Obce a VZN o odpadoch

Čo nové v odpadovom hospodárstve pre obce a mestá? Čo musí obec robiť podľa zákona o odpadoch? Hmhm, je toho dosť veľa a dlhšie sme uvažovali, čo najdôležitejšie tu spomenúť. Od množstvového zberu stavebných odpadov, cez triedený zber, zberné dvory, Organizácie zodpovednosti výrobcov, BIO odpady, či náklady na odpady. O tom všetko by sa dalo dlho písať. Niečo ste si už od nás možno prečítali, niečo sa možno ešte dozviete.

Nové VZN o odpadoch musí byť vypracovať do 30.6.2016

Za najdôležitejšie pre obce a mestá považujeme obecné Všeobecne záväzné nariadenia – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. A prečo práve toto VZN? Je to preto, lebo VZN musí obsahovať všetko, čo sa v zákone a vyhláškach zmenilo. Navyše si ho musí upraviť do 30.6.2016 každá obec a mesto na Slovensku.

VZN musí zabezpečiť vykonanie všetkých zmien a vysporiadať sa so všetkými problémami, ktoré zákon priniesol. O niektorých ste už možno počuli, na niektoré Vás upozorníme aj my.

Tak napríklad, povinný množstvový zber stavebných odpadov. Alebo povinný zber BIO zelených odpadov z domácnosti. Zbierať ich cez kompostéry alebo nádoby? Obec to musí zabezpečiť. A ako vyriešiť zber kuchynských BIO odpadov? Obce môžu využiť výnimku.

Uzatvorila obec dobrovoľne zmluvu s niektorou organizáciou zodpovednosti výrobcov, alebo čakala kým jej Ministerstvo pridelí niektorú z organizácií? Má to totiž vplyv na financovanie triedeného zberu.

Ovplyvnia tzv. štandardy zberu obecné VZN?

Počuli ste už, že si obce budú musieť po novom  vypočítavať každý rok objemy dostupných litrov nádob na triedený zber odpadov, v prepočte na 1 obyvateľa a zisťovať si, či sa spĺňajú tzv. štandardy zberu pre daný rok a danú komoditu? Aj toto má vplyv na VZN, nakoľko, možno si budú musieť obce rapídne zvyšovať počty a objemy svojich kontajnerov na odpady, či meniť celé systémy zberu.

Čo so zberným dvorom, veľkoobjemovým odpadom, či s vývozom nebezpečných odpadov? A takto by sme mohli pokračovať ďalej. No toto všetko musí obsahovať nové VZN každej obce na Slovensku. Je to preto výrazná zmena.

 

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.