zrozumiteľné komentáre pri výklade zákona a vecné odpovede na e-mailové dotazy. Vaše e-školenie mi veľmi pomáha aj pri vypracovaní internej dokumentácie v zmysle nového zákona, nie je potrebné toľko listovať vo vyhláškach a zákone. Snáď len, ak by sa dali testy v pc aj automaticky vyhodnocovať a nebolo ich potrebné vytláčať
Jana BočkayováNemocnica Poprad, a.s., manager ochrany osobných údajov a ŽP
Pri kúpe e-školenia mi bránili najskôr všeobecné skúsenosti s predchádzajúcimi školeniami. A porovnanie kvalita - cena - vzdialenosť - časová náročnosť. E-školenie určite pomohlo i s možnosťou diskusie. Za výborné považujem poskytnutie nových tlačív, výklad zákona a pod. Vylepšil by som možno podávanie výkladov, ešte jednoduchšie, ako sa horí viac po lopate.
Miloslav KovarčíkMyjava
Pred kúpou e-školenia o odpadoch mi bránila osobná ješitnosť, myslela som si, že všetko zvládnem sama. Keď som zistila, že si sama neporadím, tak som bola na jednodňovom školení, kde sa viac menej čítal zákon. Došlo mi, že potrebujem "praktické vysvetlenie". Našla som 5 denný seminár, ktorý sľuboval vysvetlenie zákona na praktických príkladoch, neodradila ma ani cena okolo 1000 €. Bola som veľmi sklamaná, pretože nebol uvedený ŽIADEN príklad, zase sa teoretizovalo. Tu už som sa dokonca cítila podvedená. Vaše e-školenie mi pomohlo alebo pomáha (zatiaľ len stále študujem) v tom, že je rozdelené do tematických celkov, ako aj to rozdelenie na témy a zhrnutia, farebne rozlíšené komentáre a pokuty.
Jana LukáčováVARIANT ALFA s.r.o., Košice
Vyhovuje mi táto forma školenia, nestrácala som čas nepodstatnými vecami. Určite sa budem k jednotlivým témam vracať a využívať ich vo svojej práci. Uvítala som e-školenie, po skúsenosti s iným produktom (POH) som sa hneď rozhodla pre túto formu školenia. Školeniu som sa venovala vtedy, keď som na to mala čas. Za najlepšie považujem to, že vzhľadom na rozsiahlosť zákona som sa venovala hlavne tomu, čo určite budem potrebovať a zároveň, že neprehliadnem povinnosti zo zákona.
Oľga Moťovská Mesto Pezinok
Pri kúpe e-školenia rozhodla forma prezentácie, vzhľadom k množstvu informácií a jeho cena. Predtým sme skúšali iné školenie prostredníctvom CD-ROMu. Išlo o školenie Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve prostredníctvom CD. Vaša forma sa mi ale páčila viac, bolo to určite komfortnejšie a prehľadnejšie. Školenie nám pomohlo. Testy, zhrnutie povinností a prehľady zmien boli určite prínosom, jednotlivé body som považovala za zhrnutie najdôležitejších informácií z jednotlivých častí. Pozitívum školenia je postupné ,,dávkovanie'' informácií (naraz by toho bolo strašne veľa) a aj to, že dané informácie mi zostávajú stále k dispozícii. Školenie môžem doporučiť.
Mária SchönováCONROP SK s.r.o., Brezno
Časovo mi bolo pohodlnejšie dostávať školenia "domov" a nikam necestovať a keď som dostala ponuku a videla ukážku, rozhodovanie o kúpe e-školenia bolo rýchle 🙂 . V školení je veľmi veľa informácií a až časom sa mi podarí zorientovať sa, ale môžem hodnotiť, že bolo pre mňa prínosom.
Silvia SzalayováPeikko Slovakia s.r.o., Quality Engineer
Pri rozhodovaní o kúpe e-školenia mi pomohla ukážka zadarmo. Školenie môžem odporúčať. Pomohlo mi lepšie pochopiť nový zákon, pretože tam boli vlastnými slovami vysvetlené jednotlivé paragrafy, čo sa pod tým konkrétne rozumie. Za najlepšiu časť školenia považujem 7. kapitolu o obaloch a odpadoch z obalov. A tiež aj výborne zakomponované sankčné pokuty.
Radoslav GontTatranská mliekareň, a.s., Energetika a životné prostredie
Ukážka zadarmo bola motivujúca. e-školenie si otvorím kdekoľvek a kedykoľvek. Školenie nám pomohlo a oceňujem testy. Ak som spravila chybu alebo som si nebola istá, tak som sa k tomu mohla opätovne vrátiť. Ďakujem za zrozumiteľné komentáre, boli pekne farebne odlíšené, čo uľahčovalo orientáciu. Nestretla som sa s ničím s čím by som bola nespokojná.
Katarína HuňadyováMedicproduct, a.s., Lipany
Školenie sme sa rozhodli kúpiť na základe stiahnutia ukážkovej časti. V školení nám pomohli najmä zhrnutia povinnosti a prehľady zmien, čo oceňujeme. Za najlepšie považujem komentovanie a vysvetlenie niektorých nezrozumiteľných viet zo zákona + porovnanie s predchádzajúcim zákonom. Školenie môžem odporučiť, boli sme spokojní.
Jana GáplovskáDuvlan s.r.o., fakturantka

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Ing. Tomáš Schabjuk

Pomáhame a radíme firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi.

Povedali o nás:

S Tomášom Schabjukom sa osobne poznáme už niekoľko rokov. Keď vznikla firma Odpadový hospodár s.r.o. vedel som, že nejde iba o ďalšiu poradenskú spoločnosť, ktorá vypracuje povinné dokumenty „od stola“, ale že za jej prácou sú praktické skúsenosti.
Michal SebíňNATUR-PACK, a.s. - riaditeľ spoločnosti

7 najčastejších chýb v odpadovom hospodárstve

Tento e-book Vám ukáže 7 chýb v odpadovom hospodárstve, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

Zadajte Vaše meno a e-mail, ZADARMO si stiahnite dokument a dozviete sa o aké chyby ide.

e-book: 7 najčastejších chýb v odpadovom hospodárstve

Tento e-book Vám ukáže 7 chýb v odpadovom hospodárstve, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

Zadajte Vaše meno a e-mail, ZADARMO si stiahnite dokument a dozviete sa o aké chyby ide.