Envirofond rozdal 4,44 mil € za triedenie odpadov. Získalo to len 36 % obcí

Environmtentálny fond rozdal už po tretí krát príspevok za triedenie odpadov. Metodika deľby sa nezmenila, systémové chyby Ministerstvo nevyriešilo.

Pred dvoma rokmi som písal článok o tom ako sa nesystematicky začali rozdávať príspevky z Envirofondu za triedenie odpadov. Článok na pripomenutie nájdete tu. Vystupovali to najmä obec Boldog a mesto Bratislava ako systémová chyba. V závere článku som písal, že zmena zákona je nevyhnutná.

Čuduj sa svetu, Ministerstvo to uznalo a zákon o odpadoch zmenili. Ale už pri tej zmene zákona som písal, že to je nesprávne nastavené. A mal som pravdu. Prípad Boldog sa opakuje. Prečo?

Celé je to o tom, koľko odpadov obce vytriedia. A k číslam im pomáhajú výrazným spôsobom aj miestny výkupcovia, najmä kovov. Ten pôvodný systém pre rok 2020 bol taký, že sa všetok odpad písal na tú obec, v ktorej sa odpad vykúpil. Bez ohľadu na to, že ten odpad pochádzal od občana zo susednej dediny. Teda mestá a väčšie obce si pomáhali a menšie obce na do doplácali. To bol fakt.

Potom sa zmenil zákon o odpadoch a ten to nakázal evidovať na tú obec, z ktorej odpad pochádza. A tu je kameň úrazu. Čo znamená pôvod odpadu? To nie je trvalý pobyt. Tak čo je pôvod odpadu? Na to by sa mal pýtať výkupca a podľa toho to aj deliť. Lenže, keďže je to nejasné, otvára to priestor na špekulácie a rôzne výklady. Prečo? lebo je to potom svojvôľa výkupcu, na koho to napíše. Či na obec, v ktorej odpad vykupuje alebo na obec, z ktorej ten občan je alebo odpad pochádza.

Prečo? Lebo čím viac to bude deliť, tým viac to musí potom obciam oznamovať. Zákon totiž nariadil každej takej obci poslať do konca januára oznámenie o zbere a výkupe odpadu. A to je administratívna prekážka, byrokracia a keďže je tu nejasnosť, tak načo by si komplikoval život, no nie? Čo už po tom, že je to nesprávne. A mimochodom, táto povinnosť je brnkačka ak používate našu aplikáciu ELO.sk, nakoľko ona Vám to všetko jedným klikom prerozdelí a vystaví pre obce potvrdenia.

Takže aký je stav? V praxi sa to malo zmeniť, no zmenilo sa to? V praxi to vyzerá, že to zadrháva. Obce často krát nedostávajú potvrdenia od miestnych výkupcov.

A výsledok vidíme aj v zozname obcí, ktoré dostali príspevok z envirofondu za rok 2021. Človek by čakal, že:

  • obec Boldok so 426 obyvateľmi dostane oveľa menej peňazí ako 80 000 €, ktoré dostala za rok 2020
  • v zozname sa nebudú vyskytovať obce, ktoré vykazujú mieru triedenia v astronomických a nereálnych číslach á la 90 % a viac 🙂

Zoznam príspevkov z EF nám však ukazuje, že ani jeden predpoklad sa nepotvrdil. Obec Boldog dostala 30. najvyšší príspevok na Slovensku a celkovo tak získala 27 600 € s mierou triedenia 97 %. A medzi prvými 50. najväčšími tohtoročnými poberateľmi príspevku sa nájde 5 obcí, s mierou triedenia viac ako 85 %. Vuau.

A takýchto super triediacich obcí je v zozname veľa. Teda systémové nastavenie v podobe výkupu a písania odpadov podľa ich pôvodu zlyháva a vykazuje veľký nesystémový chaos.

Pozrime sa na výsledky

Viete vlastne z čoho sú tieto príspevky? Z poplatkov za skládkovanie. Každá obec, ale aj firma, ktoré skládkuje svoje odpady, platí štátny poplatok za uloženie odpadov. Ten sa potom delí na rôzne kôpky. Pre ilustráciu prikladám infografiku pre delenie príjmov z roku 2021.

Teda EF delí príjmy z tohto poplatku na 5 kategórií. A/ je príspevok pre tie obce, ktoré majú na svojom území skládku alebo odkalisko. A zvyšok sa podelí na tie 4 kategórie v pomere ako sú uvedené v infografike. Nás dnes bude zaujímať to písmeno B, teda obce, ktoré v roku 2021 vykázali mieru triedenia minimálne 34 %.

Táto kôpka peňazí sa plní tak, že sa odkrojí 60 % príjmov z poplatkov za komunálne odpady. Do tohto balíka teda neprispievajú priemyselné odpady, ale len komunálne odpady. A tých 60 % bolo pre rok 2021 v celkovej sume 4,44 mil €. Suma tak oproti roku 2020 zrástla o 800 000 €.

Z predošlého vývoja vidíme, že balík peňazí pre túto kategóriu príspevku sa rok čo rok zvyšuje. A to preto, že sa každým rokom až do roku 2021 zvyšovali poplatky na skládkach. Tento rast sa však zastaví v budúco ročnom príspevku, nakoľko poplatky pre rok 2022 už hore nešli, takže je možné očakávať podobnú sumu, resp. závislú od celkového množstva skládkovaných komunálnych odpadov v roku 2022.

Príspevok v prepočte na 1 tonu rok čo rok klesá. Kým v roku 2020 bol na úrovni 7,8 €/t, pre rok 2022 obce dostali už len 6,3 €/t. Je to logické, nakoľko o daný balík peňazí sa rok čo rok uchádza viac obcí. Kým pre rok 2020 to bolo len 627 obcí, v roku 2022 dostalo príspevok až 1052 obcí.

Teda viac obcí o príspevok žiadalo a viac ho aj dostalo. Celkovo však príspevok z EF v tejto kategórii dostalo len 36 % obcí. Zvyšok si o príspevok nežiadal, bol z príspevku vyradený, alebo si pre rôzne prípady o príspevok ani nemohol žiadať.

Z celkového koláča 4,44 mil € si až 13 % odkrojilo hlavné Mesto Bratislava v sume 584 tis. €. Pre Bratislavu to predstavuje čistý zisk, nakoľko z celoštátneho príspevku získa vždy viac peňazí, ako do spoločného balíka prinesie. Umožňuje im to stav, že len malý zlomok odpadov skládkujú a naopak, skoro všetko energeticky zhodnocujú.

Podobné výnimky by mali radi aj mestá a obce, ktoré majú na území skládku, no tí majú smolu a z tohto príspevku sú z kola von, nakoľko nemôžu mať aj tento príspevok aj príspevok za to že majú u seba skládku odpadov.

Ďalšími veľkými prijímateľmi sú najmä: Žilina, Nitra, Prešov a Trenčín. A naopak, najmenšie obce dostali len pár desiatok €. Napríklad posledná obec Potok, dostala 10 €. Danú obec zrejme viac stál čas na vypracovanie žiadosti a pošta na EF.

Záver

Obce sa (de)motivujú hneď dva krát. Je správne najskôr vytiahnuť peniaze z obcí úmerne podľa miery triedenia? Platí stav čím viac triediš, tým menej platíš. Stav je asi filozoficky správny a motivujúci. Trestá tie obce, ktoré málo triedia a pomáha lepším obciam. Systém však ukazuje, že kopec výnimiek a problémov tento systém degradujú a číslo triedenia rozhodne neukazuje angažovanosť obcí v odpadovom hospodárstve ako celok.

A potom je tu druhé nepríjemné (de)motivovanie. EF dá príspevok len tým obciam, ktoré splnia mieru triedenia nad určité percento. Za rok 2021 to bolo 34 %. Teda dochádza tu k duplicitnému motivovaniu, resp. domotivovaniu obcí. Ak som už raz bol potrestaný v podobe zvýšených poplatkov za skládkovanie, EF ma druhý krát odsunie mimo, lebo nemáme 34 % mieru triedenia. Obce, ktoré majú nie svojou vinou na svojom území čierne skládky, turistické obce, či obce s neprispôsobivými občanmi by o tom mohli rozprávať viac.

Alebo čo tak tie vyzbierané peniaze nepoužívať ako príspevok pre obce za triedenie, ale podporiť nimi, napríklad úpravu odpadov, bioplynové stanice, či výstavbu nových zariadení na nakladanie s odpadmi. Zapojte sa nižšie do prieskumu a vyjadrite svoj názor.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Milan Zuzaniak píše:

    Naša obec má 128 rodinných domov a k tomu 132 rekreačných chát a chalúp. Zatiaľ čo z rodinných domov máme vysokú separáciu zložiek , tak z chát individuálnej rekreácie a chalúp je separácia minimálna a to nám zhoršuje percento separácie. Pokiaľ prichádzajú na chaty ľudia z Bratislavy tak separovanie neprevádzajú, veď doma to nerobia. Pokiaľ sa robí prepočet celkového množstva komunálneho odpadu na občana, tak nám ho odpady od chatárov a chalupárov zhoršujú lebo tých nikto do počtov nezapočítava. Pri chatách nie sú nádoby – územie s medveďmi – a na spoločnom zbernom mieste pre chatárov a chalupárov nikto nezistí z ktorej chaty dovezený odpady nevyseparovali. Ak to premietneme do osôb tak v obci máme 368 obyvateľov a na chatách je až do 600 osôb v priemere cez leto a zimu denne. Vyriešiť problematiku si vyžaduje financie na zberný dvor, samostatné nádoby pre každú chatu, monitorovacie zariadenia. Ministerstvo životného prostredia SR stále nezverejnilo výzvu pre obce s výskytom medveďa, ktorú sľúbili pred 3 mesiacmi.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.