Ako nastaviť množstvový zber, aby to aj fungovalo?

Dnes sa pozrieme na Záhorie. Do jednej obce, ktorá má spustený množstvový zber a vyberá už podľa neho aj miestne poplatky. Pozrieme sa aj na Technické služby Senica, ktoré im to celé poskytujú.

Obec Dojč leží na Záhorí, v okrese Senica. Dedinka cez 1000 obyvateľov, do ktorej sa za chvíľku budú chodiť všetci pozerať, ako sa dá nastaviť množstvový zber. Nepustili sa však tým smerom, že budú len strojovo počítať, či skenovať nádoby, ale rovno do presného váženia každej jednej nádoby.

A z čísel za rok 2020 počítajú poplatok pre svojich občanov pre rok 2021. Majú zaujímavé čísla a výsledky. Porozprávali sme sa o tom s pani Melišovou, starostkou obce Dojč. Zaujímal som sa aj o to, že koľko takéto nastavenie systému stálo, a sám som bol prekvapený, že to nič drahé nie je a môže si to dovoliť pokojne každá jedna obec, ak má na to prispôsobenú zberovú spoločnosť.

Celé im to poskytujú Technické služby Senica. Zakúpili váhy a hardweare do smetiarskeho auta, obec si očipovala nádoby RFID čipmi a hybaj zbierať odpad. Žiadne zdržanie pre smetiarov, žiadne ručné skenovanie QR kódov, ale plná automatika.

Som veľmi rád že nám o tom porozprával pán Turza – riaditeľ Technických služieb Senica. Množstvový zber je téma najbližších rokov a lastovičky ukazujú, ako by sa to dalo použiť už aj v mestách a čo by bolo potrebné urobiť a dobudovať.

Nie je to samozrejme úplne jednoduché. Nestačí len zakúpiť váhy, čipy a ide sa na to. Nie, najmä pred mestami stojí otázka a aj vyššie náklady, aby si dali do poriadku kontajnery a stanovištia na verejných priestranstvách, pri bytovkách, úradoch … Ale cesta existuje a som rád, že túto službu začali už ako konkurenčnú výhodu využívať aj veľké zberové spoločnosti.

Prinášame Vám 2 rozhovory. Prvý s pani starostkou Melišovou a druhý s pánom Turzom. Pod videami nájdete aj obsah daných rozhovorov. A celé videá si môžete pozrieť v našom e-školení o odpadoch 2021.

Obsah – Obec Dojč – pani Melišová:

00:27     Koľko odpadov produkujú v obci Dojč? Prečo nestačilo váženie celého objemu vozidla a rozhodli sa vážiť každú nádobu?

03:23     Prispelo adresné váženie k racionalizácii nákladov?

06:15     Zmenilo váženie správanie občanov?

08:58     Spôsob zavedenia nového systému a skúsenosti po zavedení. Čo s bytovkami?

10:54     Ako sú spokojní s odstupom času? Na čo treba myslieť pri zavádzaní?

13:48     Prehľad množstiev odpadov pred a po zavedení nových opatrení

16:30     Ako sa zmenil miestny poplatok za komunálne odpady? Ako reagovali občania?

17:10     Zvoliť množstvový zber na kilogramy alebo na litre?

17:33     Koľko zaplatí domácnosť za nádobu? Platí fixný poplatok alebo len za vyprodukované množstvo zmesového komunálneho odpadu?

21:10     Náklady obce súvisiace s množstvovým zberom.

22:24     Vplyv systému na efektivitu práce. Ako obec pracuje s dátami z monitoringu nádob?

26:09     Úvaha o vážení triedeného odpadu

Obsah – TS Senica – pán Turza:

00:13     Pohľad zberovej spoločnosti na povinné váženie

04:37     Koľko stálo vybavenie vozidla? Aké ďalšie náklady s tým súvisia?

07:32     Úvaha o objemovom množstvovom zbere.

08:35     Skúsenosti s novým systémom zberu. Aké výhody a nevýhody prináša obciam a zberovkám?

12:03     Úvaha o možnosti váženia triedeného odpadu.

14:51     Ako ovplyvňuje vážiaci systém prácu samotných smetiarov?

17:43     Ako spravodlivo riešiť odpad z bytových domov? Nebudú končiť odpady z rodinných domov na sídliskách?

20:10     Ako prebieha váženie? Čo naň vplýva a ako sa riešia odchýlky?

22:12     Aké príplatky za váženie účtujú zberovky obciam? Aké ďalšie náklady môžu vznikať?

24:01     Aký je prínos monitoringu nádob pre zberovku? Ako vie využiť získané dáta?

Naše e-školenie o odpadoch 2021 si môžete objednať tu.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.