Poplatky za skládkovanie odpadov zabolia od roku 2019 najmä obce

Od januára 2018 sa zvýšili poplatky za skládkovanie odpadov. Všimli ste si to na faktúrach? Zrejme nie, ale zvýšenie od roku 2019 si už asi všimnete.

Poplatky za skládkovanie odpadov

Keď obec, či firma odovzdá na skládke odpadov odpad, zaplatí jej za zneškodnenie odpadov. Táto cena sa skladá z dvoch častí:

  • Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk
  • Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom 17/2004.

Základná cena prevádzkovateľa skládky sa na Slovensku pohybuje v priemere od 25 – 30 € za tonu a bez DPH. K tejto cene sa pripočítava ten zákonný poplatok. Jeho cenové rozpätie je od 0,33 € za tonu až po vyše 60 € za tonu. Závisí to od odpadu, ktorý sa skládkuje.

Tie najlacnejšie sú inertné odpady. Za ostatné odpady firmy platia najčastejšie cca. 6,64 €/t a obce najčastejšie cca 4,98 €/t. Za nebezpečné odpady sa platí minimálne 33,19 €/t, no za niektoré aj 60 €/t.

Do roku 2016 sme mali v tomto zákone taxatívne vymenované výšky týchto poplatkov. A aj spôsob ich každoročného navýšenia od roku 2017. Konkrétne, poplatky sa každý rok zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre rok 2017 sme mali defláciu, teda ceny sa nemenili. Ale pre rok 2018 Slovenská republika vykázala infláciu a tým pádom sa zvýšili od januára 2018 aj skládkovacie poplatky.

A o koľko sa to zvýšilo?

Žiadne obavy, zrejme ste si to na faktúre ani nevšimli, nakoľko ide o centy na tonu. Konkrétne šla inflácia hore o 1,3 %. O 1,3 % teda šli hore aj skládkovacie poplatky. Takže tie najbežnejšie poplatky sa zvýšili nasledovne:

  • Komunálne odpady: z 4,98 na 5,04 – teda navýšenie o 6 centov na tonu
  • Ostatné odpady pre firmy: z 6,64 na 6,73 – teda navýšenie o 9 centov na tonu
  • Nebezpečné odpady: z 33,19 na 33,62 – teda navýšenie o 43 centov na tonu
  • Špecifické nebezpečné odpady: z 60 na 60,78 – teda navýšenie o 78 centov na tonu

Čo bolo to bolo, od roku 2019 to už nebude

Výška slovenských poplatkov za skládkovanie odpadov je dlhodobo kritizovaná, lebo je veľmi nízka a neexistuje tlak na odklon od skládkovania. To by sa ale malo od roku 2019 zmeniť. Tak si to aspoň predstavuje Ministerstvo, ktoré chce tieto poplatky zmeniť. Samozrejme smerom hore.

Vyplýva to zo zverejneného návrhu, v rámci legislatívneho procesu. Finálna podoba je však ešte viac ako neistá, nakoľko proti zvyšovaniu sa vzniesla výrazná nevôľa. Zákon sa však pravdepodobne zmení, EÚ zrejme nepustí.

A ak prejde návrh taký aký je zatiaľ zverejnený, tak sa to dotkne najmä obcí a miest. Firmy to bolieť moc nebude. Síce sa aj im zdvihnú poplatky, ale relatívne kozmeticky. Napríklad bežné ostatné odpady sa zvýšia od roku 2019 na 7 € a v roku 2030 skončia na úrovni 11 € za tonu. Niektoré nebezpečné odpady sa ešte aj znížia.

Obce to asi od roku 2019 zabolí

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia. Celkom fajn motivačný charakter.

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za tonu.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obce našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2023 už len 31 € za tonu.

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. Vyplýva to z údajov, ktoré máme od niektorých obcí, v rámci podkladov pre vypracovanie Programov odpadového hospodárstva.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.