Ako dostal Jožko Mrkvička za odpady pokutu 800 €?

Dnes to bude odpadový príbeh, na konci ktorého Jožko Mrkvička dostal od inšpekcie pokutu 800 €.

Pokuta za kosenie trávy?

Jožko Mrkvička je drobný podnikateľ – živnostník. Robí v živote to čo má rád a to sú profesionálne služby záhradníka. Sadí iným stromčeky, okrasné kvetiny, spraví aj záhradné jazierko. Okrem toho aj kosí trávniky. To robí nielen pre bežných ľudí, ale aj pre firmy, teda firemné areály.

Jeho firemný zákazníci požadujú, aby si pokosenú trávu zobral so sebou. Nemá však s ňou čo spraviť, tak ju vozí na neďalekú kompostáreň. Teda všetko ako má byť, zákazník je spokojný s jeho prácou a Jožko Mrkvička z dobre odvedenej práce. Až kým sa neohlási kontrola.

„Crn cŕŕŕŕn“ – Jožkovi Mrkvičkovi zvoní telefón.

„Dobrý deň, tu záhradkár Jožo, ako Vám pomôžem“ – pýta sa v nádeji, že je to ďalší klient.

„Dobrý deň, tu je Inšpekcia životného prostredia – oznamujeme Vám, že zajtra k Vám prídeme na kontrolu odpadov“ – ozve sa v telefóne vľúdny hlas Inšpektora. „Kontrolovať budeme Vaše evidencie a vydané súhlasy podľa zákona o odpadoch.

„V poriadku, uvidíme sa zajtra“, odvetí Jožko a s malou dušičkou rýchlo rozmýšľa, čo to vlastne od neho budú chcieť.

Na druhý deň ráno je vo firme ako prvý, vyčistí kanceláriu, opráši faktúry z kompostárne, na rýchlo vypracuje evidenčné listy odpadov a čaká kontrolóra.

Ten je presný ako hodinky a o 9:00 zaklope na dvere. „Dobrý deň, som Inšpektor N, prišiel som na kontrolu, ukážte mi Vaše evidencie a súhlasy na odpady“, začne hneď z ostra Inšpektor a ani kávou sa neponúkne.

Jožko spokojný, že si ráno spracoval evidencie, ukazuje ich Inšpektorovi. Ten sa na ne pozrie a hovorí „V poriadku, teraz mi ukážte Vašu registráciu“.

Jožko zbledne, netuší o čom to hovorí. Nesmelo sa spýta „Akú registráciu myslíte? Živnostenský register“?

„Nie, registráciu podľa § 98, zákona 79/2015 o odpadoch. Preberáte odpady od iných firiem, musíte mať registráciu a samostatné evidencie“.

Jožko zbledol ešte viac a skúsil to na Inšpektora takto „Noo veď, noo … to zoženiem“.

Inšpektor pochopil o čo tu ide, dokončil kontrolu a odišiel. Hoci je Inšpektor, no predsa je len človek a tak dal Jožkovi tú najnižšiu pokutu akú len mohol  – 800 €.

Príbeh to bol vymyslený, ale v praxi sa s tým trápi mnoho firiem. A ďalšie firmy o ničom takomto ani netušia.

A prečo pokuta?

Lebo zákon o odpadoch a jeho pre prax nezmyselný paragraf. Konkrétne § 77 odsek 2. V ňom sa píše, že pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Teda pôvodcom odpadu je tá firma, ktorá si nášho Jožka Mrkvičku objednala na pokosenie trávnika. Tá firma tak mala požadovať od Jožka oprávnenie na odber odpadov – registráciu, nakoľko pôvodca odpadov má odpady odovzdať len oprávnenej firme. Jožko tu vystupuje ako nasledujúci držiteľ odpadu.

Tento nezmyselný paragraf je nezmyselný aj v tom, že ak by Jožko kosil trávnik nejakej súkromnej osobe, žiadnu pokutu by nedostal, nakoľko v takom prípade je situácia opačná, za pôvodcu odpadu sa považuje Jožko Mrkvička a nie ten občan, ktorý si ho na kosenie objednal.

Celé toto ustanovenie o odpadoch vznikajúcich pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, je ešte aj nenápadne schované pod stavebnými odpadmi a tak navodzuje dojem, že sa to týka len stavebných odpadov. To však vyvrátilo Ministerstvo pre odapdy-portal.sk.

Netýka sa to teda len stavebných odpadov, ale aj iných odpadov pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach. Okrem záhradníka Jožka Mrkvičku to môže byť napríklad:

 • upratovacia firma, ktorá pre vlastníka budovy vykonáva aj službu zabezpečenia odvozu odpadov,
 • firma na servis strojov a zariadení, z ktorých servisná firma vymení v zariadení olej a chce si ho vziať so sebou,
 • firma ktorá demontuje pokazené klimatizačné zariadenie a chce ho odniesť na ďalšie spracovanie,
 • odber odpadových tonerových kaziet.

Všetky takéto firmy by si mali vybaviť registráciu, resp. súhlas na odpady. Ten je však možné vydať, len ak to má firma zapísané v obchodnom, či živnostenskom registri, ako predmet podnikania. Teda musí sa často krát zísť aj valné zhromaždenie a rozšíriť svoj predmet podnikania.

Ale POZOR, na nebezpečné odpady potrebujete mať aj odborne spôsobilú osobu. Síce je to viac menej formalita, ale zas len ta byrokracia. A aby jej nebolo málo, tak po vybavení súhlasu sa pripravte na samostatné evidovanie odpadov na vstupe a výstupe a samostatné ročné ohlásenie.

V pripravovanej veľkej novele zákona o odpadoch to však Ministerstvo nijako nerieši. Síce servisné, čistiace a udržiavace práce jednoznačne navrhuje vyčleniť mimo paragraf o stavebných odpadoch, no princíp zostane nemenný.

A ako by sa Jožko Mrkvička tomuto problému vyhol?

Napríklad, ak by odoberal pokosenú trávu ako krmivo pre svoje kozy a zajace. Neodoberal by tak odpad, ale krmivo, teda tovar. A v tom prípade žiadna kontrola, žiadna registrácia, žiadna pokuta, len krásny deň a spokojné kozy a zajace. Absurdity zákona o odpadoch pokračujú ďalej.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Dovoľujem si oponovať záverečné konštatovanie, Platí síce, že Jožko Mrkvička by na skrmovanie zvieratami nepotreboval registráciu atď …Ale podľa mňa by potom odovzdávajúca firma potrebovala súhlas od oú žp na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.
  Tovar? bezodplatne? – v tom prípade by to malo platiť pre všetkých potravinárskych výrobcov, ktorí odovzdávajú odpady z prevádzok na skrmovanie – nemyslím, že by u inšpekcie prešlo označenie tovar.
  Posledná veta vášho článku nepustí.

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   No Jožko Mrkvička by len kosil trávu. To isté čo robia poľnohospodári na lúkach. kosia trávu pre hospodárske zvieratá. To nie je odpad. A keď to nie je odpad nie je potrebný ani súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácností. Nabudúce máme v pláne napísať viac presne o tomto súhlase a jeho ďalšej absurdite.

  • Tak aby som to opravila, možno to pomôže potravinovým výrobcom: podľa nových usmernení MŽP SR – firma, ktorá produkuje skŕmiteľný odpad, už neprodukuje odpad, ale krmivo, a takýto materiál už nespadá pod zákon o odpadoch ( nežiada teda o súhlas OúŽP na využitie v domácnosti), ale spadá pod zákon o krmivách. Ak takéto krmivo odoberá fyzická osoba Jožko Mrkvička, produkujúca firma potrebuje len jeho čestné prehlásenie o tom, že materiál skrmuje jeho dobytok, ktorého mäso a produkty nie sú na predaj, len na vlastnú spotrebu. V prípade odovzdávania krmiva právnickej osobe (alebo uvádzanie na trh) je postup zložitejší – treba si v katalógu krmív určiť zatriedenie krmiva a požiadať o registráciu ÚKSUP.

 2. Anonym píše:

  Nie som si úplne istá, či vyhlásiť, že je to krmivo je úplne ideálne. My vyrábame potravinu, no nemôžeme to čo vznikne ako odpad označiť ani za odpad, no ani za krmivo, pretože aj krmivá podliehajú registrácii.

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Len skopírujem, čo som napísal v predošlej reakcii na článok. Jožko Mrkvička by len kosil trávu. To isté čo robia poľnohospodári na lúkach. kosia trávu pre hospodárske zvieratá. To nie je odpad. Je však rozdiel medzi Vašou vyrobenou potravinou, pri ktorej vznikol odpad a medzi trávou, ktorou sa predišlo vzniku odpadov.

   • Mária píše:

    My sem pokosenú trávu čo urobili externisti a odviezli si dávali do evidencie ako bioodpad podla starého zákona …ale kúpili sme si kosačku čo mulčuje a odpad nám nevzniká….ale ocitli sme sme v kocúrkove a vlastne by sme mali mať súhlas na zhodnocovanie odpadov…a ked sme už pri tých absurdnostiach tak asi EIA

 3. Silvia píše:

  Dobrý deň
  Ja som nováčikom v tejto problematike. Znamená to , že každá firma, ktorá prevezme odpad od inej firmy, musí mať zapísané v OR alebo ŽR – nakladanie s nie nebezpečným odpadom + musí byť zaregistrovaná na okresnom úrade?
  Musia byť zaregistrované aj bytové družstvá, ktoré nakladajú s odpadom, ktorý vzniká pri ich správe domov a poberajú to od vlastníkov -FO ?
  Ak my máme uzatvorenú zmluvu so spracovateľom odpadu, nestačí dodávateľa iba splnomocniť aby v našom mene odovzdal odpad?

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Dobrý deň k prevezmete odpady ako firma od inej firmy, tak určitr registráciu minimálne budete potrebovať. Ak to máte zo správy budov, tak tam nevidím dôvod. Vy zastupujete občanov.

  • Mária píše:

   trošku zavádzajúce…. pre neznalých jedna vec je registrácia podla obchodného zákoníka ako že v ORSR nakladáte s odpadom a druhá vec je registácia podla zákona o dpadoch takzvaná registrácia na sprostredkovateľa či obchodníka…takže kým socializmus bol byrokratický tak ueropska unia daleko vedie pred ním ..vlastne musíte mať dve registácie tá na odpady podla 79/2015 sa udeluje na príslušnom okresnom úrade životného prostredia (úrad spadajúci pod ministerstvo vnútra) a tá do OR SR podla Zákon č. 513/1991 Zb. asi tiež na ministerstve vnútra ale iný úrad….

   • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

    príklad je ilustratívny, vymyslený a možno aj prehnaný, ide o pochopenie byrokracie o ktorej píšete aj Vy.

  • Mária píše:

   Pardon pomýlila som sa rgistárcia pre 79/2015 so robí na Ministerstve životného prostredia a tá do ORSR na úrade min. vnútra

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.