Ďalšia firma so sakra odpadovým problémom

Jožko Mrkvička pred troma týždňami dostal za kosenie trávy pokutu za odpady. Na margo jeho príbehu sme mali možnosť riešiť ďalší zaujímavý problém, ktorý svojou absurdnosťou spôsobuje zákon o odpadoch.

Odpadový § 77 v akcii

Reklamná agentúra. No aké odpady už môže mať len reklamná agentúra? Aj mňa to napadlo, keď som si prečítal mail, v ktorom nás daná spoločnosť prosila o pomoc.

Reklamná agentúra, ktorá na Slovensku prevádzkuje stovky bilbordov, reklamných tabúľ, či iných nosičov na ktorých sú umiestnené reklamné plagáty. Tie sa vylepujú a po určitej dobe sa strhávajú. Spoločnosť na strhávanie plagátov využíva viac ako 50 dodávateľov, zväčša živnostníkov.

Dodávateľ – živnostník strhne papier, vzniká odpad. Kto je pôvodca tohto odpadu? Samotná definícia podľa zákona o odpadoch hovorí, že pôvodcom je ten, koho činnosťou odpad vzniká. Logicky z toho vychádza, že odpad vzniká pri strhávaní plagátov. Teda pôvodcom by mal byť ten malý živnostník, ktorý vylepuje a strháva plagáty pre reklamnú agentúru.

Ale je to tak aj naozaj? Nie, nie je, pretože v zákone o odpadoch existuje § 77 odsek 2. Tento odsek neguje samotnú podstatu definície pôvodcu odpadu a napríklad pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach poctu pôvodcu odpadov prenecháva právnickej osobe, pre ktorú sa dané práce vykonávajú. V našom príklade by logicky mal byť pôvodcom dodávateľ, lebo on strháva plagáty, no vďaka § 77 ním nie je a je ním reklamná agentúra. Pre odpady-portal.sk to potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia.

A prečo je to dôležité?

Ak je reklamná agentúra pôvodca odpadu, dodávateľ, ktorý strháva plagáty je nasledujúci držiteľ odpadu. A čo z toho vyplýva? Že tých viac ako 50 dodávateľov, ktorých na danú činnosť využíva reklamná agentúra si musia doplniť živnosť o nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi, požiadať o registráciu, viesť presné evidencie o odpadoch a možno aj hlásiť údaje na úrady, ak strhnú viac ako 1 tonu odpadov za rok.

Navyše reklamná agentúra by strhávanie mala dať len tomu živnostníkovi, ktorý má na to vybavené všetky papiere. Tomu kto si to nevybaví by nemala zveriť strhávanie plagátov, nakoľko tým poruší zákon aj táto reklamná spoločnosť.

A to všetko len a len kvôli tomu, že s novým zákonom o odpadoch sa do § 77 dostala negácia definície pôvodcu odpadu, ak sa vybrané činnosti vykonávajú pre právnické osoby.

Finta ako to celé obísť?

Absurdnosť celého tohto paragrafu je to, že ak by reklamná agentúra na strhávanie plagátov nevyužívala živnostníkov, ale klasických zamestnancov, žiaden problém sa nekoná. Zamestnanci by plagáty strhávali pre svojho zamestnávateľa – pôvodcu odpadu. No tým, že zamestnanci nie sú iná spoločnosť, či živnostník, odpadá im povinnosť registrácie, evidencií, či hlásení. Všetko by si to vo svojej réžii vybavila reklamná agentúra sama. Ale načo robiť veci jednoduchšie, že?

Je to teda hlúposť, spôsobuje to nemalé problémy firmám, ktoré si činnosti objednávajú a samozrejme aj dodávateľom, ktorí o takejto šikane ani netušia.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.