Kedy sa skončí prežieranie peňazí z Envirofondu a začnú sa podporovať aj firmy?

Envirofond disponuje miliónmi eur, ktoré každý rok delí na rôzne veci. Príjem má aj z poplatkov za uloženie odpadov. Mal by ich však míňať aj na firmy ako káže zákon, namiesto toho, podporuje len obce.

Každá obec, či firma, ktorá zneškodňuje svoj odpad na skládke, platí zákonom daný poplatok za uloženie odpadov. Ten skládka odpadov presúva na účet Envirofondu.

A Envirofond má potom povinnosť deliť financie presne stanoveným kľúčom. To sa ale nedeje.

Konkrétne má Envirofond povinnosť to deliť na 5 skupín:

  • a) pre obce, ktoré majú na svojom území skládku, či cestu k nej
  • b) pre obce, za triedenie odpadov
  • c) pre obce, ktoré zbierajú a zhodnocujú svoj kuchynský BIO odpad
  • d) pre firmy, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve a opäť OBCE
  • e) pre firmy, ktoré znížia pri svojej výrobe produkciu odpadov

Pozrime sa ako to vyzerá na príjmovej stránke EF a ako financie EF delil po minulé roky.

Údaje pochádzajú z Envirofondu a za poskytnutie údajov, ako aj vysvetlenie deľby peňazí a celého systému im ďakujem.

Envirofond správne rozdeľuje peniaze v prvých troch prípadoch (teda body a-c), i keď o NEvhodnosti tejto deľby som už viac krát písal. Napríklad tu.

Ale nevhodne delí peniaze v bodoch d) a e). To sú peniaze, ktoré by mali byť použité pre firmy a obce. Písmeno d) hovorí o tom, že by to malo byť použité pre firmy v odpadovom hospodárstve a obce. A takto napísaný bod zákone je problém, lebo nie je jasné, koľko z týchto peňazí by mal EF minúť na obce a koľko na firmy v odpadovom hospodárstve.

Tak napríklad rok 2022. Celkovo EF z poplatkov vyzbieral cez 30 mil. €. V časti pre firmy a obce minul 2,4 mil €. A viete akým pomerom FIRMY:OBCE? 0:100.

Presne tak, všetky peniaze, ktoré sa prerozdelili v roku 2022 (ale aj 2020 a 2021) boli použité len a len pre obce, hoci zákon jasne káže, že to má byť aj pre firmy pôsobiace v odpadovom hospodárstve.

A na čo sa tie peniaze minuli na obciach? Fond to rozdal len 123 obciam. Len 123 obcí Slovenska si za 3 roky podelilo veľký balík peňazí cez 7,5 mil. € a vybavili si za to zväčša zberné dvory, či infraštruktúru pre zber BIO odpadov.

Nehovorím že to nie sú pre obce potrebné veci, ale z môjho pohľadu to vnímam ako prežieranie peňazí na niečo, čo efekt v odpadovom hospodárstve prináša len mizerne. A navyše, k tým peniazom sa dostalo len tých 123 obcí, teda asi 4 % Slovenských obcí a miest, no na tieto peniaze sa skladali všetky obce a všetky firmy.

Už dlhodobo mi vadí toto prežieranie peňazí z EF. Najskôr obce a firmy skasírujeme, a potom im nejaké omrvinky pošleme na účet. Pri tejto d) časti sa k tomu dostali zrejme len tí šťastnejší.

Ale prečo to nejde posielať aj firmám? EF nám to vysvetli tak, že peniaze boli prerozdelené len obciam preto, lebo neexistuje štátna schéma pomoci pre právnické osoby, ktoré podnikajú a generujú hospodársky výsledok a že firmám je to možné poskytovať len prostredníctvom schválenej schémy štátnej pomoci cez Protimonopolný úrad.

OK, tu mi však vyskočila hneď otázka, že prečo takáto schéme nebola vypracovaná doposiaľ? Veď to máme v zákone od 2018 a peniaze sa zbierajú od roka 2019. EF uviedol informáciu že v súčasnosti sa schéma nachádza vo finálnej podobe a je v gescii Ministerstva ŽP. Tak dúfame, že sa jej dočkáme.

EF ďalej spomína, že v prípade, že sa daná štátna schéma schváli, príjmy z tejto d) časti sa budú najpravdepodobnejšie deliť v pomere 50:50. A tu by firmy zas mohli nesúhlasiť, že prečo? Keď sa 3 roky delilo 0:100, tak nech sa ďalšie 3 roky delí 100:0.

A toto isté so štátnou pomocou je aj v časti e), teda peniaze pre firmy, ktoré preukážu že v rámci výroby znížia svoje odpady. Výhoda je tu však tá, že toto je balík určený výhradne pre firmy a peniaze pre túto „výzvu“ sú stále a všetky odložené v EF a čakajú na tú schválenú schému štátnej pomoci.

A o čo mi vlastne ide? O to prežieranie peňazí. Ja nepovažuje za správne, že sa míňajú milióny na nákupy kompostérov a iných vecí, ktorými si obce len pomáhajú splniť výnimku pri zbere kuchynských BIO odpadov. Tie peniaze treba použiť na lepšie účely. Na reálny rozvoj odpadového hospodárstva, ktorý navyše nepomôže len vybraným 123 obciam, či úzkej skupinke obcí, ktoré sa k tým peniazom dostanú, ale väčšej skupine, a navyše k takým odpadom, ktoré teraz potrebujeme urgentne riešiť.

Akým? No najmä na zmesový komunálny odpad a jeho úpravu odpadov. Kopec firiem plače, že na to nemajú peniaze. Kopec firiem plače, že MBÚ si už vybudovali a štát to do nekonečna posúva a marí im ich investície. Takto to ďalej nejde. Keď to už raz štát babrácky nastavil, má si za tým stáť, ale vytvoriť na to aj vhodné podmienky. A jednou zo základných podmienok sú peniaze.

Teda navrhujem, aby sa tieto peniaze použili na to, čo potrebujeme, na odklon od skládkovania. Štátna schéma pomoci pre firmy by mala obsahovať práve toto. Ak sa opätovne schváli odklad účinnosti zákazu skládkovania neupravených odpadov, mali by sa podporiť tie projekty, ktoré sa na to už strihli pripraviť. Nemôže tu byť stav, že štát niečo chce, niektorí to dodajú a aj napriek tomu to potom presunie. Ak to urobí znova, odporúčam všetkým žalovať Ministerstvo za nepredvídateľnú legislatívu.

Toto sa možno nebude páčiť obciam, ale musia si uvedomiť, že toto riešenie pomôže aj im, nakoľko si splnia zákonnú povinnosť, no s predpokladom nižších nákladov, nakoľko by bol ich partner podporený z Envirofondu.

Uvidíme ako to dopadne, ako bude vyzerať tá štátna schéma. Ja len dúfam že nejaká bude a že sa tie peniaze budú používať na investovanie do budúcnosti a na zmysluplnejšie ciele.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.