Kedy potrebuje pôvodca súhlas na lisovanie svojich odpadov?

Na našich školeniach sa na nás obrátilo niekoľko firiem – pôvodcov odpadu, že od nich Okresné úrady začali vyžadovať vybavenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov, ak lisujú svoje odpady.

Ako to teda je, potrebuje pôvodca tento súhlas, za akých podmienok a čo na to hovorí Ministerstvo?

Súhlas na zhodnocovanie odpadov pre lisovanie odpadu

Túto otázku dostávame už dlhé roky. Najčastejšie sa spomínajú lisovacie kontajnery, no aj malé balíkovacie lisy, rolovacie lisy, či rezacie zariadenia. Roky sa chodí okolo horúcej kaše a Okresné úrady k tomu pristupovali rôzne.

Náš názor je taký, že nie, pôvodca odpadov vo väčšine prípadov nepotrebuje súhlas na lisovanie svojich odpadov. Prečo len vo väčšine prípadov? To vysvetlím nižšie.

Napriek tomu je však aj v súčasnosti situácia iná a niektoré okresné úrady tento súhlas pre pôvodcu odpadov vyžadujú. POZOR: ak by to bol opodstatnený názor, predstavovalo by to  značné administratívne zaťaženie pre firmy.

Ide o to, že vybavením súhlasu sa to nekončí. Každé zariadenie na zhodnocovanie odpadov si musí plniť ďalšie povinnosti. Napríklad viesť prevádzkovú dokumentáciu, čo je Prevádzkový poriadok, Technologický reglement, Prevádzkový denník a samozrejme aj samostatnú evidenciu o zhodnocovaní odpadov.

Len pre ilustráciu, takáto firma by sa dostala na taký istý level, ako sú veľké zberové spoločnosti, ktoré lisujú tisícky ton odpadov od svojich zákazníkov. A lisovacích kontajnerov, či paketovacích lisov je na slovensku na tisíce.

Čo na to hovorí Ministerstvo životného prostredia?

V spolupráci s odpady-portal.sk sme o názor požiadali aj samotné Ministerstvo, nakoľko podľa našich informácií sa okresné úrady odvolávajú na vyjadrenia Ministerských úradníkov.

„Pri procese udeľovania súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch je potrebné vziať do úvahy či vykonávanie predmetnej činnosti napr. drvenia, sekania, šrédrovania, alebo balíkovania je zároveň aj predmetom podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. 

Ak pôvodca odpadu vykonáva uvedenú činnosť len pre vlastné potreby, napr. balíkovanie odpadov z dôvodu zabezpečenia minimalizácie prepravných nákladov, prípadne občasné znehodnocovanie písomností s cieľom zabránenia nežiaducemu úniku dát alebo informácií vykonávané v bežných kancelárskych skartovačkách, nie je potrebné, aby na takúto činnosť mal od okresného úradu udelený súhlas na zhodnocovanie,“ vysvetlil pre Odpady-portal.sk hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Ministerstvo teda jednoznačne potvrdilo náš názor, že pôvodca odpadov si nepotrebuje pre lisovanie odpadov vybaviť súhlas na zhodnocovanie odpadov.

Síce trošku zvláštne znie odôvodnenie, že treba prihliadať na predmet podnikateľskej činnosti, nakoľko o tejto podmienke nie je v zákone nikde reč, ale aj tak, otázka splnila účel a odpoveď je samozrejme pozitívna.

Dvojkomorový lis

Aký je náš pohľad z praxe odpadového hospodárstva?

Okresné úrady od firiem vyžadujú súhlas na zhodnocovanie pod metódou R12, ktorá je definovaná ako Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. A toto R1 až R11 je veľmi dôležité.

Pôvodca odpadov totiž v praxi odovzdáva svoj odpad v absolútnej väčšine prípadov zberovej spoločnosti, ktorá si ho u seba polisuje do Väčších balíkov a na to musia mať tieto zberové spoločnosti vybavený súhlas na metódu R12. Teda taký istý súhlas ako žiadajú niektoré Okresné úrady od pôvodcov odpadu.

Otázka však znie prečo, keď pôvodca odpadov neodovzdá odpad v lisovacom kontajnery do finálneho zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod kódmi R1 až R11, ale len zberovej spoločnosti, ktorá má vybavený R12. Teda nenastáva tu ani legislatívny predpoklad, prečo by to mali Okresné úrady od pôvodcov vyžadovať.

Iná situácia by bola zrejme vtedy, keď by pôvodca odpadov odovzdával svoj odpad priami do finálneho zariadenia, na niektorú z metód R1 až R11. Vtedy ba sa dalo uvažovať and tým, že pôvodca by mohol, či mal mať vybavený súhlas na zhodnocovanie odpadov. No v takom prípade sa treba odvolať na vyjadrenie Ministerstva, že to nie je Váš predmet podnikateľskej činnosti.

A deň je opäť krajší a ide sa ďalej.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Wyx píše:

    Dobrý deň,
    myslíte že vyjadrenie MŽP sa vzťahuje aj na spoločnosť, ktorá si pre vlastnú potrebu drví a lisuje kovové oceľové triesky (odpad z výroby) v množstve tisícok ton ročne? Následne ich odkupuje zberná spoločnosť – ide len o lepšiu skladovateľnosť odpadu.

  2. Zuzana píše:

    Ak naša firma odovzdáva kovový odpad 15 01 10 ( 200l sudy ) a chcela by si ich pred odvozom lisovať, tiež je potrebný súhlas MŽP? Objemovo je to dosť komplikované, pretože váha je nízka ale objem veľký, takže aj doprava je drahá.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.