Ministerstvo popiera zákon o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia popiera jasnú definíciu o propagagačných a vzdelávacích aktivitách výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne. Chybu však zrejme opraví v najbližšej novele.

Nezmysel propagačných a vzdelávacích aktivít pre individualistov

Zákon o odpadoch vo svojom § 29 ods. 1 a písmena d) nariaďuje výrobcovi vyhradených výrobkov, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne, aby vykonával aj propagačné a vzdelávacie aktivity.

Už sme niekoľko krát písali, že individuálne plnenie sa novým zákonom o odpadoch výrazne skomplikovalo a že ho môže využívať len úzka skupina vyvolených firiem, ktorým sa to oplatí a boli či sú do toho ochotné ísť.

Prax to aj potvrdila. K dnešnému dňu je vo verejnom zozname autorizovaných len pár desiatok firiem (namiesto pôvodných tisícok). Zoznam však nie je aktuálny, predpokladáme však že počet firiem je tak okolo 100.

Všetky tieto individuálne individuá, by si mali plniť propagačné a vzdelávacie aktivity, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška č. 373/2015. Propagovať a vzdelávať by mali napríklad o význame účasti obyvateľstva na triedenom zbere, o spôsoboch nakladania s odpadom vyzbieraným v rámci triedeného zberu, či o spôsoboch predchádzania vzniku odpadu. So zameraním na konečného užívateľa.

Musia ich vykonávať na svojej web stránke, a potom kvartálne aj kombináciou:

  • v lokálnej televízii, rozhlase, či tlači
  • plus inou formou, napr. na letákoch, úradnej tabuli, či obecnom rozhlase.

No tu sa treba zastaviť. Ak firma napríklad pre obaly získala individuálnu autorizáciu, tak už v žiadosti na Ministerstvo musela deklarovať, že jej výrobky neskončia v komunálnom odpade. A teda komu má potom firma vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity? V akom rozhlase, či televízii? Na čo je toto dobré? No na dve veci.

Ministerstvo tvrdí opak

Ministerstvo má však iný názor. Pre odpady-portal.sk hovorca ministerstva Tomáša Ferenčák povedal, že pre takého výrobcu, ktorého odpady z vyhradených výrobkov nekončia v komunálnom odpade, samozrejme neplatí povinnosť vykonávať propagačné aktivity v rámci okresu“.

To je síce pekné a dá sa na tom stavať, no ministerstvo to nemá v zákone nikde uvedené a teda koná a vysvetľuje zákon v jeho rozpore. Chvályhodné je že si to uvedomujú a že to chcú napraviť. Už vidno aj reálne kroky a do novej veľkej novely zákona o odpadoch to už aj zapracovali. Vyplýva to z prvého návrhu zmien, ktoré ministerstvo pripravilo.

Po novom by sa propagačné a vzdelávacie aktivity nemali vzťahovať na odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. Na finálne znenie si však budeme musieť ešte chvíľku počkať. Zatiaľ však zákon nepustí.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.