Medzi požiarmi dominujú horiace skládky

Článok vyšiel aj na Odpady-portal.sk

Najviac požiarov súvisiacich s odpadmi spôsobila manipulácia s otvoreným ohňom.

Hasičskému a záchrannému zboru SR (HaZZ) môžeme závidieť ich evidenčnú rýchlosť, ktorej sa odpadové hospodárstvo ani nepribližuje. Množstvá odpadov za rok 2012 sa za celú SR pravdepodobne dozvieme až koncom roka 2013.

Hasiči poznajú štatistiky o požiaroch v odpadovom hospodárstve za rok 2012 už teraz. Faktom je, že ich sieť dodávateľov informácií je podstatne menšia. Územie Slovenska spravujú v ôsmych krajských a päťdesiatke okresných riaditeľstiev a útvarov, z ktorých sa údaje získavajú určite oveľa jednoduchšie ako od neporovnateľne vyššieho počtu subjektov ktoré nakladajú s odpadmi.

Ministerstvo vnútra SR, konkrétne Požiarnotechnický a expertízny ústav, ktorý spravuje údaje HaZZ za celú SR, poskytol údaje o požiaroch za roky 2008-2011, ako už aj za rok 2012.

Požiare súvisiace s odpadmi

HaZZ sleduje samostatne aj odpadové hospodárstvo, do ktorého zaraďuje všetky prípady súvisiace s požiarmi odpadov. Prípady sledujú podľa okresov a príčin. V oboch kategóriách je možné vidieť podrobné rozdelenie z pohľadu počtu požiarov, vyčíslených priamych škôd, či počtu zranených a usmrtených osôb.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad údajov za roky 2008 – 2012, z ktorej vidno, že počet požiarov osciluje približne okolo počtu 2160 za rok. Z pohľadu škôd spôsobených týmito požiarmi je to oveľa rôznorodejšie.

Takmer v každom roku bola priama škoda za celú SR výrazne ovplyvnená škodami v jednom, prípadne dvoch okresoch. Napríklad v roku 2008 škodou v okrese Prešov (217 tis. €), v roku 2009 v okrese Levice (334 tis. €). V roku 2010 v okresoch Banská Bystrica a Lučenec (spolu 195 tis. €), dominuje rok 2012 v okrese Malacky (2 000 tis. €).

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.