Boľavé miesto obcí – výpočet miery triedenia komunálnych odpadov

Do konca februára si musia obce a mestá okrem povinného ročného hlásenia o odpadoch a výkazu o komunálnych odpadoch, spočítať aj mieru triedenia komunálnych odpadov a oznámiť ju svojej skládke odpadov.

Vypočítané percento obce a mestá delí do 7. tried. Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov ovplyvní výšku poplatkov za skládkovanie odpadov na ďalších 12 mesiacov. Najhoršie triedenie = najvyššia „odmena“ v podobe poplatku 33 € na tonu a najlepšie obce, s triedením nad 60 %, len 11 € na tonu.

Správny výpočet miery triedenia je teda veľmi dôležitý. A ako ho vypočítať? Ak používate našu odpadovú aplikáciu ELO.sk, tak počítať nemusíte nič, lebo Vám to z Vašich evidenčných záznamov vypočíta aplikácia sama. Pozrite si to na krátkom videu.

Prvý pozor – drobné stavebné odpady

Ale môžete si to spočítať aj sami, nie je to žiadna kvantová fyzika. Prípadne môžete použiť niektorý zo vzorov v Exceli, ktoré kolujú po Slovensku. Ale tu prvý pozor. Natrafil som asi na dva takéto výpočty. Oba mali však odlišný výsledok. Prečo? Rozdiel bol v tom, s čím tam počítajú. Jeden z prepočtov nepočítal s drobnými stavebnými odpadmi – DSO.

Prečo? Výpočet tam mal odvolávku, že drobný stavebný odpad nepatrí pod komunálne odpady. Hoci má číslo 20 03 08, teda komunálna skupina odpadov. Tento výpočet nazvime anonymný, lebo netuším, kto je jeho autorom.

No je tu ďalší názor, tento raz opačný a aspoň nie anonymný, resp. stoja za ním veľké mená zamestnancov ministerstva životného prostredia, či šéfka Inšpekcie životného prostredia. Ich výklady zákona (vydavateľ EUROKÓDEX, s.r.o.) opisujú, že drobné stavebné odpady, ktoré sú z bežných udržiavacích prác, nie sú stavebné odpady (teda nie sú skupina 17), ale patria medzi komunálne odpady – 20.

A na to bol v Katalógu odpadov zriadený v roku 2015 v časti Komunálne odpady – odpad 20 03 08 – drobné stavebné odpady.

Ďalší názor že s DSO treba vo vzorci počítať, je uvedený aj vo v Metodickej pomôcke od Ministerstva ŽP. Nájdete ju tu.

Druhý pozor – stavebné odpady len v menovateli

Teda záver pri DSO, počítajte s nimi vo výpočte. A prichádzame z teoretickej roviny predošlého problému, do nezmyselnej roviny. Ten nezmysel je v tom, že v menovateli rovnice DSO musíme uviesť. DSO je jedna časť celku Vašich všetkých komunálnych odpadov. Ale smola je v tom, že hoci tento odpad triedite, do čitateľa rovnice ho rátať nemôžete.

Tam totiž môžu byť len odpady, ktoré definuje zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Prílohu a daný zoznam nájdete tu. A to je dosť veľká blbosť, lebo DSO predstavujú veľkú váhu a právom to hnevá obce a mestá, nakoľko im snaha o zber DSO nijako číselne nepomáha, práve naopak, číslo im to vždy kazí. To treba zmeniť. Ako? To sa dá veľmi jednoducho. Tento rok sa bude otvárať zákon o poplatkoch. Treba odpad 20 03 08 zahrnúť aj do čitateľa rovnice.

Tretí pozor – ako sa to celé obchádza?

Obce a mestá už zistili, že ak si DSO nedajú pod 20 03 08 ale pod 17 stavebný odpad, tak v tom prípade im dané množstvá pomáhajú. Totiž, 17 odpady do výpočtu nijako nespadajú, teda keď DSO umelo vyhodíme z menovateľa rovnice, lebo veď sme to nedali ako komunálny odpad, zvýšili sme si mieru triedenia odpadov. Síce umelo a nelegálne, ale číslo je hneď radostnejšie.

Toto sa navyše veľa krát ani nedeje s cieľom umelého vylepšenia miery triedenia komunálnych odpadov. Často je to kvôli tomu, že odberateľ odpadov nemá vybavený súhlas na spracovanie 20 03 08, resp. si také číslo nechce vybaviť. Následne sú obce nútené dať to pod 17 odpad, hoci ani netušia, že tým defacto porušujú zákon o odpadoch, či zákon o poplatkoch za uloženie odpadov.

Štvrtý pozor – aké odpady vlastne brať do úvahy?

Často je na stole aj otázka, ktoré odpady vstupujú do daného výpočtu, z akej činnosti obce. Obec má odpady aj ako pôvodca, držiteľ, zberný dvor, malá kompostáreň, či iné činnosti. Zákon len stroho uvádza, že sa to počíta z tých údajov, ktoré obec ohlasuje podľa zákona o odpadoch, teda ročné Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Tie sa robia tiež vždy podľa činnosti (pôvodca, držiteľ, zberný dvor, malá kompostáreň …), teda do výpočtu miery triedenia vstupuje hmotnosť všetkých komunálnych odpadov vzniknutých v obci. A predstavte si, že obec vymení nárazovo komplet nábytok z obecného, úradu. To je objemný odpad 20 03 07. Takýto odpad je tiež potrebné zahrnúť do miery triedenia, nakoľko daný komunálny odpad vznikol obci. A takéto väčšie množstvá môžu výrazne znížiť mieru triedenia komunálnych odpadov, najmä v menších obciach.

Piaty pozor – živelné katastrofy, či neprispôsobivý občania

Predstavte si, že ste starosta malej obce. Príde povodeň a voda Vám zaplaví a zničí polku dediny. Katastrofu treba odstrániť. Takže množstvá odpadov odnášate na skládku. Tým pádom vzniká odpad za obec. Ak niečo z toho vykážete ako komunálny odpad (napríklad ten objemný 20 03 07), mal by vstúpiť do výpočtu miery triedenia komunálnych odpadov.

Predstavte si, že ste starosta obce, kde žijú neprispôsobivý občania. Alebo ste obec, v ktorej nie Vašou vinou máte enormné množstvá čiernych skládok. Situácia Vám nie je ľahostajná a skládky v dobrej viere pomaličky riešite. Ako sa Vám štát poďakuje za Vašu aktivitu? Pán Boh zaplať, resp. ešte horšie. Množstvá odpadov vznikli (nezabúdajte, že počítame len s 20 číslami), teda majú vstúpiť do miery triedenia.

Teda je to správne, že sa tam má rátať úplne všetko, aj takéto špecifiká, či nepredvídateľné stavy?

Šiesty pozor – komunálny odpad od firiem

Obce, zamysleli ste sa niekedy nad tým, akou váhou odpadov Vaše komunálne odpady ovplyvňujú zmesové komunálne odpady od firiem?

A zvlášť keď si firma zamení Váš kontajner na zmesový komunálny odpad za svoje výrobné odpady, o ktoré by sa mala postarať firma sama a nie cez obec?

Vy máte právo firmy kontrolovať a riešiť to. A z osobnej skúsenosti od nášho zákazníka môžem potvrdiť, že niektoré obce a mestá si dajú tú námahu a kontrolujú, či znižujú firmám nádoby na zmesový komunál. Výsledky sa samozrejme dostavia a Vám klesnú zmesové odpady a teda miera triedenia porastie.

Siedmy pozor – nebezpečné odpady

Štát chce splniť ciele, ktorým sme sa zaviazali voči EÚ. V zákone majú obce povinnosť vykonávať zber odpadov s obsahom škodlivín. Obec to urobí a opäť, ako je za to odmenená?

Do čitateľa rovnice si vytriedené množstvo zarátať nemôže, no v menovateli musí uviesť všetky komunálne odpady, čo sú aj nebezpečné komunálne odpady. Všetky tieto výnimky len komplikujú systém výpočtu a poškodzujú obce, ktoré sa snažia.

Ôsmy pozor – Evirofond

Prečo Envirofond? Lebo obciam na základe miery triedenia posiela peniaze. Ak splníte mieru triedenia za rok 2021 aspoň 34 %. Len viete čo je divné? Výpočet miery triedenia sa robí podľa tých údajov, ktoré posielate na tlačive Ročné ohlásenie o vzniku odpadov na Okresný úrad. Ale Envirofond ku žiadosti chce kópiu ročného výkazu pre Štatistický úrad.

A treba si uvedomiť, že to nie sú identické tlačivá. Napríklad Štatistický úrad usmerňuje obce, že textil a šatstvo sa nemá zadávať do ich ročného výkazu, nakoľko to je predchádzanie vzniku odpadov.

S tým samozrejme nesúhlasím, ale o tom niekedy inokedy. V každom prípade, ak si vypočítate mieru podľa Ohlásenia pre Okresný úrad, kde textil dáte, no nedáte ho v ročnom výkaze pre Štatistický úrad, tak miera triedenia komunálnych odpadov, ktorú by si chcel Envirofond kontrolovať, nebude sedieť s Vami deklarovanou mierou triedenia komunálnych odpadov.

Takže čo s tým?

Zmeniť a zjednodušiť výpočet pre obce. Stanoviť jasné pravidlá výpočtu. Resp. súčasný model výpočtu zrušiť a nahradiť ho možno iným pohľadom na vec.

O čo ide Slovenskej republike najviac? Aby splnila ciele voči EÚ. Tie máme dané na roky dopredu. Tak prečo na základe podobných cieľov nestanoviť pravidlá hry aj obciam.

Prípadne o čo nám ide možno v druhom garde? Znížiť skládkovanie. A keďže výsledkom miery triedenia odpadov je nejaký poplatok za uloženie odpadov, navstáva otázka, či by to nemohlo byť naviazané na množstvá skládkovaných odpadov. Napríklad v prepočte na obyvateľa.

Zapojte sa nižšie do prieskumu a zanechajte nám info akú mieru triedenia mala Vaša obec za rok 2021.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. martin píše:

  Dobrý článok. Inak to som nevedel, že textil a šatstvo je predchádzanie vzniku odpadov. A vraj aj kompostovanie je predchádzanie vzniku odpadov, čo má podobnú „logiku“. To potom aj zber papiera by mohol byť definovaný ako predchádzanie vzniku odpadu: )

  • Tomáš Schabjuk píše:

   Ten textil pozor, to určite nie je predchádzanie vzniku. To je len pozostatok nesprávneho výkladu z mzp z minulých čias

 2. Jaro Péter píše:

  Fajn článok, upozorňuje načo si dať pozor pri výpočte percentuálnej miery triedenia.

 3. Monika Medovičová píše:

  Výborne vysvetlené nezmysly vyplývajúce z legislatívneho nastavenia výpočtu miery triedenia KO . V konečnom dôsledku ide nielen o nezmysly vo vzťahu k princípom OH, ale hlavne o „nespravodlivosti voči obciam“. MŽP SR predsa o tom musí vedieť….nechápem prečo to už neodstránilo.

 4. Ingrid píše:

  Dobrý článok p.Schabjuk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.