MŽP chce zvýšiť náklady na odpady len pre priemysel

Článok vyšiel aj na blog.etrend.sk

NR SR posunula do druhého čítania novelu zákona č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach. Na tom by nebolo nič prekvapujúce, zvyšovanie poplatkov sa v odbornej verejnosti očakáva už niekoľko rokov. Problém je v tom, že sa tak udeje len pre priemysel a nesystematicky.

Poplatok podľa tohto zákona platí každý kto chce zneškodniť odpady na skládke odpadov. Poplatok je príjmom obce, na ktorej území sa daná skládka nachádza a musí sa použiť zatiaľ výlučne len na účely odpadového hospodárstva. Podľa prieskumu sa však toto vykonáva len v 35 % prípadoch.  V ostatných prípadoch sa s týmito prostriedkami nakladalo inými spôsobmi.

Nesystematické nastavenie rozdelenia príjmov z poplatkov nerieši ani táto novela. Poplatok aj naďalej zostane len tej obci, ktorá má vo svojom katastri skládku, hoci obec, cez ktorú ide tranzit s odpadmi, nedostane nič.

Poplatok je chápaný ako kompenzácia za to, že sa v danom území nachádza skládka odpadov, ktorá zhoršuje okolité prostredie. Jeho výška je od 0,33 €/t za stavebné odpady až po 33,19 €/t za nebezpečné odpady. Zvyšovanie poplatkov je považované za jeden z možných ekonomických nástrojov, ako sa odkloniť od skládkovania odpadov smerom k ich zhodnocovaniu, ku ktorému sme sa zaviazali voči EÚ.

MŽP v tejto novele vytvorila akési dva „čierne zoznamy odpadov“ (definované v prílohách 4 a 5), ktoré by mali byť po novom zaťažené zvýšením poplatkov pre ostatné odpady zo súčasných 6,64 €/t na 20 – 30 €/t postupne pre roky 2014-2016 a v nasledujúcich rokoch zvyšovanie o infláciu. V oblasti nebezpečných odpadov zo súčasných 33,19 €/t na 45 – 60 €/t postupne pre roky 2014-2016 a v nasledujúcich rokoch zvyšovanie o infláciu.

Zvyšovanie poplatkov si odnesie len premyslená oblasť. O zvyšovaní v komunálnej sfére sa uvažovalo tiež, no po medzirezortnom pripomienkovaní návrhu sa od tohto nepopulárneho kroku upustilo.

Ministerstvo by sa malo sústrediť na to, aké odpady zaťažiť zvýšeným poplatkom, aby sa docielil odklon od skládkovania a zároveň výrazne nezaťažilo samosprávy, resp. priemysel. Odpady, ktoré vytipovalo MŽP v prílohách č. 4 a 5, tvorili v roku 2012 spolu 1 285 200 t odpadov. Z tohto množstva odpadov sa však skládkovalo len 7,4 % (95 375 t). So zvyškom sa nakladalo inak, dominantné však bolo zhodnocovanie na úrovni 80,7 %.

Ako to vyzerá z pohľadu celkovej produkcie odpadov v SR za rok 2012? Slovensko vyprodukovalo 8 668 026 t odpadov. Z tohto množstva skončilo na skládkach 46,3 % odpadov. Ako to však vyzerá, keď porovnáme skládkovanie v priemyselnej sfére a v komunálnej? Komunálnych odpadov SR vyprodukovala 1 747 559 t odpadov a z toho sa zneškodnilo na skládkach 74,2 % odpadov. V priemyselnej sfére sa vyprodukovalo 6 920 467 t odpadov a na skládkach sa zneškodnilo len 39,3 % odpadov.  Z týchto údajov je zrejmé, v ktorej oblasti by malo byť skládkovanie utlmované najviac.

Novelou zákona tak MŽP síce zvýši  poplatky, no neúčelne a výsledok z hľadiska odklonu odpadov od skládkovania bude zanedbateľný. Po prípadnom schválení novely bude preto pre pôvodcov odpadu dôležité “správne„ kategorizovanie odpadov, aby sa mohli vyhnúť zvýšeným nákladom.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.