Evidovanie odpadov – kameň úrazu

V praxi máme relatívne často možnosť vidieť vyplnenú odpadovú evidenciu ručne na papieri. Keď to vidím, tak sa vždy začudujem, či zasmejem. Ak má daný subjekt odpadov viac, tak je problém čokoľvek zistiť, porovnať, či vypočítať priemerné váhy v kontajnery, koncovku, či zistiť dátum.

S evidovaním odpadov Vám pomôže naša nová odpadová aplikácia ELO.sk.

Jeden príklad za všetko: firma s cca. 150 ks vývozov odpadu za rok k 4 rôznym koncovkám. Všetko ručne písané na papieri. To musela byť radosť robiť ročné hlásenie o odpadoch.

Prosím Vás, takto to už v dnešnej dobe nerobte. Využívajte modernejšie spôsoby, napríklad našu novú odpadovú aplikáciu ELO.sk.

Evidenčný list odpadu

Evidenciu odpadov pre všetky odpady vedie držiteľ odpadu, bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu. Ak vyprodukujete napríklad 1 kg odpadov, ste povinný evidovať odpady.

Evidenčný list odpadov – ELO – je evidenčný základ v odpadovom hospodárstve. Z neho sa následne tvoria ďalšie evidencie a hlásenia.

ELO sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Nezasiela sa na žiaden úrad.

Ohlásenie o odpadoch

V minulosti sa podávalo Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, teraz sa slovko Hlásenie zmenilo na Ohlásenie. Malá – veľká zmena. Vzor Ohlásenie je čiastočne iný, no princíp je podobný ako doposiaľ.

Ohlásenie podáva držiteľ odpadu, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Sú však aj prípady, kedy sa Ohlásenie musí podať vždy, hoci aj keby ste mali 1 kg odpadov.

Toto ohlásenie sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému  Okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka. Tu sa predĺžil termín na podávanie Ohlásenia. Do roku 2015 bol termín do konca januára. Uchováva sa päť rokov.

A čo iné evidencie a ohlásenia?

Evidenčných a ohlasovacích povinností je niekoľko druhov, v závislosti od toho čo robíte. Je to napr. Ohlásenie o objeme výroby, dovozu … pre Ministerstvo a Recyklačný fond, Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík, ohlasovanie prepravovaných nebezpečných odpadov, evidencia o obaloch a iných komoditách rozšírenej zodpovednosti výrobcov a tak ďalej.

Je toho dosť – podrobne to rozoberáme v našom e-školení o odpadoch.

Chcete viac info k evidovaniu odpadov? Zaujať by Vás mohli aj nasledovné články:

S evidovaním odpadov Vám pomôže naša nová odpadová aplikácia ELO.sk.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.