Čo nové s nebezpečnými odpadmi?

Aj naďalej platí, že je zakázané riediť a zmiešavať nebezpečné odpady (NO) navzájom, s inými odpadmi, či látkami. Aj tu platí výnimka vo forme vybavenia si súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia. Jedna žiadosť, pár dokumentov a môžete zmiešavať odpady (napríklad oleje z vozidiel). To platí aj pre ostatné odpady.

V čom nebezpečné odpady skladovať?

Ak už NO u seba máte, je ich potrebné samozrejme skladovať. A to sa musí diať vo vhodných nádobách, s vhodným označením nádob a aj miesta zhromažďovania.  Počas zhromažďovania NO musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok. Sklad je potrebné označiť ako Sklad odpadov.

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Ak zhromažďujete ako pôvodca odpadov viac ako 1 tonu NO, musíte si vybaviť nový súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Opäť jedna žiadosť a sprievodné dokumenty.

Ak prevádzkujete zberný dvor, po novom si na neho musíte vybaviť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Preprava nebezpečných odpadov.

Odosielateľ a príjemca NO aj naďalej pri preprave NO musia potvrdzovať Sprievodný list nebezpečných odpadov – SLNO a jeho kópie zasielať na 1 – 3 Okresné úrady. Pozor si dajte na to, že aj tento dokument je v novej podobe. Používajte preto len nové tlačivo.

Pozor aj na nový Identifikačný list nebezpečného odpadu – ILNO

Samotné tlačivo sa zmenilo len kozmeticky, no zmenili sa kódy nebezpečných vlastností, ktoré sú dané Európskou úniou. Po starom to boli tzv. H kódy, teraz sú to už HP kódy, no čísla nie sú totožné s tými pôvodnými. Do ILNO sa doplnil aj údaj o e.mailovej adrese.

Ak Vás zaujíma viac

Ak Vás zaujíma viac, podrobne sa všetkému venujeme v našom e-školení o odpadoch. Súčasťou sú všetky nové a potrebné evidencie a hlásenia vo Worde, či Exceli, vzorové žiadosti, časť POZOR na kontroly, ako aj možnosť konzultácie Vašich konkrétnych problémov.

ZADARMO si môžete pozrieť  jeho ukážku s bonusmi, ako aj získať prístup ku kampani: 5 najdôležitejších zmien v novom zákone o odpadoch.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. labakova@lubocons.sk píše:

  Dobrý deň,
  máme súhlas na zhromažďovanie odpadu u pôvodcu odpadu platný do 7.2020.
  je potrebné žiadať o nový súhlas?

 2. Ján Odler píše:

  Dobrý deň, chem sa Vás opýtať: Kde , v ktorej vyhláške nájdem H kódy po novom HP kódy, dané Európskou úniou?

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   u nás nikde. máme len odkaz na eu legislatívu Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014).

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.