Bolo ich 10, už je ich len 9. OZV pre obaly – 1 je z kola von

Minulý týždeň sa stala zaujímavá vec. Po dlhšej dobe riešenia a odvolacieho konania, Ministerstvo životného prostredia zrušilo autorizáciu pre jednu z 10. OZV pre obaly, ktoré pôsobia na trhu. Ide o spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s.

Zaujímavé je , že čo to vlastne znamená a čo to spôsobí. OZV si podľa Ministerstva neplnila svoje povinnosti a preto im odobrala autorizáciu. Dôvody pekne rozobrali na odpady-portal.sk.

Je teda správne že Ministerstvo zakročilo, otázne je či sa to nemalo udiať už oveľa skôr, resp. vynára sa otázka ako efektívne vie Ministerstvo zakročiť, vyhodnotiť a preukázať porušenia OZV. Už dlhšie tam mohli mať nominovaných ľudí v dozornej rade, ako si sami dali do zákona (povinnosť pre MŽP mať tam svojich ľudí) a odhaliť chybné konanie tejto spoločnosti.

To nechajme tak. Čo to ale reálne znamená? Znamená to, že sa čistí trh. Ostatné OZV dostali jasný signál, že strata autorizácie je reálna vec. Takáto vec, má však veľké dopady na aktérov trhu. Zrušením autorizácie nastávajú problémy pre:

  • výrobcov, ktorí boli členmi OZV RECYKLOGROUP
  • obce, ktorím mali preplácať triedený zber
  • ostatné OZV, ktoré si po nich budú musieť prerozdeliť ich obce a hradiť im náklady
  • zberové spoločnosti, ktorím zrušená OZV zrejme dlhuje peniaze

Výrobcovia

Výrobcovia musia prejsť do inej OZV. Nemajú inú možnosť. Samozrejme s úplne novými cenovými podmienkami. Podľa výročnej správy OZV RECYKLOGROUP za 4Q 2022 ich členovia nahlasujú dominantne sklo – cca 75 %. Za 4Q 2022 výrobcovia nahlásili cca. 3368 t obalov a neobalov a OZV od nich vyzbierala 332 000 €. Výrobcu tak stála 1 tona obalov a neobalov uvedených na trh cca 98,5 € na tonu. Trhový podiel sa síce nezverejňuje, no podľa výročných správ a celkového množstva obalov a neobalov uvedených na trh v roku 2022 odhadujeme ich trhový podiel na max. 2 %.

Tým sa však problémy nekončia. Treba si uvedomiť, že za prvý Q 2023 zrejme všetci výrobcovia už uhradili faktúry do RECYKLOGROUP. Je otázne, čo s týmto prvým Q. Kto sa postará o dané množstvá v obciach? Stará, či nová OZV? Nebude chcieť nová OZV uhradiť od výrobcu aj prvý Q ak bude musieť zabezpečiť za starú OZV celý rok?

Najväčší problém je však v prenesenej zodpovednosti za činnosť zrušenej OZV na samotných výrobcov, ktorí boli jej členmi. Neviem koľko ich bolo, či desiatky, či stovky, ale Ministerstvo životného prostredia plánuje uplatniť zodpovednosť a sankcionovať všetkých členov, lebo tak káže a umožňuje to zákon. Otvorene o tom píšu na Ministerskej stránke tu.

Zákon totiž hovorí, že ak si OZV nesplní niektoré povinnosti, nemá problém len samotná OZV, ale zodpovednosť ostáva aj na samotnom výrobcovi. A za to je sankcia, ktorú chce Ministerstvo vymáhať od členov danej OZV.

A tu ide o mega nespravodlivosť. Od začiatku som toto v zákone nepovažoval za správne riešenie. Chápem, že chcú tlačiť na výrobcov, aby si zodpovednejšie vyberali OZV a ak niekto špekuluje a koketuje s vedome nesprávnou OZV, mal by si byť vedomý toho, že ten problém sa raz dostaví.

Ale my nemôžme hádzať všetkých výrobcov do 1 vreca a zaradiť im nálepku, že všetci tam boli špekulanti. Veď možno tam bola normálna obyčajná firma, ktorá si otvorila google a našla ako prvú ponuku od Recyklogroup a s nimi podpísali zmluvu. S dôverou, že všetko je OK, veď majú predsa autorizáciu od Ministerstva a teda tam musí byť všetko OK.

Jednoducho je nemysliteľné, že tých cca 18 000 výrobcov obalov na Slovensku vie posúdiť, či ich OZV je správna a či v budúcnosti nenastane nejaký problém a Ministerstvo im bude chcieť zrušiť autorizáciu. Toto neviem odhadnúť ani ja, ani Vy a ani nikto z nás.

Mega nespravodlivosť je to teda v tom, že Ministerstvo im udelí autorizáciu, má ich kontrolovať a keď tak včasne zasiahnuť a vyriešiť to čo najskôr. Ale horúci zemiak nemôže hádzať výrobcom, lebo ten problém je na strane Ministerstva a kontrolných mechanizmov, nie výrobcov.

Ako chce sankcionovať Ministerstvo všetkých ich členov? Koľko budú trvať kontroly daných firiem? Alebo to chce Ministerstvo a Inšpekcia urobiť od stola a rozdávať papierové pokuty bez kontrol? Len na základe dokázanej viny ich OZV? To hádam nie, veď je rozdiel, či ide o špekulanta alebo normálnu poctivú firmu. Je rozdiel, že niekto nahlasoval do systému 1 tonu a iný zas 100 ton. Ako budú udeľovať výšku pokút? A na koniec, sankcie budú aj tak príjmom štátu a nijako sa nedostanú do systému aby sa pomohlo obciam, zberovkám a OZV aby sa daná situácia vyriešila.

Obce

Obce majú taktiež smolu, i keď aspoň že nie finančnú. Smolu majú v tom, že teraz budú musieť podpisovať zmluvy s inou OZV. S akou? To zatiaľ nikto netuší. Možno sa Vám niekto dobrovoľne ozve, že Vás bude chcieť, ale skôr sa očakáva, že spadnete do zlosovania na Koordinačnom centre a teda na výsledok si budete musieť počkať. A kým sa podpíše zmluva tak Vám možno nikto odpady nebude vyvážať.

Podľa výročnej správy OZV RECYKLOGROUP za 4Q 2022 mali k 31.12.2022 zazmluvnených 50 obcí, napríklad mestá Svit, či Stupava.

Ostatné OZV

Ani ostatné OZV asi zo situácie nadšené asi nie sú. I keď na druhej strane, zbavili sa jedného nepoctivca a teda čistenie trhu je dobré možno aj pre nich. V každom prípade si budú musieť rozobrať výrobcov po RECYKLOGRUP.

A nie len to, aj tie obce po nich. A počet obyvateľov budú musieť mať vyvážených k výrobcom. Teda akýsi nový prepočet trhového podielu pre zvyšné OZV. Ale s tým zákon nepočíta, teda je otázne, či OZV budú chcieť uzatvárať nové zmluvy s výrobcami a ako si k tomu zazmluvnia obce.

Aby nenastala situácia, že si síce výrobcov zazmluvnia, budú brať od nich peniaze, ale zmluvy s obcami už nie. Teda peniaze budú prijímať, ale nič nebudú robiť na druhej strane. Prečo? Lebo trhový podiel sa počíta len raz ročne a na rok 2023 je daný. Ak sa nemýlim, zákon s takýmito situáciami nepočíta a bude to ešte zrejme zaujímavé.

Zberové spoločnosti

Zberovky majú smolu v tom, že peniaze od výrobcov končia a majú končiť u nich, aby za ne pre OZV a výrobcov vyzbierali to čo majú. A keďže peniaze nie sú a otázka, či budú a kedy budú tu ostáva, vyzerá že čierny Peter je u nich. Minimálne za predošlé mesiace, ktoré zrejme nebudú mať zaplatené.

Do budúcna však môžu povedať, že kým nebudú nové zmluvy, z obcí nebudú vyvážať odpad. Veď prečo by to robili zadarmo. Horúci zemiak by tak padol do rúk obcí a miest.

Možno však prilievali olej do ohňa aj oni. Prečo vyvážali odpady ak nemali zaplatené fa? Prečo nezastavili vývozy? Prečo o tom keď tak len hovoria a skoro nikdy nespravia? Prečo sa o tom nepíše a nehovorí v televíznych novinách a všetkých správach? Aby sa o tom hovorilo všade a reálne riešilo? Prečo sú smetiari ticho a relatívne pasívne konzervy?

Podľa výročnej správy OZV RECYKLOGROUP za 4Q 2022 mali k 31.12.2022 zazmluvnených 16 zberových spoločností, napríklad AVE, Brantner, Fúra, HATER …

Vyriešiť v praxi zrušenie OZV RECYKLOGROUP bude teda možno náročnejšia procedúra a ešte zrejme potrvá kým sa vyrieši.

Mal by však výrobca zodpovedať za činnosť svojej OZV, ak jej udeľuje Ministerstvo autorizáciu a kontroluje ju? Zapojte sa do prieskumu.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.