Čo nové s komunálnymi odpadmi?

Komunálne odpady sú asi najviac poznačené novým zákonom o odpadoch. Výrazne sa zmenilo viacero vecí. Napríklad triedený zber, množstvový zber stavebných odpadov, zberné dvory, či BIO odpady. To je len krátky výpis výrazných zmien. Poďme sa na ne pozrieť trošku bližšie.

Bude od júla triedený zber zadarmo?

Vytvorili sa na to zákonné predpoklady, teda predpokladajme že áno. Je tam však samozrejme viacero háčikov. Obciam odbudnú náklady na triedený zber papiera, plastov, skla či kovov – ak to bude dobre vytriedená surovina.

Náklady, ktoré doposiaľ na triedený zber znášala obec, budú uhrádzať Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Peniaze na triedený zber nebudú posielať obci, ale priamo poskytovateľovi služby, teda firme, ktorá vykonáva zber odpadov.

Myšlienka je fajn, uvidíme ako to dopadne v praxi.

Ach ten množstvový zber stavebných odpadov.

Už sa nebude dať aplikovať 1 m3 stavených odpadov pre občana zadarmo, ale za každé kilo odovzdaných stavených odpadov si bude musieť  zaplatiť ten, kto bude chcieť tieto odpady obci odovzdať.

Navyše sadzbu na rok 2016 bolo potrebné určiť vo VZN ešte v roku 2015, čo bolo veľmi problematické. Problematický je samozrejme aj samotný zber a váženie odpadov. V tomto sa ministerstvo ŽP veľmi „nepochlapilo“. Pomôcť by mohla objemová hmotnosť odpadov.

Ak si obec do VZN nestihla dať žiadnu sadzbu za množstvový zber stavebných odpadov, platí tá najnižšia sadzba.

Nový súhlas na zberný dvor?

Výnimka pre obce skončila v roku 2015 a teraz si musí každá obec, ktorá má zberný dvor, do 30.6.2016 požiadať o súhlas na prevádzkovanie zberného dvora. Problém je ten, že ak sa plánujú zbierať napr. kovy, nebezpečné odpady, či elektroodpady, bude Okresný úrad požadovať aj EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A to je finančne a najmä časovo náročné – minimálne 3 mesiace. Škoda, že štát neurobil pre obce výnimku.

V rámci nášho e-školenia o odpadoch môžete od nás získať vzorové žiadosti pre zberný dvor, či iné súhlasy, ktoré obec, či firma musí mať vybavené.

Malá kompostáreň.

Do praxe prišiel pojem malá kompostáreň. Administratívne a najmä prevádzkovo je to menej náročná záležitosť, no aj tak sa pripravte na poriadnu dávku byrokracie. Najskôr relatívne jednoduchá registrácia na Okresnom úrade, potom schválenie prevádzkového poriadku a vedenie prevádzkovej dokumentácie. No a samostatná evidencia o odpadoch.

A pozor, ani túto malú kompostáreň si obec nemôže postaviť hocikde. Navyše do takejto kompostárne nebude môcť byť dodávaný  BIO odpad z inej obce. Je to vždy len pre jednu konkrétnu obec.

Nový zákon nabalil obciam ďalšie povinnosti. Zmeniť sa musí do 30.6.2016 VZN o nakladaní s odpadmi, či povinne zverejniť „manuál“ nakladania s odpadmi na obecnej web stránke. Pikoškou je aj nové každoročné vypočítavanie zberových štandardov pre triedený zber.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.