Ministerstvo pichlo do osieho hniezda. Chystá nové mega zmeny.

Ministerstvo životného prostredia prichystalo ďalší balík odpadových zmien. Čo sa musí uznať, sú to odvážne zmeny. Najmä keď si uvážime, že volebné obdobie sa chýli ku koncu a vtedy sa takéto veľké zmeny neočakávajú.

Nejde len o zálohovanie PET fliaš, ktoré sa zrejme schváli. Ministerstvo prišlo s ďalšími 132 zmenami, ktoré rozhýbali hladinu odpadového hospodárstva a ak si svoje názory ustojí, od roku 2020 sa môžeme pripraviť na výrazné zmeny.

K predloženému balíku zmien sa však zniesla opäť obrovská vlna kritiky. Ministerstvo obdržalo 757 pripomienok. Také príjemné čítanie na leto. Kto má záujem, nech sa páči 😊

Zmeny sú zaujímavé, poďme si niektoré predstaviť.

Vedľajší produkt – zaujímavé

Veľmi zaujímavo by sa mala zmeniť definícia vedľajšieho produktu. Doposiaľ platí, že ak firma produkuje niečo čo sa netvári ako hlavný produkt, ale nie je to ešte odpadom, musí si vybaviť súhlas na vedľajší produkt. Po novom to bude iné. Ak bude firma vedieť deklarovať splnenie noriem na produkt, nebude si musieť tento súhlas vybavovať na piliny, hobliny z dreva, železných a neželezných kovov, či textilné ústrižky. Teda napríklad stolári by mohli piliny priamo a bez povolenia predávať či darovať hocikomu, napríklad do chovateľských potrieb, či pre potreby chovu koní. Alebo kovové špony z výrobného procesu a zrejme aj tie zaolejované, s ktorým je problém, nakoľko je nejasné, či sa jedná o ostatný, či nebezpečný odpad. Platiť by to malo až od januára 2021.

Stavebný odpad a fyzické osoby

Mala by sa zmeniť definícia toho, s akými odpadmi môže nakladať občan, fyzická osoba. V skratke sú to klasické komunálne odpady a aj stavebné odpady. Teda plus mínus podobne ako doposiaľ. Ale zmení sa to, že tak ako firmy a obce, tak aj občania budú musieť odpady odovzdať jedine oprávnenej firme na nakladanie s odpadmi. Teda občan bude mať povinnosť si firmu skontrolovať. Tu mi beží po rozume otázka, ako si to má bežný občan skontrolovať? Ako vôbec bude vedieť o takejto povinnosti a keď sa o nej dozvie, ako to dokáže vyhodnotiť. Firma môže mať registráciu, rôzne súhlasy na zhodnocovanie, či zneškodňovanie odpadov, či dokonca IPKZ. Reálne to nebudú vedieť.

Zákaz skládkovania neupraveného odpadu – zásadná vec

Toto je prvé radikálnejšie riešenie v tejto novele. V návrhu sa píše, že by malo byť zakázané skládkovanie neupravených odpadov. Sú vymenované dve výnimky. Inertný odpad a odpad pri ktorom by úprava neprospela k zníženiu množstva odpadu. Podobné niečo bolo v zákone napísané aj doposiaľ, len sa to neuplatňovalo. Teraz by sa to malo dostať priamo do zákazov. Reálne by to malo priniesť odklon časti odpadu od skládkovania, smerom k úprave odpadov, teda k triedeniu odpadov a ich inému využitiu. Tlačí nás k tomu EÚ, ale aj bez toho je to dobré riešenie. Len treba počítať so zvýšenými nákladmi pre firmy a obce. Niekto to bude musieť zaplatiť. Týkať sa to bude najmä obcí a miest. Termín: 1. júl 2020. Teda rok času, čo je nereálne stihnúť, resp. bude sa musieť nájsť finta ako to „upravovať po našom“.

Kuchynské váhy v smetiarskych autách

Ten, kto vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci bude povinný zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom. Toto sa píše v návrhu novely. Paragraf, ktorý si zaslúžil veľkú kritiku zo strany smetiarov. Nie len všetky smetiarske autá na zmesový komunál, ale aj všetky iné dodávky, či iné autá, ktoré zbierajú obaly, či neobaly, budú musieť mať v autách vážiaci systém. Aký? To sa tam nikde nepíše. Teda asi kľudne aj kuchynské váhy pod sedadlom šoféra. Termín 1. január 2023 by teda mohli stihnúť. Za druhé, ak to nebudú musieť byť len tie kuchynské váhy, tak to bude stáť slušný balík peňazí, ktorý budú musieť mať obce zahrnuté v cenách za vývozy odpadov. A hádajte, kto to zaplatí?

Toto nahnevalo OZV-čky. Teda niektoré.

Doposiaľ platí, že ak si výrobca vyhradeného výrobku uzatvorí zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, neznamená to, že sa výrobca všetkých povinností zbavuje. Práve naopak. Nezmyselnosť je taká, že ak OZV zlyhá a nesplní si svoje limity, zodpovednosť prechádza spätne na výrobcu. Ale prečo? Veď si v dobrej viere uzatvoril zmluvu s OZV, ktorej platí za služby a hlavne povolenie jej dalo Ministerstvo. Prečo by takýto výrobca mal ručiť za činnosť OZV?

A práve túto nezmyselnosť by chcelo ministerstvo odstrániť, za čo dávam jednoznačne palec hore. Len toto práve nahnevalo druhú stranu, teda OZV-čky, ktoré to nepovažujú za šťastný krok. Ide o obavy, že hociktorá OZV konkurencia môže teraz výrazne podliezať ceny a naberať za lacné peniaze výrobcov. Napríklad 1 € za tonu obalov, lákavá ponuka nie? Peniaze bude vyberať, povinnosti nebude plniť. Po roku jej ministerstvo zrejme zruší autorizáciu. Lenže to už bude neskoro a určite by takáto situácia pokrivila systém zberu komunálnych odpadov, čo asi nikto nechce. Teda myšlienka veľmi dobrá, akurát treba doplniť to, aby sa to nemohlo takto zneužiť.

Finančná zábezpeka pre OZV-čky

Ďalšia „dobrá správa“ pre OZV-čky. Finančná zábezpeka 15 % z ročných nákladov. Slušný balík peňazí, na ktorý asi nebudú mať a budú sa musieť zadlžiť, alebo to vybrať od svojich členov (v oboch prípadoch stúpnu výrobcom príspevky do OZV). Princíp je však správny. Kaucia za to, že ak si OZV nebude plniť svoje povinnosti, použijú sa na to peniaze zo zábezpeky. Teda opäť palec hore. Ale. Vždy je nejaké ale, lebo diera na zneužívanie sa hneď otvorila a treba ju čím skôr zaplátať. Ide o podobný problém ako v predošlom bode. Povedzme že malá OZV s nákladmi 100 000 € ročne musí zaplatiť zábezpeku 15 000 €. OK. Ale potom začne húfne naberať firmy a ponúkať im lukratívnu cenu 1 € za tonu. Pre výrobcov paráda. Pre systém katastrofa. Zábezpeka 15 000 € nič nevyrieši.

Plastová vojna pokračuje

Svet sa nesie na vlne boja s plastom. Dôsledok, teda bordel v krajine, vnímame ako plastové zlo. A to zlo sa nesnažíme naprávať, ale rovno vykynožiť. Boj s PET flašmi, či teraz zákaz jednorazových plastových výrobkov znie fajn, no je to len taká malá špendlíková hlavička v problémoch s plastami. Chceme recykláciu a hlavne recykláciu plastov, hoci vieme, že sa tak dá nakladať len s obmedzeným množstvom plastov a zvyškom sviníme áziu. A energetické zhodnotenie sa považuje za to horšie. Netreba s plastmi bojovať, ale využiť ich. Takže malá plastová úvaha. Zmena v zákone bude súvisieť so zákazom viacerých jednorazových plastových výrobkov.

A ešte dve zmeny s plastovými taškami. Veľmi ľahká plastová taška, teda do 15 mikrometrov sa už bude môcť aplikovať len na potraviny. Odstráni sa tak rozpor s hygienickým použitím na niečo iné ako sú potraviny. A druhá vec, plastové tašky sa budú musieť poskytovať za minimálnu čiastku, za akú ich predajca nakúpil. Teda ak taška stála 20 centov, nebude sa môcť predávať za 1 cent, ale minimálne za 20 centov.

Nová definícia komunálnych odpadov

Dostaneme do zákona novú definíciu komunálnych odpadov. Jednoznačne sa tu uvádza, že aj firma môže mať komunálny odpad a odstraňuje sa súčasná nejednoznačnosť, ktorá súvisí s tým, že ak sa odpad tvorí pri činnosti firmy, nie je to komunálny odpad. Po novom sa časť týchto prípadov dostane pod definíciu komunálnych odpadov. Pôjde napríklad o odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností – lenže táto veta je uvedené len v dôvodovej správe a nie v samotnom zákone. Je preto potrebné to uviesť aj v zákone, nakoľko už teraz sa šíria nápady ako to obísť. Pod komunálne odpady nebudú spadať stavebné odpady.

Čo je jedno veľké pozitívum pre firmy ako pôvodcov odpadu, že vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a zmesového komunálneho odpadu by nemali riešiť. Ale kto by to mal riešiť, lebo to tam nie je nikde uvedené? Logicky za zmesový komunálny odpad obec a za vytriedené zložky obec a uhradiť by jej to mali OZV-čky. Obec bude mať vo svojej gescii len ten komunálny odpad, ktorý pochádza z domácností. Čo bude so zmesákom a triedeným zberom od firiem? Jednoznačne je to potrebné dopracovať a zadefinovať povinnosť pre OZV-čky odoberať triedený odpad spadajúci do RZV aj od firiem, nakoľko príspevky od výrobcov vyberajú aj za tie výrobky, ktoré skončia vo firmách a nie len za tie, ktoré skončia u občanov.

BIO výnimky pre obce sa rušia

Takmer všetky výnimky pre obce, čo sa týka zberu kuchynského BIO odpadu sa asi zrušia. V návrhu je to trošku chaoticky a divne napísané, ale mala by sa zrušiť výnimka pre Bratislavu a Košice, ktoré zabezpečovali energetické zhodnocovanie týchto odpadov. Ďalej výnimka, ak je to technický problém. Obe od 1.júla 2020. Zrušiť by sa mala aj výnimka, že je to pre obec drahé. Táto výnimka by sa mala dať využiť až do konca roka 2022. Ostane teda jedna výnimka a to bude ak obec preukáže že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, čo bude dosť nereálne a náročné. Obce pripravte sa na výraznú zmenu.

Informačný systém ISOH sa blíži

Informačný systém naberá na reálnosti a doby papierovej komunikácie budú za pár rokov preč. Zvyknite si na to, že všetko pôjde elektronicky. Evidencie, súhlasy, žiadosti … Napríklad pri evidovaní odpadov bude veľká zmena. Každé miesto vzniku dostane svoj vlastný číselný identifikátor. Bude zadefinované, čo a kedy sa bude musieť zasielať. Žiadosti o súhlasy sa budú podávať len elektronicky.

A v súvislosti s ISOHom treba počítať s ďalšou veľkou zmenou. Jednak to bude v evidovaní odpadov. Ale ak máte vydaný nejaký súhlas podľa zákona o odpadoch, pripravte sa na MEGA VEC. Všetky súhlasy a autorizácie bude potrebné do 30. septembra 2020 predložiť na preskúmanie. VŠETKY. Áno, naozaj všetky. Na jednej strane tomu však rozumiem a chválim. Tým že po novom sa už budú vydávať všetky súhlasy elektronicky je potrebné veci zjednotiť. A ministerstvo pochopilo, že okresné úrady k týmto súhlasom pristupovali často krát svojsky (nie metodicky) a rozhodnutia sú kvalitatívne a obsahovo rozdielne. Týmto by sa toto malo dať do poriadku. Dúfajme. Teda myšlienku chápem.

Čo však kritizujem a nechápem, načo o toto preskúmanie majú žiadať všetci držitelia súhlasov. Veď okresné úrady predsa vedia, aké súhlasy majú vydané a môžu ich z vlastnej iniciatívy skúmať. Za druhé, toto bude mega náročný rok pre okresných úradníkov. Treba si len spomenúť na rok 2016, kedy sa podľa nového zákona robili tiež takéto preskúmavačky a vydávali sa nové súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Okresné úrady budú zahltené robotou.

Ste registrovaný v registri výrobcov? Budete sa musieť registrovať znova.

Ach jaj, ďalšia registrácia. Zas v súvislosti s ISOHom. Teda ak ste zapísaný v registri výrobcu obalov, budete tak musieť urobiť znova. Dobrá správa, Vaša OZV to predpokladám vykoná za Vás. Ale aj tak je to zbytočnosť.

Okrem iného by sa mali zrušiť Koordinačné centrá a ich funkciu preberie Ministerstvo. Dobrý krok. A mala by sa zrušiť len relatívne nedávno prijatá duplicitná sankcia za batérie. Dobrý krok.

To bol len krátky výcuc zmien, ktoré nás asi čakajú. Teda ak si ministerstvo presadí svoje návrhy. Uvidíme čo dokáže lobbing a čo sa nakoniec schváli a upraví v Národnej rade SR na jeseň.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Jana Pavelková píše:

  Ďakujeme za informácie pán Schabjuk. Aspoň teoreticky sa môžeme pripraviť na pripravované zmeny.

 2. Peter píše:

  Dobrý deň prajem,

  moja otázka je ohľadom vedľajšieho produktu. V tlačive ohlásenia sa píše, že v kolónke č.9 sa uvádza skratka VP a číslo rozhodnutia. Ale v rozhodnutí na VP nemáme definované žiadne podmienky evidovať tento „odpad“ produkt. Predsa je to produkt, tým pádom by sa nemal ohlasovať. Chápem to správne ? Prečo je vo formulári ohlásenia toto napísané ?

  • Tomáš Schabjuk píše:

   áno je to tak, ale na začiatku máte odpad a skladujete si ho u seba. Teda evidujete. potom ste sa rozhodli, že si vybavíte súhlas na vedľajší produkt. Ten s odstupom času dostanete. ale v evidencií máte stále tie pôvodné odpady ako vznik. A aby ste sa toho vzniku vedeli aj oficiálne zbaviť, následne si to prehodíte na kód nakladania VP. A od tohto momentu už vlastne nič neevidujete.

   • Anonym píše:

    Tomu rozumiem, ale OUZP mi na to odpovedal, že to evidovať musíme aj ako VP. Čomu nerozumiem

    • Tomáš Schabjuk píše:

     Citujem vyhlasku: ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa
     považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo zrejmé, odkedy a na základe
     akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže
     ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,

    • Tomáš Schabjuk píše:

     Teda najskôr mate odpad a evidujete. Potom žiadate o súhlas na VP. Keď ho dostanete, k tým predošlým záznamom dáte VP, ale od momentu udelenia súhlasu už nič ďalšie neevidujeme. Lebo už nemáte odpad. A keď nie je odpad, nie je ani evidencia

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.