Nové vyhlášky k zákonu o odpadoch

Podrobný prehľad odpadovej legislatívy nájdete tu. Dozviete sa ktoré zákony a vyhlášky sú potrebné a na ktoré môžete pokojne zabudnúť.

V zbierke zákonov boli 11. a 12. decembra 2015 uverejnené nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré začnú platiť od roku 2016.

Nových vyhlášok je 8. Kopec strán, textov, tabuliek, či hlásení. Pre pôvodcov odpadu, ak aj pre výrobcu vyhradených výrobkov je dôležitých 4-5 vyhlášok. Zvyšok sú špecificky zamerané vyhlášky a oznámenie.

Ako si ľahko zapamätať čísla vyhlášok? Pomôcka: koľko dní ma rok? 365. To je zároveň aj číslo prvej novej vyhlášky.

Schválené boli nasledovné vykonávacie predpisy:

365/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
366/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
367/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
368/2015 – Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
370/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
371/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
372/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
373/2015 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

 

A čo Vy, na ktorú vyhlášku sa tešíte najviac 🙂

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.