Najlepší odpadársky volebný program majú strany SME RODINA a SAS

Voľby do Národnej Rady SR sú predo dvermi. Často sa hodnotia programy strán čo do ekonomických opatrení, vplyvy na zdravotníctvo, školstvo a videl som už aj hodnotenie programov pre životné prostredie. Ale odpadástky pohľad som teraz nevidel. Asi to nebude priorita pri rozhodovaní akú stranu voliť, ale mňa to zaujímalo a tak prinášam moje hodnotenie.

Doplnenie zo dňa 25.2.2020: včera 24.2.2020 som dostal info, že vznikol aj druhý pohľad na programy politických strán pre voľby 2020. Je od inštitútu INEKO. Ich analýzu si môžete pozrieť tu.

Hneď na začiatku uvádzam, že je to moje subjektívne hodnotenie. Najväčšou inšpiráciou mi boli hodnotenia programov v inštitúte INESS. Čiastočne som sa nimi inšpiroval a prinášam svoj pohľad pre odpady.

Tak ako v Iness, vybral som si pre hodnotenie 11 strán. Zaujímali ma 4 pohľady:

 • Či sa v programe strany vôbec spomínajú odpady
 • Či je daný program len formalitou, teda typu „celosvetový mier“, alebo či prináša aj konkrétne riešenia
 • Či prináša znižovanie byrokracie, lebo tej máme v odpadoch až až
 • Plusový bod za niečo zaujímavé, čo sme tu doposiaľ nemali, alebo nám chýba – môj subjektívny pohľad

4 oblasti, max 4 body. Tak ako INESS, do hodnotenia sme zahrnuli tieto strany: KDH, ĽSNS, MKS, MOST – Híd, OĽANO, PS/Spolu, SaS, SME RODINA, SMER – SD, SNS, Za ľudí.

KDH – 2 body

Čo to o odpadoch v programe spomínajú. Až na podporu energetického zhodnotenia odpadov je program nemastný neslaný. Žiadne znižovanie byrokracie. Plusový bod – KDH chce podporovať energetické zhodnocovanie odpadov. Podporuje elektráreň na odpady v Novákoch.

ĽSNS – 0 bodov

Žiadna zmienka o odpadoch.

MKS – 0 bodov

Žiadna zmienka o odpadoch.

MOST – Híd – 2 body

Odpadom sa venujú v 3 vetách. Nedá sa preto hovoriť o nejakom programe, je to vlastne len jedno opatrenie. Dosť málo na stranu, ktorá mala ministerstvo životného prostredia dlhé roky pod svojím palcom. Žiadne zníženie byrokracie. Hoci majú v programe len jedno opatrenie, je dosť odvážne. Kľúčovým krokom je zavádzanie množstvového zberu v mestách a obciach.

OĽANO – 3 body

Odpadom sa venujú. Program je celkom obsiahly. Keby do neho zahrnuli aj nejaké opatrenia na zníženie byrokracie, dal by som im 4 body. V programe majú však aj také zbytočné návrhy, ktoré reálne sú už v praxi zavedené, teda mi to pripomína, že objavili Ameriku. Ale majú aj pár zaujímavých nápadov. Napríklad by tiež chceli podporiť množstvový zber komunálnych odpadov. Chceli by aby bol vypracovaný nový a jednoduchší a zrozumiteľnejší systém evidencie vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi, s čím ich treba jednoznačne pochváliť. A nakoniec jedno odvážne riešenie: Navrhneme sprísnenie národnej legislatívy a zvýšenie kontrolnej činnosti príslušných orgánov na zamedzenie dovozu odpadu na Slovensko zo zahraničia pod zámienkou energetického zhodnocovania surovín. Zvyšok je len objavovanie Ameriky, prázdne slová …

PS/Spolu – 3 body

Podobne ako OĽANO. Program existuje, odpadom sa venujú, niektoré opatrenia fajn, niektoré Amerika. No opäť žiadne znižovanie byrokracie s odpadmi. Programy strán sú často krát slohové práce a nič nehovoriace slová, resp. niečo s čím si politická strana ani nemôže poradiť. To vidíme aj v programe PS/SPOLU ako napríklad: Zaviesť opatrenia na dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva, najmä minimalizácie vzniku odpadu, či bojovať proti čiernym skládkam: zabezpečiť dostupnosť služieb odpadového hospodárstva, vhodné preventívne a nápravné opatrenia. Chceli by podporiť výstavbu ďalších kompostární, hmhm ako keby ich tu už nebolo aj tak dosť podporených cez fondy. Držím palce. No majú aj pár zaujímavostí. Aj oni by chceli podporiť množstvový zber komunálnych odpadov, chceli by zaviesť zálohovanie na všetky nápojové obaly, či podporiť moderné technológie energetického zhodnocovania odpadu na spracovanie nerecyklovateľného a kontaminovaného odpadu.

SaS – 4 body

Strana Sas má cez 1000 opatrení. Trošku úsmevné je že odpadom sa venujú v ich programe na úplne posladenom mieste. Ich program síce nie je až taký obsiahly ako programy niektorých iných strán, no na druhej strane je tu minimum balastu, teda prázdnych slov, či celosvetového mieru. Je tu rozpracovaných viacero bodov aj na znižovanie byrokracie, čo je skôr ojedinelý prístup. Vymenujem pár zaujímavých vecí z ich programu. Sprievodné listy NO navrhujú zasielať na úrady kvartálne alebo ročne. Chceli by eliminovať potrebu evidovania odhadovaných vznikov odpadu, či spresniť kódy nakladania, za čo im dávam palec hore. Aj oni by chceli zaviesť množstvový zber komunálnych odpadov. Chceli by, aby si občania zaplatili všetky náklady na odpady svojej obce/mesta. Čo sa mi veľmi páči, tak chceli by pri menších porušeniach v odpadoch (evidencie, ohlásenia) riešiť porušenie nie sankciou, ale len prvým napomenutím. Ale predsa len, jeden bod tam majú dosť v protichode boja s byrokraciou, a chceli by zaviesť novú. V prípade obalov, by chceli do systému dostať každého väčšieho výrobcu, v čom im držím palce, ale o to by nešlo. Chceli by, aby výrobcov kontrolovali nezávislé audítorské spoločnosti. To však prinesie aj zvyšovanie nákladov pre firmy.

SME – RODINA – 4 body

Odpadom sa venujú a celkom dosť. Sú tam aj nič nehovoriace frázy o celosvetovom miery, ale na moje prekvapenie aj jedno anti byrokratické opatrenie: v krátkodobom horizonte dobudovanie informačného systému o odpadoch tak, aby boli zachytené všetky toky odpadov pri maximálnom zjednodušení plnenia evidenčnej a ohlasovacej povinnosti zo strany relevantných hospodárskych subjektov. Držím palce, to nie je ľahký oriešok. Máme tu niečo aj konšpiratívneho charakteru: stransparentniť, uvoľniť „zošnurovaný“ priestor pre zlepšenie trhového prostredia pre oblasť nakladania s odpadmi, ktorý je v súčasnosti výhodný a umelo nastavený pre malý počet zvýhodnených subjektov. No a z iných perličiek vyberáme toto: chceli by nový zákon o odpadoch, ktorý bude jasne a jednoducho štruktúrovaný, užívateľsky zrozumiteľný a efektívny a najmä aplikovateľný. Tak toho sa asi nedožijeme, ale opäť držím palce. Chceli by progresívne zvyšovať poplatky na skládkach, budovať inovatívne zariadenia na recykláciu odpadov, či podporovať energetické zhodnocovanie odpadov. A nakoniec veľmi zaujímavý pohľad na vec: zvýšiť intenzitu a kvalifikovanosť kontroly subjektov oprávnených na nakladanie s odpadmi a kontrolu rozšíriť o ďalšie nepriame ekonomické ukazovatele, ako je inventúra surovín a materiálov, materiálová bilancia vstupov výstupov a odpadu, faktúry a ich zaplatenie za likvidáciu (výpisy z bankových účtov) a podobné ekonomické nástroje. Vyškolenie inšpekčných orgánov a vypracovanie detailných povinných kontrolných postupov.

SMER – SD – 0 bodov

Nech mi strana SMER – SD prepáči ale program som nenašiel. Resp. klikám na program a stále nič, vybehne jeden obrázok s heslami pre dôchodcov, mladé rodiny a lekárov. Ak sa nejako dostanem k ich programu, článok doplním.

SNS – 1 bod

Až 3 vety o odpadoch. Zacitujem, inak by som nemal čo napísať: Podporujeme separáciu a recykláciu odpadu. Zabezpečíme ekologickú likvidáciu odpadu vybudovaním moderných spaľovní. Vyčistíme Slovensko od ilegálnych skládok odpadu, ktoré ohrozujú ľudí i prírodu. S tým vyčistením čiernych skládok im fakt držím palce. Už raz mali príležitosť keď mali ministerstvo ŽP na starosti.

Za ľudí – 2 body

Program pre odpady existuje, no je tak vlažný, že jedným uchom dnu a druhým hneď von. Program aby bolo, resp. ľahké vety typu: Slovensko bez skládok – znížime skládkovanie odpadov na minimum podporou triedenia a efektívneho spracovania odpadov s prechodom na obehové hospodárstvo. Podporíme predaj výrobkov v šetrných alebo opakovane použiteľných obaloch, vznik bezobalových obchodov, výmenných trhov a centier opätovného používania. Nevyhadzujme, čo sa dá ešte opraviť. Podporíme opravovne a centrá opätovného použitia výrobkov.

Záver:

Najviac bodov sme dali stranám SaS a SME Rodina. Zle nedopadli ani OĽANO, či PS/spolu. Každopádne dúfam, že nová vláde neodloží agendu odpadov niekde bokom, ale že sa budeme zlepšovať aj naďalej.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Lubica Nagyová píše:

  Oceňujem nápad vyhodnotiť odpadové hospodárstvo v predvolebných programoch kandidujúcich strán a čas ukáže ako sa predvolebné plány dostanú do praxe. Zatiaľ za 29 rokov od vzniku prvého zákona o odpadoch sa dosť toho urobilo, ale aj veľmi veľa nasľubovalo.
  Želám veľa úspechov.

 2. Viera Vaľková píše:

  👌

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.