Novinky v aplikácii ELO.sk

Odpadová aplikácia ELO.sk funguje od roku 2018. Je pred nami ďalšia hlavná sezóna odpadárov a to povinnosť vytvoriť evidencie a ročné hlásenie. V aplikácii pribudli nové funkcie. ELO má kopec funkcií, ktoré Vám pomáhajú uľahčiť prácu. Dvojzáznam, automat, import… to sú naše stálice. Ale popri tom aplikáciu neustále vylepšujeme. A veľa krát aj na dopyt od firiem a obcí. Tak sa...

Podcast č. 26 – Pozrime sa na odpady automobiliek

Dnes sa pozrieme na to, čo v odpadoch trápi pôvodcov odpadu. Pozrieme sa na veľký automobilový sektor. Na Slovensku máme už pomaly 5 výrobcov automobilov a stovky ich dodávateľov. Tento sektor je preto veľmi dôležitý z pohľadu hospodárstva Slovenska. Sektor je však významný aj z pohľadu produkcie odpadov. Vzniká im samozrejme široká škála odpadov, od bežne recyklovateľných až po problémové nebezpečné odpady, na ktoré...

V roku 2022 na Slovensku poklesli komunálne odpady. Pozrite si výsledky aj Vašej práce.

Štatistický úrad zverejnil dáta o komunálnych odpadoch za rok 2022. Na výsledky sa samozrejme každý rok teším a čakám na ne asi ako na volebné výsledky do Národnej rady 😊 A konečne tu teda máme zhodnotený rok 2022. Konkrétne za komunálne odpady. Údaje získava Štatistický úrad a nerobí sa to cez dáta, ktoré obce posielajú na okresný úrad (až na 1 výnimku, viac nižšie). V tom máme šťastie,...

Podcast č. 25 – Peter Šimurka – čo s textilným odpadom?

Od roku 2025 bude textilný odpad povinná jazda pre všetky obce a mestá. Ako to už býva, príprava viazne a všetko je stále otázne. Čo s tým? Aktuálny stav odpadového hospodárstva a neistota na trhu nie sú v dobrých kondíciách. Súvisí to so zmenou vedenia rezortu. 3 roky sme tu mali Budaja a teraz pol roka úradnícku vládu, ktorá však toho v odpadovom...

Kedy sa skončí prežieranie peňazí z Envirofondu a začnú sa podporovať aj firmy?

Envirofond disponuje miliónmi eur, ktoré každý rok delí na rôzne veci. Príjem má aj z poplatkov za uloženie odpadov. Mal by ich však míňať aj na firmy ako káže zákon, namiesto toho, podporuje len obce. Každá obec, či firma, ktorá zneškodňuje svoj odpad na skládke, platí zákonom daný poplatok za uloženie odpadov. Ten skládka odpadov presúva na účet Envirofondu. A Envirofond má...

Vraj od roku 2024 končí výnimka pre kompostéry

Do mailu a do telefónu sa mi dostala novinka. Vraj končí výnimka pre kuchynské BIO odpady cez kompostéry od roku 2024. Ale ako je to naozaj a čo to spôsobilo? Spôsobil to oznam a zároveň hneď aj cenová ponuka od nemenovanej spoločnosti zo Žiliny. Možno ste ho dostali aj Vy, ak nie, tu je. V ňom oznamujú, že „od...

Podcast č. 24 – Juraj Jakeš – Marius Pedersen, a.s.

V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s mojím bývalým kolegom, obchodným riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen, Jurajom Jakešom. Zaujímali ma ich názory na súčasné dianie v odpadovom hospodárstve a ako vidia schválené a navrhované zmeny v praxi. Tak napríklad pozrieme sa, či sú v regiónoch nastavené nulové donáškové vzdialenosti pre triedený zber od 2023? Je to v ich obciach a mestách zavedené? Ako k tejto zmene pristúpili...

Odpadový audit – e-školenie 2023

Mali ste už u seba niekedy kontrolu na odpady? Alebo interný či externý audit? Čo tak si ho spracovať sami? Krok za krokom s našim Odpadovým auditom? Ak si nás firma, či obec zavolá, audit podľa zákona o odpadoch robievame aj osobne, na mieste. Je to vždy najlepšie vidieť a posúdiť. Ale veľa krát stačí ísť na to jednoduchšie. Veď skontrolovať odpadové hospodárstvo...

Bolo ich 10, už je ich len 9. OZV pre obaly – 1 je z kola von

Minulý týždeň sa stala zaujímavá vec. Po dlhšej dobe riešenia a odvolacieho konania, Ministerstvo životného prostredia zrušilo autorizáciu pre jednu z 10. OZV pre obaly, ktoré pôsobia na trhu. Ide o spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. Zaujímavé je , že čo to vlastne znamená a čo to spôsobí. OZV si podľa Ministerstva neplnila svoje povinnosti a preto im odobrala autorizáciu. Dôvody pekne rozobrali na odpady-portal.sk....

Podcast č. 23 BIOELEKTRA

Roky prác, príprav a projektovania. To je realita nejedného slovenského projektu pri výstavbe nového zariadenia na spracovanie odpadov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia malo byť akousi zárukou, že sa správne posúdia vplyvy na prostredie a že keď je proces neškodný, bude sa môcť realizovať. Výsledok je taký, že EIA je strašiakom investorov a asi najväčšou brzdou rozvoja. Nie je predsa normálne,...