Vykúpený odpad od občanov vs. obce – ako to evidovať?

Už len 7 dní majú výkupcovia a zberači odpadov od občanov na to, aby obce informovali o množstvách odpadov. Obce si to musia potom zahrnúť do svojich štatistík.

Evidenčná vyhláška nariaďuje tomu, kto vykonáva zber alebo výkup odpadov od fyzickej osoby, aby do 31. januára informoval obec o tejto skutočnosti. Podáva sa to na Oznámení o zbere alebo výkupe odpadov.

Treba podotknúť, že toto tlačivo sa robí len vtedy, ak sa odpad zbiera alebo vykupuje priamo od občanov, nie od obcí. Inak povedané, smetiari majú zmluvu na zber papiera, skla, zmesového komunálu … s obcou, nie s občanmi. Ale výkupňa kovov odpad preberá priamo od občana.

Toto tlačivo má dokonca aj presne vymenované odpady, za ktoré sa má vypracovávať, teda nie za všetky komunálne odpady, ktoré sa vyzbierajú, či vykúpia od občanov.

Dôležité je si uvedomiť to, aby ste si dané údaje nezapočítali do štatistík 2 x. Jeden krát Vám možno zberňa poslala evidenciu vyzbieraných odpadov za daný rok a potom aj ročné Oznámenie o zbere alebo výkupe. Prípadne školské zbery.

Vyzbieraný odpad od občanov sa vždy hlási na obec, v ktorej sa daný odpad vyzbieral. Ale pri výkupe je to inak. Vykúpený odpad sa hlási tej obci, na ktorú to evidenčne prijal prevádzkovateľ výkupu. A prijíma sa to podľa pôvodu odpadu. Teda na príjme by mal výkupca zisťovať pôvod odpadu. A následne to zaevidovať na danú obec a každej poslať raz ročne toto Oznámenie.

Možno to znie komplikovane, ale nie je. Navyše výkupcovia si môžu pomôcť. Naša odpadová aplikácia ELO.sk výkupcom krásne pomôže. Automaticky vytvorí všetky ročné Ohlásenia pre všetky obce, od ktorých ste niečo prevzali. Stačí vytlačiť a poslať na danú obec mailom, či poštou.

Obec má potom povinnosť dané údaje zahrnúť do svojej evidencie a ročného Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním, ako aj ročného Výkazu o komunálnych odpadoch pre Štatistický úrad.

Tieto množstvá si obec má zahrnúť aj do výpočtu miery triedenia komunálnych odpadov a s tým si vylepšíte Vaše číslo, budete možno platiť menej na skládke odpadov a podarí sa Vám získať viac peňazí z Envirofondu.

A ak chcete vidieť ako sa to má všetko evidovať a Ohlasovať, príďte sa pozrieť na našu sériu webinárov, ktorá bude najbližšie dni a týždne a s prvým webinárom začíname už tento piatok.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Uršula Pomfyová píše:

    Známi majú 2 výkupne v 2 okresoch. Používajú na evidenciu XY program, ktorý im podľa „z kade odpad pochádza“ vygeneroval spolu 197 pdf. Oznámení … ak by to mali posielať iba poštou je to min. 400 € náklad pre prevádzkovateľa mini výkupní. A otázne je či Oznámenie s 0,0017 t pomôže danej obci zvýšiť papierovú úroveň triedenia. Aj keď chápem, že poctivých výkupní čo pošlú Oznámenie … do danej obce môže byť viac. Možno…

    • Tomáš Schabjuk píše:

      súhlasím, ale je to tak. prípadne to môžu posielať cez slovensko.sk tam to bude zadarmo. nemusia to ani tlačiť, len posielať pdf.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.