Zmeny vo vyhláške k zákonu o odpadoch

Zmena vyhlášky 373/2015

Na Slovensku sa stáva zvykom, možno už aj národným športom, že schválené zákony a vyhlášky treba meniť. A najlepšie čo najviac a často. Nie je tomu inak ani teraz v oblasti odpadov.

Zákon o odpadoch, ktorý platí od roku 2016, bol už v dva krát upravený a teraz prišla na rad expresne aj Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov – voľný slovenský preklad – to sú tí, čo balia niečo do obalov, dovážajú tovary v obaloch, alebo vyrábajú, či dovážajú neobalové výrobky, vozidlá, elektro, batérie a pneumatiky.

Nie že by tie zmeny neboli potrebné, práve naopak, bolo by ich treba urobiť omnoho viac. Aj toho sa zrejme dočkáme ešte v roku 2017. Zmena vyhlášky 373/2015 dostala oficiálne číslo 14/2017 a je účinná od 1. februára 2017.

Čo sa mení vo vyhláške?

Najskôr tie nepodstatné zmeny. Bežní smrteľníci sa s cezhraničnou prepravou použitých elektrických a elektronických zariadení v živote nestretnú. Taktiež s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia. To teda preskočíme.

Pre prax zaujímavé doplnenie predstavuje určenie jednotlivých katalógových čísel elektroodpadov z domácností, nakoľko v pôvodnej prílohe č. 7 to akosi „chýbalo“. Z novej vyhlášky sa preto dozvieme, že elektroodpad z domácností by chcelo Ministerstvo zaraďovať takto: klimatizácie 20 01 23, obrazovky a televízory s CRT, LED a LCD obrazovkami 20 01 35, tlačiarne a kopírky 20 01 36.

Elekro odpadové desatoro prikázaní

V súvislosti s elektro odpadmi sa vo vyhláške doplnila Príloha 16a: Prípady, keď je použité elektrozariadenie považované za odpad. Elektro odpadové desatoro. 10 definícii, ktoré vám pomôžu identifikovať či elektrozariadenie je ešte tovar a kedy už odpad. Je to dosť dôležité a to desatoro je zaujímavé čítanie. To najdôležitejšie odpadové prikázanie je zrejme hneď č. 1.

Citujeme: „Použité elektrozariadenie je určené na zneškodnenie alebo recykláciu a nie je prepravované s cieľom vykonať analýzu základnej príčiny alebo opätovného použitia alebo jeho ďalšie použitie nie je známe“.

Teda ak sa naplní táto definícia ide o odpad. Opak, ak sa však definícia nenaplní ide o tovar. Toto je SUPER vec, lebo ministerstvo v tomto prípade napísalo to, že ak si tovar prepravujeme vo vozidle napríklad do centrálneho skladu firmy z celého Slovenska, aby tam IT-čkár povedal, čo tomu je, tak neprepravujeme odpady ale tovar, teda žiadne Evidencie na jednotlivé prevádzky, či Sprievodné listy nebezpečných odpadov.

Jednoducho, ak má firma 10 malých prevádzok po Slovensku (každá sem tam vyradí minimálne nejaký ten počítač) a jeden centrálny sklad, tak si to firma kľudne môže do centrálneho skladu prepraviť ako tovar, vo väčšom zhromaždiť na jednom mieste a až tam ten IT-čkár povie, že je to všetko pokazené a nech to ide do odpadu. Evidenčne a papierovo sa to však vyhodí už len z centrálneho skladu, čo je samozrejme omnoho jednoduchšia cesta.

Vynikajúca vec pre vydavateľov kníh

Ďalšia veľmi zaujímavá zmena, ktorá sa dostala do novej vyhlášky je tá, že zo Zoznamu výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom (Príloha č. 16) vypadli knihy. Teda od 1. februára nebude potrebné nahlasovať údaje a platiť Organizáciám zodpovednosti výrobcov za knihy.

Ostatné hlúposti však v tejto prílohe zostali. Napríklad lodné kufre, školské tašky, kabelky, motúz, či najväčšia pikoška gombíky z plastov, ale POZOR, nie hociaké gombíky. Iba tie nepokryté textilným materiálom. Tieto pikošky majú asi vytrhnúť biedu slovenského odpadového hospodárstva. Problém je však niekde inde, písali sme o tom tu.

Inak vynikajúco zapracoval nové zmeny vo vyhláške do uceleného textu odpady-portal.sk.

 

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.