Zmeny v odpadových predpisoch sú aj v lete. Novela zákona č. 5 a 6

Leto je v plnom prúde, väčšina ľudí dovolenkuje a oddychuje, no zmeny v zákone o odpadoch a v jednej vyhláške sú tu aj napriek letu. Nech sa páči ďalšia nádielka odpadových zmien, platných od 1. júla a 1. augusta.

5. zmena v zákone o odpadoch

V poradí piata zmena v zákone o odpadoch od roku 2016 prináša 10 zmien. Počet teda v pohode.  Sú však zaujímavé. Novela dostala číslo 208/2018 Z.z.

  • Ministerstvo si mení svoje termíny, dokedy musí zverejniť údaje pre výpočet trhového podielu. Termín bude mať do 20. marca. Termín pre údaje o zberovom podiele zostáva 15. júl.
  • Oddelené financovanie zberu vyhradeného prúdu odpadov sa nebude vzťahovať na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.
  • Výrobca obalov, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne si už nebude musieť vypočítať svoj trhový a zberový podiel.
  • Podstatné zmeny nastávajú pri elektrozariadeniach. Mení sa definícia trhového a zberového podielu, no najmä dochádza k zmene kategórií elektrozariadení. To tu už bolo zadefinované aj skôr, no teraz je dôležité to, že ak ste aj mali vykonaný zápis v registri elektozariadení, po novom tak budete musieť vykonať znova a do 31.12 2018 zaslať na MŽP novú žiadosť o zápis do registra, s novými kategóriami elektrozariadení.
  • Podstatná zmena je aj v zmenenej definícii trhového  a najmä zberového podielu pre obaly. Zrušila sa tu posledná možnosť pre výrobcov obalov, ktorí využívali výhodné ponuky niektorých Organizácií zodpovednosti výrobcov. Výrobcom niektorých OZV tak stúpnu náklady a budú sa musieť meniť cenníky služieb.
  • Účinnosť novely je od 1. augusta 2018.

3. zmena vo vyhláške o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Účinnosť tejto tretej novely o rozšírenej zodpovednosti výrobcov nadobudla už 1. júla 2018 a 1. januára 2019. V zbierke zákonov dostala novela číslo 186/2018. Počet zmien = 23, no pre bežný život firmy relatívne menej dôležité zmeny.

  • Individuálny výrobca pre obaly už nebude musieť vo svojej žiadosti o udelenie autorizácie uvádzať zoznam obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu.
  • Individuálny výrobca pre obaly už nebude musieť vykonávať propagačné aktivity.
  • Mierne sa zmenili tlačivá pre zápis výrobcu do registra výrobcov pre obaly. Doplnila sa ďalšia možnosť za koho sa registrácia podáva, t.j. za výrobcu, ktorý má len do 100 kg obalov, či neobalov ročne, nakoľko táto možnosť tam po zmene zákona od 1. januára 2018 absentovala.
  • Prílohy č. 7 a 8 k elektrozariadeniam sa od 1. januára zrušia a elektrozariadenia sa budú zaraďovať podľa nového delenia v zmysle zákona, teda z 10 kategórií bude 6.

6. zmena v zákone o odpadoch je v schvaľovacom procese

Áno dobre čítate, vyššie sme písali o 5. schválenej zmene platnej od 1. augusta, no MŽP už predložilo 6. zmenu, ktorá by mala platiť od 1. januára 2019. Máme sa zrejme na čo tešiť, zmien je navrhovaných kopec, no na finálne znenie tejto novely si budeme musieť počkať asi do jesene. Legislatívny proces tejto zmeny môžete sledovať tu.

A meniť sa bude aj zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.