Nenápadná, no dôležitá zmena v Katalógu odpadov

Katalóg odpadov nie je žiadna novinka, máme ho v praxi už dlhé roky. Je to dosť rozsiahly dokument čísel a názvov odpadov, podľa ktorých sa evidujú a ohlasujú údaje o odpadoch. Do roku 2015 bol uvedený vo vyhláške 284/2001, po novom je to vo vyhláške 365/2015.

Túto vyhlášku môžeme kľudne nazvať nudným a dlhým dokumentom, podľa ktorého sa zaraďujú odpady. Od januára platí pár zmien, povedzme že jedna, dve relatívne nezaujímavé, no jedna veľmi dôležitá.

Ako sa zaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov?

Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a držiteľ odpadu je podľa neho povinný odpad správne zaradiť. Postup je uvedený vo vyhláške.

Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov.

Napríklad odpad s číslom 15 01 06 – zmiešané obaly. Číslo 15 značí skupinu odpadov, číslo 01 značí podskupinu odpadov a číslo 06 značí druh odpadu. Názov odpadu je „Zmiešané obaly“.

Prvá drobná zmena.

Nový Katalóg pozná aj poddruhy odpadov, no len pre komunálne kovy. Takýto odpad má 8 čísel. Využiť to však môžu len obce, pre svoje komunálne kovy.

Druhá drobná zmena.

Každý druh odpadu (katalógové číslo) má pridelenú kategóriu. Buď je to odpad ostatný alebo nebezpečný. Nový katalóg zmenil kategórie niektorých odpadov z nebezpečných na ostatné. Odporúčame Vám preto skontrolovať si, či sa tak nestalo aj u Vašich odpadoch. Táto zmena sa však týka len úzkej skupiny odpadov.

A teraz tá dôležitá zmena.

Nový zákon o odpadoch zmenil formuláciu povinnosti zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov. Doplnilo sa tam že, držiteľ odpadu je zodpovedný za správne zaradenie odpadov, resp. zabezpečiť správne zaradenie odpadov.

Jedno slovíčko, no dôležité a treba sa pri ňom pozastaviť. Doposiaľ bol držiteľ povinný len zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov. Stávalo sa však to, že odpady boli zaraďované nesprávne a nešlo ani tak o nesprávne zaradenie obyčajného papiera či plastov. Aj z našich skúsenosti vieme, že sa veľa krát účelne menila aj kategória odpadov, teda, že sa napríklad namiesto nebezpečného odpadu vykazoval odpad ostatný. Väčšinou kvôli lacnejšiemu následnému nakladaniu s odpadmi.

No a ak sa Vám nechce platiť nová pokuta do 50 000 €, dajte si pozor na toto nenápadné slovíčko.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.