Kategória: Pre obce

ISOH sa pohol do ďalšej fázy

S odpadovým ISOHom sa niečo deje. Resp. malo by sa udiať do konca septembra. Ministerstvo vydalo oficiálnu Predbežnú informáciu, že pravdepodobne do konca septembra dá do pripomienkového konania novú evidenčnú vyhlášku.   Zatiaľ žiadna panika, ide len o formálnu informáciu. Túto predbežnú informáciu môžete Vy, ako aj ja pripomienkovať do 27.9.2022. Nie je však čo pripomienkovať. Je to len krátka informácia o tom čo...

Poznáte 8 možných scenárov so skládkovaním odpadov od roku 2023?

Čas sa kráti. Od január má na Slovenku nastať veľký tresk a do praxe by sa mal zaviesť zákaz skládkovania neupravených odpadov. Viete kam budete odvážať Vaše odpady od Nového roka? Čo to spôsobilo? Ešte legislatívna zmena z roku pána 2019. Vtedy sa do zákona stanovil pevný termín rok 2021, do kedy sa na to majú firmy/obce/či niekto pripraviť. Teda na revolúciu...

Envirofond rozdal 4,44 mil € za triedenie odpadov. Získalo to len 36 % obcí

Environmtentálny fond rozdal už po tretí krát príspevok za triedenie odpadov. Metodika deľby sa nezmenila, systémové chyby Ministerstvo nevyriešilo. Pred dvoma rokmi som písal článok o tom ako sa nesystematicky začali rozdávať príspevky z Envirofondu za triedenie odpadov. Článok na pripomenutie nájdete tu. Vystupovali to najmä obec Boldog a mesto Bratislava ako systémová chyba. V závere článku som písal, že zmena zákona je...

Analýza: Zber kuchynských odpadov za rok 2021

Kuchynských BIO odpadov je zatiaľ málo a je príliš drahý. Aj to ukázala naša analýza, ktorú sme vypracovali pre Zväz odpadového priemyslu. Žiadne oficiálne čísla zatiaľ nemáme, takže sme si museli pomôcť inak. Ďakujeme všetkým 103 obciam a mestám, ktoré nám poskytli svoje dáta. Táto vzorka obsiahla počet 1,94 mil. obyvateľov. Od malých obcí až po veľké mestá....

Júnové odpadové zmeny vo vyhláškach

Jún je plodný mesiac, dozrievajú jahody a hrášok a na Ministerstve schválili 2 zmeny vyhlášok a vláda schválila k tomu ešte aj zmenu jedného nariadenia. Čo všetko sa mení? Zmenili sa: vyhláška 371/2015 – vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch vyhláška 373/2015 – vyhláška o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov nariadenie vlády 330/2018 – výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skládkach...

Sme vraj vysoko spoľahlivý daňový subjekt

Daňový úrad nám poslal nedávno oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. A ďalej píšu, že sme pre nich vysoko spoľahlivý daňový subjekt. Dokonca píšu, že nám budú poskytovať aj nejaké benefity. Paráda, to chcem aj v odpadoch. Presne tak, čo tak zaviesť niečo podobné v odpadovom hospodárstve? Firmy, či obce sa neustále boja, že príde kontrola a že dostanú pokutu za nejakú...

Čo prinesie zber textilu od roku 2025?

Od roku 2025 by sa mal povinne zaviesť zber textilných odpadov. Nie že by doteraz nefungoval, práve naopak, zber funguje naprieč celým Slovenskom (dole pod článkom môžete hlasovať, či sa u Vás v obci/meste zbiera textil). Len s tým rozdielom, že teraz si môžu spoločnosti vyberať kvalitu. Od roku 2025 sa pôjde na kvantitu a nekvalita je nejasný problém. Opäť...

Ako vyžmýkať Envirofond. Rozdávajú sa príspevky na odpady.

Blíži sa koniec marca, podali ste si žiadosť na Envirofond o príspevok na odpady? Máte na neho vôbec nárok? Môže niečo získať aj firma? Predbehnem, áno? Aké žiadosti a kam ich treba poslať? Dokedy? Koľko peňazí môžem získať a na čo ich treba použiť? Viete koľko peňazí obce získali minulý rok? Nie? Dozviete sa to v quize dolu pod článkom. Kto na peniaze...

Boľavé miesto obcí – výpočet miery triedenia komunálnych odpadov

Do konca februára si musia obce a mestá okrem povinného ročného hlásenia o odpadoch a výkazu o komunálnych odpadoch, spočítať aj mieru triedenia komunálnych odpadov a oznámiť ju svojej skládke odpadov. Vypočítané percento obce a mestá delí do 7. tried. Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov ovplyvní výšku poplatkov za skládkovanie odpadov na ďalších 12 mesiacov. Najhoršie triedenie = najvyššia „odmena“ v podobe poplatku 33 €...

Webinár zadarmo: ako evidovať odpady v aplikácii ELO.sk

Prvého a tretieho februára sme organizovali 3 webináre o evidovaní odpadov v našej odpadovej aplikácii ELO.sk. Ak ste zmeškali priamy prenos, nech sa páči, k dispozícii máte aj záznam z vysielaní. Záznamy sú 3. Prvý webinár je určený pre pôvodcov odpadu a vysvetľujeme tam evidovanie odpadov z tohto pohľadu. Druhý sa venoval mestám/obciam a evidovaniu komunálnych odpadov. A tretí webinár bol určený zberačom,...