Nové povinnosti pre obce a mestá od roku 2019

Novela zákona o odpadoch od roku 2019 prinesie opäť ďalšie zmeny. A aj zbytočne byrokratické. V dnešnom článku sa pozrieme na zmeny, ktoré sa týkajú obcí a miest.

Komunálne odpady od roku 2019

Novela zákona o odpadoch, ktorú už podpísal aj prezident SR  a bola už aj uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 312/2018, mení pravidlá pri ohlasovaní čiernych skládok a pri zisťovaní vinníka za takýto nelegálne uložený odpad.

Asi najvýraznejšie sa novela zákona venuje skládkam odpadov, ich prevádzkovaniu, výpočtu výšky účelovej finančnej rezervy, nakladaniu s ňou, či prípady ako sa má postupovať, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nie je schopný vykonávať svoju činnosť, dostane sa do konkurzu, či iné problémy spojené s prevádzkovaním skládok odpadov.

Dosť výrazná zmena nastáva v § 59 ods. 9, v ktorom bolo doposiaľ uvedené, že ak Organizácia zodpovednosti výrobcov zistí, že v nádobe na konkrétny triedený odpad sa nachádza viac ako 50 % nejakej inej zložky, tak za takýto odpad OZV nezodpovedá.

Po novom to bude inak. Bude sa to sledovať podľa prípustnej miery znečistenia. A čo je to tá prípustná miera? Percentuálne vyjadrenie, ktoré je stanovené v prílohe 8a. Pre rok 2019 bude táto prípustná miera 45 %, o rok neskôr 40 % a od roku 2021 už len 35 %. To znamená, že ak v roku 2021 bude v nádobe na plasty 35 % nejakej inej zložky OZV Vám nebude musieť za takýto odpad preplatiť náklady.

Od roku 2019 budú musieť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe 3a.

Ciele zberu sú dosť nesystémovo nastavené vždy od polky roka do polky ďalšieho roka. Teda nie január až december. Cieľom pre prvý rok po zavedení tejto novely bude dosiahnuť zber vo výške 40 % z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade. A o dva roky neskôr to bude až 60 %.

Obciam pribudne nová byrokracia. Odpady doposiaľ nahlasovali duplicitne. Jedno ohlásenie na Okresný úrad, druhý ročný výkaz na štatistický úrad a aby sa obce nenudili, po novom im pribudne podobná povinnosť voči svojej organizácii zodpovednosti výrobcov. Obec bude povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.

Malé kompostárne do 100 t BIO odpadov ročne si už nebudú musieť vypracovávať schvaľovať Prevádzkový poriadok.

Súhlas na povrchovú úpravu terénu sa bude môcť po novom udeliť len vlastníkovi pozemku.

Menia sa aj sankcie. No a najväčšou zmenou pre obce je zmena v druhom odpadárskom zákone a to zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach. Ale o tom pripravíme samostatný článok. Je to kapitola sama o sebe.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. mt píše:

  Ad: „Dosť výrazná zmena nastáva v § 59 ods. 9, v ktorom bolo doposiaľ uvedené, že ak Organizácia zodpovednosti výrobcov zistí, že v nádobe na konkrétny triedený odpad sa nachádza viac ako 50 % nejakej inej zložky, tak za takýto odpad OZV nezodpovedá.“
  Logike tohto nerozumiem, ako môže obec tomu zabrániť? Veď vzdelávacie a osvetové akcie na margo triedenia odpadu má riešiť OZV. Keď nejaký občan nahádže do komunálu trávu, lebo nevie, že tam nepatrí, alebo preto, lebo OZV nezabezpečila napr. kontajnery na Bio odpad… tak potom to má zaplatiť obec? A ďalšia vec: ako bude OZV dokazovať, že v odpade bolo toľko a toľko percentné zastúpenie inej frakcie odpadu?
  Ďakujem za Vaš nápady k téme.

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   OZV má pri zistení možnosť nepreplatiť náklady na takýto zber. OZV nemá a ani nezabezpečuje nádoby na zber BIO odpadu. To je obecná kompetencia a zodpovednosť.

 2. Mária Macíková píše:

  Dobrý deň,
  prosím o informáciu, koľko rokov sa musí v obci archivovať ročný výkaz o komunálnom odpade.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.