Kategória: Pre firmy

846 firiem v odpadovej aplikácii ELO.sk

Ďakujeme všetkým naším zákazníkom, ktorí používajú našu odpadovú aplikáciu ELO.sk. Pred 7. rokmi sme začali pracovať na aplikácii. Pred 5. rokmi sme ju spustili do prevádzky. A som rád, že si v roku 2022 našla 846 firiem, obcí a miest, ktoré boli v aplikácii evidované – v čísle nie sú zahrnuté skúšobné licencie. Som veľmi rád, že za dané obdobie začali využívať...

Vykúpený odpad od občanov vs. obce – ako to evidovať?

Už len 7 dní majú výkupcovia a zberači odpadov od občanov na to, aby obce informovali o množstvách odpadov. Obce si to musia potom zahrnúť do svojich štatistík. Evidenčná vyhláška nariaďuje tomu, kto vykonáva zber alebo výkup odpadov od fyzickej osoby, aby do 31. januára informoval obec o tejto skutočnosti. Podáva sa to na Oznámení o zbere alebo výkupe odpadov. Treba podotknúť, že...

Poznáte fintu ako vytvoriť ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním?

V dnešnom článku budem písať minimálne. O niečo viac poviem vo videu. Dnes o finte ako si môžete aktuálne aj Vy vytvoriť ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za minulý rok 2022 za pár minút. Ide o veľmi obľúbenú fintu, skúste to aj Vy. Sú to vlastne dve finty. Jedna pre firmy, a druhá pre obce. Krátke videá Vám ukážu...

Webinár zadarmo: ako evidovať odpady v aplikácii ELO.sk

Hlavná sezóna odpadárov sa začala a skončí 28. februára 2022. Dovtedy je potrebné dokončiť evidencie odpadov, vypracovať a zaslať ročné hlásenie na Okresný úrad. Ako na to? Čo všetko sa za rok zmenilo a čo sa ešte zmení? Pripravili sme pre Vás 4 webináre zadarmo o tom ako to urobiť čo najlepšie, na čo si dať pozor a ako pri tom môžete využiť našu...

Novela evidenčnej vyhlášky – ISOH je pred bránami

Prinášame Vám rozbor 5. predloženej zmeny v odpadových predpisoch, ktoré ministerstvo predstavilo do pripomienkového konania. Tento krát to bude asi najdôležitejšia zmena pre prax. Pozor, ISOH stojí pred bránami. ISOH, teda informačný systém odpadového hospodárstva, to nie je len o evidovaní odpadov. To je len časť ISOHu. Už teraz ISOH ako tak funguje a nájdete v ňom registre, či možnosť...

Novela zákona o odpadoch – veľké veci prídu

Štvrtá z jesenných zmien je zmena zákona o odpadoch. A zmeny to budú veľké a opäť až revolučné. Súčasné vedenie ministerstva, to sú takí revolucionári. Revolučných návrhov predstavili už kopec, no len veľmi málo sa zatiaľ aj podarilo k zdarnému koncu dokončiť. Uvidíme ako si poradia s novými revolúciami, ktoré by chceli zaviesť do praxe. Ministerstvo by skôr potrebovalo vizionárov a až potom...

Novela vyhlášky 382/2018 – zákaz skládkovania neupravených odpadov

Úprava odpadov – zákaz skládkovania neupravených odpadov – MBÚ, to sú 3 slovné spojenia, ktoré hovoria o tom istom. O odklone od skládkovania. Je to zadefinované vo vyhláške, ktorú teraz Ministerstvo otvorilo. Konkrétne sa jedná o vyhlášku 382/2018 a ak ste ju nestihli pripomienkovať do včera 28.11.2022, máte smolu. Ministerstvo na pripomienky dalo opäť len 10 dní. Vo vyhláške je len...

Novela nariadenia 330/2018 – výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

Nariadenie vlády SR 330/2018 je druhým v poradí, na ktoré sa pozrieme v rámci jesenných zmien. Jedná sa o poplatky za uloženie odpadov na skládkach odpadov. A malo by ísť o výrazné zmeny. Čas na pripomienkovanie predloženého návrhu bol iba 10 dní, takže ak to nestihnete pripomienkovať dnes 28.11.2022, máte smolu. Ministerstvo zmeny predkladá veľmi rado pred koncom roka a potom chce expresné vyjadrenia z praxe....

Novela vyhlášky 371/2015 – niektoré ustanovenia k zákonu

Ministerstvo životného prostredia prinieslo v priebehu posledného týždňa až 5 legislatívnych návrhov zmien odpadárskych zákonov, vyhlášok, či nariadenia. Treba uviesť to, že sa jedná o návrhy, NIE SCHVÁLENÉ zmeny. Finálny text budeme poznať keď bude uverejnený v zbierke zákonov. Zatiaľ to môžeme pripomienkovať. Prvou vyhláškou, ktorú by chcelo MŽP zmeniť je vyhláška 371/2015, ktorou sa ustanovujú niektoré náležitosti...

Čo štátny tajomník Smatana (NE)povedal správne

Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia je priamo zodpovedné za stav odpadového hospodárstva už 2,5 roka. Vízia žiadna, meškajúce a neriešené zákonné úpravy či vyhlášky. No keď si pozriete vyjadrenia čelných predstaviteľov ministerstva, tak je to óda na zlepšovanie stavu a záchranu odpadového hospodárstva… Nie tak dávno Ministerstvo za súčasného vedenia vyhlasovalo, že musí zaviesť cenovú vyhlášku pre triedený zber, lebo...