Zmeny v zákone o odpadoch od roku 2019 pre firmy

Novela zákona o odpadoch od roku 2019 prinesie opäť ďalšie zmeny aj pre firmy.

Novela zákona o odpadoch 2019

Novela zákona o odpadoch, bola uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 312/2018.

Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu pre obaly.

Výrobcovi vyhradeného výrobku však pribudne nová povinnosť. Zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe 3a. Túto povinnosť si bude zabezpečovať cez svoju OZV. Týka sa ho to teda nepriamo. No priamo ho možno ovplyvní výška poplatkov, ktoré bude v budúcnosti platiť za obaly, nakoľko cieľom je zvyšovať zber komunálnych odpadov. A zvýšený zber bude musieť niekto zaplatiť.

Ciele zberu sú dosť nesystémovo nastavené vždy od polky roka do polky ďalšieho roka. Teda nie január až december. Cieľom pre prvý rok po zavedení tejto novely bude dosiahnuť cieľ zberu vo výške 40 % z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade. A o dva roky neskôr to bude až 60 %.

Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v SR menej ako 100 kg obalov alebo neobalových výrobkov, nebude musieť plniť ciele zberu.

Povinnosti ubudnú pre výrobcu obalov, ktorý má udelenú individuálnu autorizáciu. Nebude už musieť mať uzatvorenú nezmyselnú zmluvu s Koordinančým centrom pre obaly. Jednak nebude zmluva potrebná, no ušetria sa aj poplatky, ktoré bolo do Koordinačného centra platiť.

Veľmi dobrá vec je, že Organizácie zodpovednosti výrobcov budú musieť na svojom webe zverejňovať povinne vzory svojich zmlúv, vrátane cenníka. Majú povinnosť urobiť to do 31. októbra. To je však divný termín,  lebo prestupový čas prechodu z jednej OZV do inej končí 30. septembra.

Zmenila sa definícia uvedenia na trh neobalových výrobkov.

Súhlas na povrchovú úpravu terénu sa bude môcť po novom udeliť len vlastníkovi pozemku.

Menia sa aj sankcie. Najviac zmien v novele sa však venuje veciam, ktoré bežná firma ani nikdy nevyužije. Takými sú napr. prevádzkovanie skládok odpadov, recyklácia lodí, čierne skládky, nakladanie s ortuťou, povinnosti pre OZV … Účinnosť novely nadobudne 1. januára 2019, niektoré ustanovenia až od polky roka 2019.

Do konca roka sa nám však výrazne zmenia aj vykonávacie vyhlášky, máme sa tak ešte asi na čo tešiť.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Jana Pavelková píše:

    Ďakujem za upozornenie a stručné zhodnotenie. Nech sa vám darí!

  2. Jozef píše:

    Kto bude kontrolovať firmy či plnia zákon o odpadoch a koľko druhotných surovín dávajú do komunálneho odpadu , aby neplatili za recykláciu. Dajú sa oddeľovať dva materiály od seba. Firmy sa bránia.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.