Ministerstvo potichu mení delenie peňazí z poplatku za uloženie odpadov. O peniaze môže žiadať aj firmy.

V minulom článku sme podrobne popísali nespravodlivý systém pri vyplácaní peňazí z Envirofondu – EF pre obce, ktoré splnili podmienky – najmä na základe miery triedenia odpadov za predošlý rok.

Ministerstvo aktuálne plánuje zmeniť zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Vysvetľujú to tým, že pripravili pre obce novú dotačnú schému pre vyplácanie nového príspevku pre obce, ktoré budú zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – BRKO To je fajn nápad.

Lenže nepíšu skoro nič o tom, že navrhujú meniť aj nariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. A tu potichu pripravujú nemilé prekvapenie pre tie obce, ktoré majú na svojom území skládku odpadov. Prečo? Lebo im plánujú peniaze vziať a presunúť ich inam.

Obce by si mohli od roku 2021 požiadať o nový príspevok z Envirofondu a to za triedenie a zhodnotenie BRKO. Mohli by ho získať tie obce, ktoré:

 1. o to požiadajú – obce, na EF budete musieť posielať dve žiadosti, čo sa mi zdá úplne zbytočné. Prvú do konca marca ak budete chcieť požiadať o príspevok za celkové triedenie odpadov. Druhá žiadosť do konca mája, ak budete chcieť získať príspevok za zbieraný a zhodnocovaný BRKO. Ide o zbytočnosť, ktorá obciam prinesie administratívu navyše. A úplne zbytočne. To fakt nemôžu obce o všetko požiadať na jednej žiadosti naraz?
 2. vykonávajú zber BRKO cez nádoby – pamätajte, EF Vám nič nevyplatí, ak nebudete zbierať BRKO do nádob. Inak povedané, ak máte na obci len kompostéry, na príspevok z EF za BRKO zabudnite. Dostane ho len tá obec, ktorá bude BRKO zbierať do nádob a bude ich odvážať zberová spoločnosť.
 3. zabezpečia jeho 100 % zhodnotenie – odpad sa bude musieť na 100 % zhodnocovať. Samozrejme oficiálnou cestou, žiadne kŕmenie ošípaných.
 4. za predošlé 3 roky neporušili zákon o odpadoch a nebola im udelený sankcia za porušenie zákona o odpadoch.  Pozor na sankcie. Ale pozor aj na to, že nie je sankcia ako sankcia. Totiž, zákon o odpadoch pozná dva druhy sankcií. Priestupok a iný správny delikt. Ak dostanete sankciu za priestupok, všetko je OK a EF by Vám mal peniaze vyplatiť. No horšie ak ste spáchali iný správny delikt (to prísnejšie) a dostali ste za to sankciu. Vtedy Vám EF nevyplatí nič.  Osobne sa mi to moc nepáči, takúto sankciu dostane hocikto veľmi ľahko. Ak kontrola chce, aj za maličkosť Vám dá pokutu a Vy ste z kola von.

Ministerstvo potichu mení príspevok

Mení sa aj spôsob prerozdeľovania peňazí, ktoré EF príjme. Ide o to, že EF prijíma peniaze za komunálne odpady a priemyselné odpady. A potom ich nejakým kľúčom delí ďalej. Ale až po prvotnom odrátaní príspevku pre obce, ktoré majú na svojom území skládku odpadov alebo cestu ku skládke odpadov.

Tento príjem pre obce, ktoré majú skládku možno chápať ako odmenu za to, že trpia na svojom území skládku odpadov. Je to správny príspevok, nikto nechce vo svojom okolí skládku. No, lenže Ministerstvo si asi povedalo, že táto odmena je vysoká a obciam ju znížime. Doposiaľ sa takýmto obciam vyplácal príspevok 5 € za nie nebezpečný odpad a 33 € za nebezpečný odpad. Za 1 tonu. Teraz im to Ministerstvo ide potichu osekať na 4 a 30 €.

Prečo potichu? Lebo oficiálne sa celé toto skrýva za nový príspevok pre obce za BRKO. No v sprievodnej dokumentácii k zmene zákona je aj Nariadenie vlády, v ktorom sa píše o tomto znížení. Je to taký schovaný dokument. Ale je tam a teda jasne vidno, že je tu snaha obciam osekať tento príspevok.

Príspevok môže získať aj firma

Mal by sa meniť aj kľúč na základe ktorého EF delí peniaze na rôzne projekty. A ozaj, viete že o tento príspevok môžu žiadať aj firmy? Áno jasne, aj profesionálne firmy, ale aj pôvodcovia odpadov, ak preukáže že znížil množstvá svojich odpadov.

EF má teda nejaký balík peňazí a musí ho podeliť na rôzne kôpky. Prvá kôpka ide obciam, ktoré majú na svojom území skládku a cestu ku skládke odpadov.

A zvyšná kôpka peňazí sa delí na rôzne účely. Aktuálne to vyzerá takto:

A od budúceho roku by to malo byť takto:

A o akom balíku hovoríme? Za rok 2019 EF vyzbieral 9,2 mil. € za komunálne odpady a 11,5 mil. € za priemyselné odpady. Gro išlo ako príspevok obciam, ktoré majú na svojom území skládku odpadov a príjazdovú komunikáciu. Zvyšok je ten celok, ktorý by sa mal prerozdeliť. Za rok 2020 bude balík vyšší, nakoľko sa zvyšovali poplatky za uloženie odpadov pre obce a Ministerstvo navrhuje znížiť príspevok pre obce, ktoré na svojom území majú skládku odpadov.

Čo by bolo dobré doladiť?

 • Kľúč, ktorým EF delí príspevok medzi obce, na základe triedenia odpadov
 • Kľúč, ktorým EF bude deliť príspevok medzi obce, za triedenie BRKO
 • Kľúč, ako a na čo sa použijú príspevky, ktoré má EF prerozdeliť medzi firmy – Za rok 2019 EF nespomína, že by podporil z týchto peňazí nejaké firmy
 • Obe žiadosti obcí o príspevok spojiť do jednej žiadosti
 • Pouvažovať, či by sa sankcia za porušenie zákona nemala zrušiť z podmienok pre udelenie príspevku, nakoľko sankciu vie obec a firma dostať aj za úplne banality, čo však nič nehovorí o tom, ako obec či firma prispieva k odpadovému hospodárstvu. Inak povedané, aj super obec so 70 % mierou triedenia môže dostať sankciu. Napríklad za nesprávne vedenie evidencie o odpadoch.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Zuzana - Trenčín píše:

  Výborná práca! Zmenu nariadenia vlády o znížení výšky poplatku obciam, ktoré majú na svojom území skládku, by sme bez Vášho upozornenia vôbec nepostrehli.

 2. Braňo píše:

  Zaujímavé informácia
  Poctivá práca, ako vždy

 3. Stano píše:

  Ďakujeme za super článok.
  Pôvodca odpadov, ak preukáže že znížil množstvá svojich odpadov – napádajú vás dáke typy ktorými by sa toto dalo využiť v prospech firiem?

  • Tomáš Schabjuk píše:

   Dobrý deň,

   napríklad ak zmeníte výrobný program a znížite tým výrobné odpady, nepodarky, prípadne zmeníte baliaci program, vymeníte jednorázové obaly na vstupe za opakovane použiteľné a budete ich posielať späť dodávateľovi

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.