2. dámy, 2. mestá a 2 rozdielne systémy pre BIO odpady

Som veľmi rád, že sa nám podarilo spracovať 2 reportáže z miest. Jedna je z Trenčína a druhá z Čadce.

Prečo z týchto miest? Lebo nečakali na dátumy povinného zberu, ale pustili sa do toho ešte pred touto povinnosťou.

Ale išli na to rozdielne. Čadca s tým začala už v roku 2020. Nakúpili občanom plné vedierka (nie perforované košíky) bez sáčikov a odpad z nich dávajú občania do nádob na ulici. Následne to zbierajú ich technické služby a spracovávajú na kompostárni. Na hygienizáciu používajú CSC kontajner.

Trenčín využíva pre domy spoločný zber zelených a kuchynských BIO odpadov. V domácnostiach majú všetci perforované košíky s kompostovateľnými sáčikmi. Sáčiky sa potom dávajú do nádob na ulici, odkiaľ ich zbiera ich zberovka. A následne to kompostujú na kompostárni a hygienizujú prirodzeným procesom kompostovanie, bez hygienizátora.

Prečo zvolili tieto systémy, v čom vidia ich výhody a s čím bojovali, kým toto celé u seba v mestách nastavili? Pozrite si to vo videách. Stačí aplikovať ich postupy a skúsenosti aj u Vás. Obsah videí, nájdete pod videami.

Obsah Trenčín:

00:37     Kedy mesto začalo so zberom BIO odpadov? Kedy spúšťajú zber kuchynských odpadov? Čo bolo podnetom na zavedenie zberu?

01:46     Aká je miera vytriedenia komunálneho odpadu mesta Trenčín? Ako by mali BIO odpady ovplyvniť vytriedenosť?

02:19     Aké problémy riešili pri zavádzaní? Aké zariadenie na spracovanie zvolili a prečo?

04:15     Ako bude prebiehať hygienizácia kuchynských odpadov? Postačuje hygienizovať BIO odpad priamo v hrobliach?

05:18     Prečo je dôležité zosúladiť požiadavky spracovateľa a spôsob zberu? Prečo je niekedy vhodnejšie zbierať do spoločnej nádoby kuchynský aj zelený odpad?

07:44     Ako funguje zber v rodinných domoch a ako v bytovkách? Aká je frekvencia zberu? Môžu občania využívať aj domáce kompostéry? Aké nádoby a košíky poskytujú domácnostiam?

10:16     Aké vrecia zvolili? Sú kompostovateľné vrecia niekedy problémom pri spracovávaní BIO odpadov?

10:34     Ako prebieha informačná kampaň pre občanov? Ako pozmenila pandémia ich plány? Ako prebieha distribúcia košíkov a vriec?

14:21     Koľko domácností majú v Trenčíne? Ako si definovali slovo domácnosť? Ako sa s možnosťou výnimiek vysporiadali Trenčíne?

17:00     Ako prebieha proces zberu v meste? Aké typy nádob na BIO odpad majú? Ako často sa vyváža? Kde sa spracuje a aké ambície majú do budúcnosti?

17:54     Podľa akých kritérií zvolili veľkosť košíkov? Ako sú spokojní s ich používaním a kvalitou? Prečo nezvolili uzatvorené vedierka?

20:44     Koľko stojí košík a rolka vreciek?

21:35     Prečo je pri výbere nádob dôležité zohľadňovať koncovku a zberovku?

22:32     Ako je riešené čistenie nádob? V akom intervale bude prebiehať?

23:36     Aké by malo byť kompostovateľné vrece? Na čo si dať pozor, čo si všímať?

26:12     Aké je využitie kompostu? Prečo je dôležité, aby bol kompost certifikovaný?

28:15     Aké sú náklady na zber BIO odpadu po zohľadnení zníženia množstva zmesového komunálneho odpadu? Koľko stojí zakúpenie nádoby na BIO odpad, jej vývoz, čistenie a spracovanie odpadu?

30:50     Ako hodnotia nastavený systém? Akú majú odozvu od občanov a čo by odporúčali ostatným mestám a obciam?

32:47     Ako sa zabezpečuje zber jedlých olejov a tukov?

Obsah Čadca:

00:00   Skúsenosti mesta Čadca so zberom BIO odpadu. Čo predchádzalo začatiu zberu? Aké súhlasy museli vybaviť?

02:39   Do akých nádob sa zbiera a koľko stáli? Aké vrecia zvolili?

07:11   Aké sú ich skúsenosti s hygienizačným zariadením? Akú kvalitu a využitie má kompost z ich zariadenia?

09:13   Aký podiel komunálneho odpadu tvoria BIO odpady?

10:28   Náklady na nákup a prevádzku zariadenia

15:29   Reakcie občanov. Aký je miestny poplatok a rozpočet mesta?

17:27   Ako sa mení miera vytriedenia komunálneho odpadu mesta?

e-školenie o odpadoch 2021 si môžete objednať tu.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Daniela píše:

    Dobrý deň máme pri činžiaku umiestnenú nádobu na bioodpad..Neznesitelný zápach roje múch a pocit na vracanie sa šíria stači isť s komunalnym odpadom.Zamyslite sa prosím nad čistením nádoby z ktorej voĺne vyteká po ceste obsah a smrdí. Je to ulica Žilinská Trenčín.Ďakujem za riešenie

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.