„Recyklačný fond je mŕtvy, nech žijú neobalové výrobky“

Presne tak, Recyklačný fond je od 1. júla 2016 out. Netreba sa predčasne radovať, ale skôr spozornieť. Prichádzajú neobalové a iné vyhradené výrobky.

Čo je to neobalový výrobok?

Je to výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie, patrí do niektorej z nižšie uvedených skupín výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Sú to výrobky z plastov (PET, PE, PP, PS, PVC a PA – hračky, kvetináče, sanita …), papiera a lepenky (noviny, knihy, letáky), skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Napríklad do skla sa zaraďuje aj tabuľové sklo. Na všetky skupiny však platia aj výnimky. Napríklad do papiera sa nepočíta hygienický papier … .

Zoznam neobalových výrobkov

To či sa výrobok považuje za neobalový výrobok v zmysle zákona o odpadoch podmieňuje aj príloha č. 16 vyhlášky 373/2015. Je to Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom. Kto si túto prílohu už otvoril, tak ju asi veľmi rád rýchlo zatvoril s tým, že aj tak netuší či sa to na neho vzťahuje.

Je to totiž výcuc kódov z colného sadzobníka. A niekedy je umenie zistiť na čo všetko sa to vzťahuje a na čo už nie. Veď len posúďte, položka „Ostatné z plastov“ je tak široký záber, že bez podrobnejšieho štúdia aj tak nezistíte či sa to na Vás vzťahuje. Nezostane zrejme nič len podrobne študovať colný sadzobník.

Povinnosti

Výrobca takýchto výrobkov je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu.

Tým, že výrobcom neobalových výrobkov je len ten, koho odpady z daných výrobkov skončia v komunálnom odpade, nemôže si takýto výrobca plniť svoje povinnosti individuálne a musí využiť služby OZV – konkrétne niektorej z OZV pre obaly.

Aké sú ešte vyhradené výrobky?

Patria sem ešte obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá a pneumatiky. Pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory sa toho až tak veľa nemení. Nový systém čaká vozidlá a pneumatiky. Obaly sa menia výrazne, no o tom sme už písali.

Všetky tieto komodity majú spoločné jedno a to záhadné slovné spojenie Rozšírená zodpovednosť výrobcov, kedy za uvedené komodity platí subjekt, ktorý ich v jednoduchosti na Slovensku vyrobí, dovezie, či použije na balenie. A inými slovami povedané, musí za ne zaplatiť.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.