Novinky v zákone o odpadoch 2021

Zákon o odpadoch sa nám bude opäť meniť. Nové nápady sú už v parlamente a v prvom čítaní to už bolo aj schválené.

Ešte sa tam možno čo to pomení, ale väčšina vecí zrejme zostane v navrhovanej podobe. Zatiaľ ide o 82 zmien na 13 stranách textu.

K týmto navrhovaným zmenám sme pripravili online školenie. Viac sa dozviete nižšie.

Čo zaujímavé sa mení alebo malo zmeniť?

Tak napríklad Ministerstvo uvažuje, že sa zrušia súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, či súhlas na dlhšie skladovanie odpadov ako je 1 rok pred zneškodnením, či 3 roky pred zhodnotením.

Fííí to je výrazná zmena. Čo to prinesie?

Ako sa bude po novom potom vypĺňať Sprievodný list nebezpečného odpadu, a kam sa bude zasielať? Aj v tomto bude zmena.

Firmám by sa mala vziať možnosť zadarmo voziť na zberné dvory svoje komunálne obaly a neobaly z iných zdrojov.

To je zas klinec do rakvy pre firemné komunálne odpady, čo s tým?

Zmenám sa nevyhnú ani obce a mestá. Do zákona o odpadoch sa dostane zrejme nová povinnosť pre zber textilu. Nie že by to obce nerobili do teraz, no od roku 2025 by to malo byť už povinné a pre všetkých.

Inak s tým textilom je to zaujímavé. Ešte pred pár mesiacmi ministerstvo aj písomne trvalo na tom, že zber textilu na obciach nie je zber odpadu, ale predchádzanie vzniku odpadu, teda nie odpad, ale charita. Som rád, že si dali povedať a čísla si budú obce a mestá písať do svojich štatistík.

Čo to znamená pre obce? Kto to zaplatí, obec alebo Ministerstvo 🙂

Obec bude musieť povinne zverejňovať na web stránke ročný výkaz o komunálnom odpade. Na 4 úrady to treba posielať a po novom ešte aj zverejňovať. Ach jáááj obce a mestá, kde že máte svoje stavovské organizácie, aby Vám v tom trošku pomohli.

Obce a mestá budú zmluvy s Organizáciami zodpovednosti výrobcov uzatvárať na minimálne 2 roky.

Niečo pre PROFI firmy v odpadovom hospodárstve

Aj profi firmám v odpadoch, či technickým službám sa zmení život. Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť. Vyhláška ustanoví podrobnosti.

Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je povinný zasielať ministerstvu údaje v ustanovenom rozsahu, najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. To bude zábava, ďalšie papiere navyše.

Obaly

Posunie sa aj lehota vo výpovediach obec/výrobca voči OZV. Na aký nový termín si budete musieť zvyknúť a čo nové by sa malo zmeniť v obaloch?

Online webinár o pripravovaných zmenách v zákone o odpadoch.

Pripojte sa vo štvrtok 1. júla 2021 o 9.00 na online webinár na túto tému. Postačovať nám bude približne hodinka času, možno viac.

E-školenie bude dostupné pre všetkých predplatiteľov nášho e-školenia o odpadoch 2021 – zadarmo. Stačí sa len prihlásiť do členskej sekcie a pripojiť sa na webinár.

Ak e-školenie zakúpené nemáte, viac info o ňom si nájdete tuobjednať si ho môžete na tomto odkaze.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.