Pri obaloch pozor na tieto 3 veci

Riešite obaly? Kolektívne alebo individuálne?

Doposiaľ si firmy mohli vybrať, ako si splnia svoje povinnosti. Buď kolektívne alebo individuálne. Zhruba 70 % firiem podľa starého zákona o obaloch si tak plnilo svoje povinnosti kolektívne. S príchodom nového zákona to bude zrejme takmer 99,99 %.

Treba povedať že inštitút individuálneho plnenia sa neruší a ani sa zrušiť nemôže. No výrazne sa znevýhodňuje (administratívne a finančne) a navyše v niektorých prípadoch si ho výrobcovia ani nemôžu zvoliť.

Tak napríklad, výrobca, ktorý by si chcel plniť povinnosti individuálne, musí získať autorizáciu z MŽP SR, vykonávať propagačné aktivity, uzavrieť zmluvu s Koordinačným centrom, vypracovávať, zasielať a zverejňovať na svojej web stránke každoročnú správu o hodnotení svojho individuálneho systému … . Veľa administratívy a peňazí.

Jednoducho povedané, nový zákon nepriamo donúti firmy stať sa členom Organizácie zodpovednosti výrobcov a platiť jej za jej služby. Individuálne plnenie povinností sa už bude oplácať jedine v tom prípade, ak sa bude jednať o vysoké množstvá vyhradených výrobkov a nebudú končiť v komunálnom odpade. 30 % firiem si tak musí zvážiť čo ďalej, či si bude môcť plniť svoje povinnosti individuálne a ak nie, bude sa musieť stať členom niektorej z Organizácií zodpovednosti výrobcov.

Pri obaloch pozor na tieto 3 veci

V prvom rade pozor na to, že sa Vám zvýšia náklady na nakladanie na obaly. Predpoklady o 5 násobnom navýšení sa nepotvrdili, pri niektorých komoditách je to totiž približne 15 násobok. Svoje ceny už OZV vypustili do sveta a ich cenníky firmy určite nepotešil.

Druhá vec, na ktorú si dajte pozor sú zálohované obaly. Slovné spojenie „návratný obal“, označované na zálohovaných obaloch sa mení na „Zálohovaný obal“. Staré označenie bude možné využívať do konca roka 2016. Potom už nie.

A tretia vec je nakladanie s drevenými obalmi. Mnoho firiem si nezmyselne a neuvedomene do svojej evidencie dávalo všetky drevené obaly ako jednorazové množstvá a neuvedomili si, že drevené obaly (zväčša drevené palety) sú opakovateľne použiteľné obaly a do evidencie mali vstupovať len raz a to pri prvom uvedení na trh, či do obehu. V praxi dochádzalo k tomu, že evidencie boli nepresné a firmy zbytočne platili za niečo čo nemuseli.

Preto sa pristúpilo k zmene a drevené obaly sa budú započítavať do množstiev obalov uvedených na trh, resp. do distribúcie až keď sa stanú odpadom. Teda nebudú Vás zaujímať koľko ste použili obalov, ale koľko obalov sa stalo u Vás odpadom.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.