V roku 2022 na Slovensku poklesli komunálne odpady. Pozrite si výsledky aj Vašej práce.

Štatistický úrad zverejnil dáta o komunálnych odpadoch za rok 2022. Na výsledky sa samozrejme každý rok teším a čakám na ne asi ako na volebné výsledky do Národnej rady 😊

A konečne tu teda máme zhodnotený rok 2022. Konkrétne za komunálne odpady. Údaje získava Štatistický úrad a nerobí sa to cez dáta, ktoré obce posielajú na okresný úrad (až na 1 výnimku, viac nižšie). V tom máme šťastie, nakoľko Ročný výkaz o komunálnom odpade (ktorý sa robí pre Štatistický úrad) je výrazne presnejší ako nevhodné ročné hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Prečo? Pre kódy nakladania. Kým Štatistický úrad chce tie finálne kódy, Okresný úrad chce nasledujúce kódy, ktoré robia obrovský zmätok najmä (ale nie len) v priemyselných odpadoch. Teda metodiku Štatistického úradu považujem za neporovnateľne lepšiu a dáte za komunálny odpad máme vďaka nej na akej takej výpovednej hodnote – inými slovami na veľmi dobrej.

A čo tie dáta za rok 2022 hovoria?

Že sme zaznamenali to čo už dlho nie. Celkové množstvo odpadov nám medzi ročne kleslo. A nie nezanedbateľne. Resp. ako sa to vezme. Z cca. 2,7mil. na 2,6 mil.t. (o 4 %, čo je 108 tis.t). No ale keď to porovnáme s rokom 2019, tak odpady za minulý rok aj tak stúpli o 10 %.

Takto to vyzerá na prvý pohľad. Na druhý a podrobnejší pohľad je to inak. Treba si uvedomiť, že Štatistický úrad za posledné 4 roky zmenil dvakrát metodiku toho, čo započítava do komunálnych odpadov.

Viete, že aktuálne sa do komunálnych odpadov počítajú aj firemné odpady? Áno, komunálne odpady z iných zdrojov = od firiem, pomáhajú výrazným spôsobom slovenským štatistikám. Len za minulý rok v tých 2,6 mil. t. ich bolo zahrnutých 215 tis. t. Lenže toto sa v roku 2019 do štatistík ešte nedávalo. Podobne je to od roku 2020 aj s kuchynským BIO odpadom z reštaurácií, aj ten prispieva do celoslovenských štatistík za komunálne odpady. Teda nečudujme sa, že odpady rástli, lebo metodika sa menila. A 215 tis. odpadov ročne navyše je pekný balík navyše. Výhoda je však tá, že tieto firemné odpady boli zrejme na veľmi vysoké percentá zhodnotené, čo pomáha v celkovej štatistike.

A viete že od roku 2020 sa do komunálnych odpadov nepočítajú drobné stavebné odpady, odpad z čistenia kanalizácií a zemina a kamenivo? To sa opäť z metodiky zrušilo. Za rok 2019 to tam ešte máme, od roku 2020 už nie. A tu šlo opäť o pekný objem odpadov – konkrétne tieto 3 odpady boli v roku 2019 vo výške 76 tis. t.

Takže ak to chceme porovnávať, bolo by fajn tieto vplyvy očistiť. A keď to spravíme, výsledok je takýto.

V štatistikách nejde teda o nič dramatické, zaznamenal sa len pokles odpadov v 1 roku. Je to fajn, ale trend to asi nebude. Kľudne to môže byť aj tým, že pokles tvorby odpadov bol zaznamenaný vplyvom zníženej kúpyschopnosti obyvateľov, skrz vysokú infláciu, ako písali na odpady-portal.sk.

Čo zaujímavé ukázali ešte štatistiky?

Zaujímavé je sledovať ako sa vyvíja odkláňanie od skládkovania a zhodnocovanie odpadov, lebo to sú parametre, ktoré by nás mali kvôli cieľom EÚ asi najviac zaujímať.

Tu je trend jasný, či už sa na to pozrieme z pohľadu roku 2019, alebo z roku 2011. hoci nám celkové „neočistené“ komunálne odpady poskočili z roka 2011 (1,8 mil. t) na rok 2022 (2,6 mil. t) o cca 50 %, tak jeho spracovanie je na neporovnateľne lepšej úrovni ako v minulosti. Z môjho pohľadu môžeme kľudne tvrdiť, že Slovensko prešlo obrovský kus cesty a za tých viac ako 10 rokov sa tu udiali veľké veci, ktoré vidíme jednoznačne v číslach.

Zaujímavé je si pozrieť aj to, že ktoré odpady predstavujú najväčší pokles v produkcii. Najväčší pokles zaznamenávajú zmesové komunálne a objemné odpady. Oproti roku 2019 o 218 tis. t, čo je skvelé, pretože presne toto chceme, odklon od skládkovania. Teda na Slovensku sa deje veľký odklon od skládkovania aj bez nepremyslenej úpravy odpadov.

Trošku ma mrzí to iné nakladanie, ktoré v tom grafe moc ani nie je vidieť, nakoľko je na úrovni 3 % pre rok 2022. Toto je veľký problém slovenského výkazníctva a najmä pri priemyselných odpadoch. Na začiatku článku som spomínal, že údaje o komunálnych odpadoch zbiera Štatistický úrad priamo cez obecné ročné výkazy o komunálnom odpade.

To aj platí, ale ako som spomínal, od 2020 sa do komunálnych odpadov započítavajú nie len tie z domácností, ale aj od firiem. A tie firemné dáta poskytujú Štatistickému úradu údaje z Ročných hlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním. A tie kážu užívateľom evidovať to na kódy nakladania nie finálneho, ale nasledujúceho držiteľa. A to sú kódy ako V – zber, OO – obchodník, OS – sprostredkovateľ … z ktorých nikto nevie, či to bolo potom zhodnotené alebo zneškodnené. No večný problém, o ktorom všetci vedia, ale Ministerstvo s tým už 7 rokov nič nerobí.

Takže štatistiky sú super, nič iné nemáme, ale berte ich s rezervou a ako nás učil jeden vysokoškolský profesor: „nič neprijímajte bez pochybovania“.

Zdroj dát: Štatistický úrad SR

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. V súčasnom dlhodobom stave ( od r. 1990 ) MŽP SR konkrétne komentáre ohľadom problematiky ŽP nemajú zmysel, pretože v súčasnosti MŽP je viacmenej iba poliiticky formálneho charakteru, a od reálnej skutočnosti už príliš vzdialenej… aspoň doposiaľ a zrejme bez iných, ako tzv. kvázipolitických a formálnych, a teda nereálnych ambícii … –

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.