Kategória: Podcast

Podcast č. 31: Ako robiť v malom meste veľké čísla? TS Svidník

Zabezpečiť ciele zhodnotenia pre rok 2035 bude obtiažne. Síce neustále na Slovensku čísla komunálnych odpadov vylepšujeme, pre splnenie cieľov sa bude musieť urobiť ešte veľa. Je zaujímavé sledovať ako máme na Slovensku obce s mierou triedenia aj pod 30 % a na druhej strane obce, ktoré sa blížia k 60 % alebo túto hranicu aj prekračujú. Vymýšľajú sa nové spôsoby...

EIA v odpadoch. Pozor na veľkú zmenu

Dnes bude reč o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dlhodobo sa vie, že tento proces je v odpadovom hospodárstve asi najväčšou brzdou rozvoja. Iste, mohli by sme polemizovať či viac komplikácii spôsobuje tento proces EIA, či nekoncepčné zmeny v zákone o odpadoch, či iné faktory. Eia je však postrach pre každého investora a to nie len v odpadovom hospodárstve. Svojvôľa aj vysokopostavených...

Podcast č. 29 – Zuzana Balková – evidovanie odpadov

Poznáte Zuzanu Balkovú? už ste možno boli na jej prednáške, prípadne možno ste si od nej voľakedy kúpili jej software na evidovanie odpadov. Presne tak, naša odpadová aplikácia ELO.sk bola zrejme ešte len v úplných snoch keď tu Zuzana poskytovala jej soft. Zuzana je aj poradkyňa v odpadovom hospodárstve a som veľmi rád, že sme spolu pripravili rozhovor. A o čom...

Martin Basila a jeho boj s veternými mlynmi na Ministerstve

Poznáte meno Martin Basila alebo spoločnosť Sensoneo? Niekto určite áno, pre niekoho je to meno neznáme. A pritom v odpadoch je to zaujímavý človek, minimálne z pohľadu technológií. Martina Basilu možno poznáte ako: Dnes sa v podcaste budem zhovárať práve s Martinom Basilom. Vyspovedať som ho chcel hlavne z jeho pôsobenia na Ministerstve. No ako sám priznáva, bol to stratený čas. „Nedokázal...

Podcast č. 27 – ALS – Chemické analýzy odpadov

Neviete či máte nebezpečný alebo nie nebezpečný odpad? Netušíte čo za nebezpečné odpady Vám to priniesli ľudia na zberný dvor? Trápite sa so zeminami, MBÚ, kalmi, skládkami … tak aj Vy možno budete potrebovať chemickú analýzu Vašich odpadov. Už ste sa možno stretli s tým, že ste nevedeli ako odpad zaradiť. Či má byť považovaný za nebezpečný, alebo nie...

Podcast č. 26 – Pozrime sa na odpady automobiliek

Dnes sa pozrieme na to, čo v odpadoch trápi pôvodcov odpadu. Pozrieme sa na veľký automobilový sektor. Na Slovensku máme už pomaly 5 výrobcov automobilov a stovky ich dodávateľov. Tento sektor je preto veľmi dôležitý z pohľadu hospodárstva Slovenska. Sektor je však významný aj z pohľadu produkcie odpadov. Vzniká im samozrejme široká škála odpadov, od bežne recyklovateľných až po problémové nebezpečné odpady, na ktoré...

Podcast č. 25 – Peter Šimurka – čo s textilným odpadom?

Od roku 2025 bude textilný odpad povinná jazda pre všetky obce a mestá. Ako to už býva, príprava viazne a všetko je stále otázne. Čo s tým? Aktuálny stav odpadového hospodárstva a neistota na trhu nie sú v dobrých kondíciách. Súvisí to so zmenou vedenia rezortu. 3 roky sme tu mali Budaja a teraz pol roka úradnícku vládu, ktorá však toho v odpadovom...

Podcast č. 24 – Juraj Jakeš – Marius Pedersen, a.s.

V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s mojím bývalým kolegom, obchodným riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen, Jurajom Jakešom. Zaujímali ma ich názory na súčasné dianie v odpadovom hospodárstve a ako vidia schválené a navrhované zmeny v praxi. Tak napríklad pozrieme sa, či sú v regiónoch nastavené nulové donáškové vzdialenosti pre triedený zber od 2023? Je to v ich obciach a mestách zavedené? Ako k tejto zmene pristúpili...

Podcast č. 23 BIOELEKTRA

Roky prác, príprav a projektovania. To je realita nejedného slovenského projektu pri výstavbe nového zariadenia na spracovanie odpadov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia malo byť akousi zárukou, že sa správne posúdia vplyvy na prostredie a že keď je proces neškodný, bude sa môcť realizovať. Výsledok je taký, že EIA je strašiakom investorov a asi najväčšou brzdou rozvoja. Nie je predsa normálne,...

Podcast č. 13: Peter Gallovič o evidovaní odpadov

Je február a to je mesiac evidovania odpadov a tvorby ročného ohlásenia o odpadoch. Ale viete od kedy je na Slovensku evidencia povinná? Evidovanie odpadov je povinná jazda pre každú obec a firmu, ktorá produkuje odpady. Z nej sa vypracováva potom ročné ohlásenie o odpadoch. Takto by sme mohli začať školenie o odpadoch. Ale dnes žiadne školenie. Dnes ma zaujímalo ako to bolo...