Kategória: Podcast

Podcast č. 26 – Pozrime sa na odpady automobiliek

Dnes sa pozrieme na to, čo v odpadoch trápi pôvodcov odpadu. Pozrieme sa na veľký automobilový sektor. Na Slovensku máme už pomaly 5 výrobcov automobilov a stovky ich dodávateľov. Tento sektor je preto veľmi dôležitý z pohľadu hospodárstva Slovenska. Sektor je však významný aj z pohľadu produkcie odpadov. Vzniká im samozrejme široká škála odpadov, od bežne recyklovateľných až po problémové nebezpečné odpady, na ktoré...

Podcast č. 25 – Peter Šimurka – čo s textilným odpadom?

Od roku 2025 bude textilný odpad povinná jazda pre všetky obce a mestá. Ako to už býva, príprava viazne a všetko je stále otázne. Čo s tým? Aktuálny stav odpadového hospodárstva a neistota na trhu nie sú v dobrých kondíciách. Súvisí to so zmenou vedenia rezortu. 3 roky sme tu mali Budaja a teraz pol roka úradnícku vládu, ktorá však toho v odpadovom...

Podcast č. 24 – Juraj Jakeš – Marius Pedersen, a.s.

V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s mojím bývalým kolegom, obchodným riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen, Jurajom Jakešom. Zaujímali ma ich názory na súčasné dianie v odpadovom hospodárstve a ako vidia schválené a navrhované zmeny v praxi. Tak napríklad pozrieme sa, či sú v regiónoch nastavené nulové donáškové vzdialenosti pre triedený zber od 2023? Je to v ich obciach a mestách zavedené? Ako k tejto zmene pristúpili...

Podcast č. 23 BIOELEKTRA

Roky prác, príprav a projektovania. To je realita nejedného slovenského projektu pri výstavbe nového zariadenia na spracovanie odpadov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia malo byť akousi zárukou, že sa správne posúdia vplyvy na prostredie a že keď je proces neškodný, bude sa môcť realizovať. Výsledok je taký, že EIA je strašiakom investorov a asi najväčšou brzdou rozvoja. Nie je predsa normálne,...

Podcast č. 13: Peter Gallovič o evidovaní odpadov

Je február a to je mesiac evidovania odpadov a tvorby ročného ohlásenia o odpadoch. Ale viete od kedy je na Slovensku evidencia povinná? Evidovanie odpadov je povinná jazda pre každú obec a firmu, ktorá produkuje odpady. Z nej sa vypracováva potom ročné ohlásenie o odpadoch. Takto by sme mohli začať školenie o odpadoch. Ale dnes žiadne školenie. Dnes ma zaujímalo ako to bolo...

Rozhovor s konkurenciou o ISOHu a evidovaní odpadov

Ministerstvo životného prostredia koncom roka zamakalo. Do pripomienkového konania dalo 5 predpisov a predpokladali, že všetky budú účinné k 1. januáru 2023. Aký je výsledok? Zmenil sa len 1 z nich a to posun úpravy odpadov na rok 2024. Ostatné sa k januáru nepodarilo schváliť. Popravde nebol na to ani predpoklad. Veľké zmeny sa nemôžu robiť koncom roka s odborným pripomienkovaním pred Vianocami. A aký je...

Ako vidí ZMOS zmeny v odpadoch?

Odpadové hospodárstvo je oblasť, ktorá robí vrásky na čele asi všetkým samosprávam na Slovensku. Ak vidí najbližšie výzvy a zmeny samotné Združenie obcí a miest Slovenska? Dnešný článok a hlavne podcast bude o dopadoch odpadových zmien a revolúcií na obce a mestá. Obce a mestá v poslednom čase nemajú veľkú vyjednávaciu silu. Nesúvisí to len s odpadmi. Ale aj s inými zmenami. Ich názor často len zaznie a politici...

S Annamáriou Tóthovou o možnom presune úpravy odpadov

Úprava odpadov je predo dvermi. Politikom horia termíny a sľuby a stále nič. Ale vraj sa na Ministerstve o tom debatuje a hľadá sa možné riešenie. Bude to asi ako vždy, taký mačkopes, ale verme, že riešenie sa nájde a nebude mega drahé typu a la: nikto nemá úpravu odpadov, tak Vám všetkým zvýšime poplatky za skládkovanie o 200 %. Riešenie tu možno existuje...

Rozhovor s konateľom. Kuchynské odpady z poza opony

V dnešnom dosť kritickom článku a podcaste sa dozviete viac o tom ako funguje svet a biznis s kuchynskými odpadmi. Niekto by na ten odpad ani nesiahol a niekto to zas považuje za príjemnú prácu. Niekto v tom vidí biznis a divný lobbing na ministerstve, niekto iný aj ohýbanie systému zo strany ministerstva a hygieny. V rozhovore som vyspovedal pána Ivana Škultétyho z Trnavy, ktorý, so svojou...

Poznáte 8 možných scenárov so skládkovaním odpadov od roku 2023?

Čas sa kráti. Od január má na Slovenku nastať veľký tresk a do praxe by sa mal zaviesť zákaz skládkovania neupravených odpadov. Viete kam budete odvážať Vaše odpady od Nového roka? Čo to spôsobilo? Ešte legislatívna zmena z roku pána 2019. Vtedy sa do zákona stanovil pevný termín rok 2021, do kedy sa na to majú firmy/obce/či niekto pripraviť. Teda na revolúciu...