2. dámy, 2. mestá a 2 rozdielne systémy pre BIO odpady

Som veľmi rád, že sa nám podarilo spracovať 2 reportáže z miest. Jedna je z Trenčína a druhá z Čadce. Prečo z týchto miest? Lebo nečakali na dátumy povinného zberu, ale pustili sa do toho ešte pred touto povinnosťou. Ale išli na to rozdielne. Čadca s tým začala už v roku 2020. Nakúpili občanom plné vedierka (nie perforované košíky) bez sáčikov a odpad z nich dávajú občania...

2 krát meraj a 1 krát rež

Alebo nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné veci. Stará pravda odveká. Osobne som veľmi prekvapený kvalitou/nekvalitou košíkov na zber kuchynských odpadov. Nedávno, popri natáčaní e-školenia 2021 som mal možnosť „omakať“ si viacero typov malých košíkov, či vedierok na zber kuchynských odpadov. A niektoré boli totálny šmejd, ktoré očakávam že sa pokazia po prvom mesiaci používania....

Ako nastaviť zber BIO odpadov, aby to bola pre obec príležitosť?

Môžu byť BIO odpady príležitosť? Akou? Veď sú s tým len problémy, smrad a dodatočné peniaze z rozpočtu obce, či od obyvateľov. Možno sa zhodneme, že asi každá reforma v čomkoľvek a kedykoľvek v histórii niesla so sebou dávku odboru a nechuti prispôsobiť sa novým zmenám. Zmenám, ktoré priniesol vývoj, resp. nariadenie vrchnosti. Tak je to aj s BIO odpadmi. Asi každý starosta...

Téma roka 2021: BIO odpady

V odpadovom hospodárstve máme viacero veľkých tém. Ale jedna vyniká keď to vztiahneme na rok 2021. A to sú práve BIO odpady. BIO odpady sa síce týkajú primárne obcí a miest, no v konečnom dôsledku sa to týka všetkých občanov, nakoľko práve o tom je táto zmena od roku 2021. Povinný zber kuchynských BIO odpadov. Obce to musia...

Analýza odpadového hospodárstva v obci

V predošlom príspevku sme ukázali našu video analýzu odpadového hospodárstva vo výrobnej firme. Dnes sa môžete pozrieť na analýzu v obci. Pôjdeme na Kysuce, do obce Makov. Aj Obec Makov sa prihlásila do našej video analýzy odpadového hospodárstva. Sme veľmi radi, že sme to mohli u nich vykonať. Vybrali sme si ich tak trošku zámerne. Totiž, hlásili sa nám aj ukážkové...

Analýza odpadového hospodárstva vo výrobnej firme

Spoločnosť reklama Bartoš s.r.o. sa prihlásila do našej analýzy odpadového hospodárstva. Všetko sme to natáčali na video a vznikol z toho zaujímavý pohľad na odpady v praxi. Bola to pre nich možno neľahká skúsenosť, nakoľko boli ochotní ukázať na video svoje papiere a priestory a my sme im to mohli takto verejne ohodnotiť. Ale zvládli to výborne. Ukážeme si, ako vedú evidencie a kde robia...

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – zmena tlačiva 2021

Viete, že sa zmenilo tlačivo ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Áno tlačivo sa zmenilo, ale dobrým zvykom býva, že keď Ministerstvo schváli nejaké zmeny pred koncom roka, dá do prechodných ustanovení danej zmeny vyhlášky, či zákona, že odkedy sa táto zmena má v praxi aplikovať. No a teraz to tam nedali a tým spôsobili chaos. Denne mám asi...

Nové e-školenie o odpadoch 2021

Fuu dva mesiace sú za nami. 2 mesiace natáčanie videí, príprava materiálov, štúdium zmien v zákone, vyhláškach. A stačilo. e-školenie 2021 je hotové a je pripravené aj pre Vás. E-školenie je celé nové a je zároveň aj iné. Rozhodli sme sa ísť viac do hĺbky a hlavne rozpracovať podrobnejšie niektoré tém. Zároveň sme chceli priniesť aj zaujímavé príspevky a skúseností z praxe. Pozrieť si...

Už 14 dní porušujú zákon o odpadoch

Kto? No všetky skládky odpadov. A prečo? Lebo platí zákaz skládkovania neupravených odpadov. Ak by to mali skládky odpadov prísne dodržať, museli by zatvoriť svoje brány. A ako je to možné? Veď Ministerstvo pripravilo a v decembri predložilo vyhlášku, ktorou to chcelo o 2 roky posunúť. No lenže to boli plány. Vyhláška sa zatiaľ neschválila. Teda platí stav zo...

Povinná úprava odpadov pred skládkovaním od roku 2021

Konečne, návrh vyhlášky o skládkovaní odpadov je na svete. Nie, nezatvárajte tento článok v domnení, že sa Vás skládka odpadov netýka. Práve naopak, toto sa Vás bude týkať až až. V zákone o odpadoch nám od roku 2021 svieti povinná úprava odpadov pred skládkovaním odpadov. Máme to tam už asi rok a pol. Ale už vtedy všetci upozorňovali, že za 1,5...