Medzi požiarmi dominujú horiace skládky (II. časť)

Článok vyšiel aj na Odpady-portal.sk

Vo februárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo bola spracovaná téma požiarov v odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike za roky 2008 – 2012.  Dáta poskytnuté Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom boli vyhodnotené z hľadiska počtu požiarov či priamych škôd v členení podľa samosprávnych krajov SR.

Takmer každý rok za sledované obdobie boli vykazované veľké odchýlky z pohľadu priamych škôd v jednom, prípadne v dvoch okresoch SR. Zaujímalo nás preto, o aké prípady išlo, aké zariadenia boli predmetom požiarov. Jeden zo záverov predošlého článku bolo konštatovanie, že až 37 % všetkých prípadov požiarov malo súvis so skládkovaním odpadov. Zaujímalo nás preto aj to, či tieto najpočetnejšie prípady vzniku požiarov spôsobili aj najväčšie škody.

Za sledované obdobie bolo v SR zaznamenaných celkovo 10  810 požiarov v odpadovom hospodárstve s priamou škodou 3 879 787 €. Spomedzi všetkých požiarov ich bolo najviac zaznamenaných v okresoch Trnava (622), Bratislava II (543), Bratislava V (447) a Košice II (436). Tieto 4 okresy sa podieľali na 18,9 % všetkých požiarov v odpadovom hospodárstve v SR. Najväčšie priame škody boli zaznamenané v okresoch Malacky (2 017 524 €), Levice (340 842 €), Prešov (222 448 €) a Banská Bystrica (110 185 €). Požiare v týchto 4 okresoch sa podieľali na 69,3 % všetkých priamych škôd. Prehľad všetkých požiarov a priamych škôd si môžete prezrieť na internetovej stránke vydavateľa www.odpady-portal.sk.

Najväčšie požiare

Z pohľadu priamych škôd bol zaznamenaný takmer v každom roku minimálne jeden okres, ktorý vykazoval výrazné priame škody v porovnaní s ostatnými okresmi. Na dôvody sme sa spýtali priamo okresných zástupcov HaZZ.

V roku 2008 boli výrazné priame škody vykázané v okrese Prešov, ktoré tvorili až 57 % všetkých priamych škôd v tomto roku. Podľa našich informácií išlo hlavne o požiar v spoločnosti Fecupral. Aj napriek prísľubu sa nám reakciu z okresného riaditeľstva Prešov nepodarilo získať.

V roku 2009 bolo vykázaných až 56 % všetkých priamych škôd v danom roku v okrese Levice. Podľa okresného riaditeľa HaZZ v Leviciach pplk. Ing. Štefanického sa na týchto škodách najviac podieľal požiar kazety s nebezpečným odpadom na skládke Tekovská ekologická v Novom Tekove, ako aj požiar budovy na skladovanie separovaného odpadu v Šarovciach, ktorá úplne zhorela a spolu s ňou aj časť separovaných odpadov a dve nákladné motorové vozidlá.

V roku 2010 boli najväčšie priame škody zaznamenané v okresoch Banská Bystrica a Lučenec. Požiare v týchto okresoch tvorili 48 % všetkých priamych škôd v SR. Podľa okresného riaditeľa v Lučenci mjr. Ing. Petráša boli najväčšie škody zapríčinené pri požiari kompaktora na skládke odpadov Lučenec, časť Čurgov, ktorý vlastní spoločnosť Brantner Lučenec. Ako príčina vzniku požiaru bola stanovená technická chyba na hydraulickom systéme stroja počas jeho prevádzky.

Podľa npor. Ing. Šimečka z OR HaZZ Banská Bystrica boli najväčšie škody v tomto okrese spôsobené pri požiari spracovateľskej haly spoločnosti Elektro Recycling v Slovenskej Lupči, pri ktorom došlo k poškodeniu riadiacej jednotky technológie. Požiar spôsobil zvýšený prechodový odpor na elektrickom svietidle.

Rok 2011 bol vyrovnaný z hľadiska vzniku priamych škôd všetkých okresov SR. Žiaden z okresov nevykazoval výrazne vysoké škody.

V roku 2012 bola však situácia úplne odlišná. Požiare v okrese Malacky spôsobili škody za 2 000 030 €. V tomto roku predstavovali tieto škody až 87 % všetkých priamych škôd. Škody v tomto okrese a roku predstavovali takmer 52 % všetkých priamych škôd z pohľadu celého sledovaného obdobia, t. j. roky 2008  ?  2012. Podľa vedúceho technika špecialistu okresného riaditeľstva v Malackách por. Bc. Surovského najčastejšie požiare odpadu zaznamenali v obci Plavecký Štvrtok (19 požiarov nepovolených skládok odpadu).

Najväčší požiar vznikol dňa 27. 8. 2012 v technologickom zariadení na spracovanie odpadu v objekte spoločnosti zameranej na triedenie odpadov. Priame škody boli vyčíslené na 1 991 635 €. Ďalšie dva náročné požiare z hľadiska trvania zásahu hasičských jednotiek boli zaznamenané na skládke odpadov v dňoch 8. 5. 2012 a 23. 7. 2012. Technologické centrum, ako aj skládku odpadov prevádzkuje spoločnosť .A.S.A.

Okresného riaditeľstva v Pezinku sme sa opýtali, aké najväčšie problémy súvisia s požiarmi v odpadovom hospodárstve. Podľa okresného riaditeľa plk. Ing. Moťovského a pána Ďada majú problémy pri hasení požiarov na skládkach odpadov. Tieto požiare vznikajú vo vnútri skládky a rozširujú sa do bokov. Do týchto bočných horiacich priestorov je ťažké dopraviť dostatočné množstvo vody na jednorazové uhasenie. Vzniká tu potreba veľkého objemu vody, čo je náročné na techniku a dopravu vody. V týchto zložitých prípadoch dochádza znovu k rozhoreniu, čo môže trvať aj niekoľko dní.

Skládky najčastejšie

Z uvedeného je možné konštatovať, že hoci požiare na skládkach odpadov predstavovali najčastejšiu príčinu vzniku požiarov, nedá sa povedať, že spôsobujú aj najvyššie priame škody. Treba však podotknúť, že priame škody pri požiari technologického zariadenia sú diametrálne odlišné ako pri požiari odpadu na skládke odpadov, či na čiernej skládke.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.