Ktoré 2 oblasti odpadového hospodárstva vyvolávajú najväčšie vášne?

V odpadovom hospodárstve sú dve oblasti, ktoré na našich školeniach vyvolávajú vždy veľké vášne a otvárajú veľký priestor na diskusiu. Prvou je rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly, neobaly a … . O tomto teraz písať nechcem, môžete si k tomu prečítať viac tu, tu alebo aj tu.

Na moje veľké prekvapenie je však ešte jedna iná oblasť, ktorá vyvoláva ešte väčšie vášne. Nie sú to ani sankcie a ani nejednoznačnosť zákona. Je to základ odpadového hospodárstva a to evidovanie odpadov. S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Chcete viac info k evidovaniu odpadov? Zaujať by Vás mohli aj nasledovné články:

Evidenčný list odpadu

Evidenčný list odpadov – základ odpadového hospodárstva. Využívať ho musí každý, kto vyprodukuje nejaký odpad, či každý kto s ním nakladá.

Človek by teda povedal, že to musí byť niečo super jednoznačné, užívateľsky prívetivé a totálne jednoduché, aby ho vedela vyplniť aj osoba ktorá o odpadoch skoro nič nevie. Žiaľ nie je to tak a prax ukazuje množstvo situácií, ktoré vytvárajú polemiky a problémy so zápisom údajov.

Aké sú problémy pri zápise údajov?

Na našich školeniach vysvetľujeme, že v praxi sa využívajú dva základné zápisy údajov do Evidenčného listu odpadov. Školenia nám však dali aj super skúsenosť, kedy sme zistili, že dvoma základnými spôsobmi to nekončí a že firmy si v praxi vytvorili ešte minimálne dva iné spôsoby, ktorých sa držia. Všetko pre nejednoznačnosť zapisovania údajov.

Evidenčný list odpadov pozná jednorazové a kontinuálne zapisovanie údajov do evidencie. Prvý problém je cez koľko riadkov zapísať údaje o vzniku a nakladaní odpadov? Treba na to dva riadky so super administratívnou záťažou, nezmyselným kopírovaním údajov a so zapisovaním len nepresných odhadov, alebo stačí jeden riadok so všetkým podstatným čo tam má byť?

Aktualizácia 2018: žiaľ od roku 2018 máme novú metodiku a jednoriadkový zápis pre vznik a odovzdanie odpadu už nie je možný. S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Otázka, ktorá nemá jednoznačnú odpoveď vo vyhláške a ani v komentári k vyplňovaniu údajov. Preto sme spolu s odpady-portal.sk požiadali o objasnenie. Ministerstvo ŽP promptne zareagovalo a výsledok je takýto.

Ministerstvo odobrilo jeden aj druhý spôsob evidovania odpadov

Podľa Ministerstva je „prehľadnejší a jednoznačnejší spôsob zapisovania údajov“ cez dva riadky. U pôvodcu teda jeden riadok vznik odpadu a zápis na Z- zhromažďovanie a druhý riadok vo vzťahu k ďalšiemu nakladaniu s odpadmi – napr. D1.

Tento spôsob je však administratívne zbytočne náročný, nakoľko treba robiť vždy relatívne nezmyselné riadky, zapisovať odhady a potom ich dodatočne upravovať. Načo keď sa to dá robiť jednoduchšie?

Na doplňujúcu otázku, či Ministerstvo akceptuje aj zápis v jednom riadku, bola odpoveď nasledovná: „Keďže vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v spôsobe vypĺňania spomínaného tlačiva neustanovuje konkrétnu formu zápisu po riadkoch, ministerstvo akceptuje aj použitie možnosti číslo 1“, teda Ministerstvo akceptuje aj zápis údajov v jednom riadku.

Aktualizácia 2018: žiaľ od roku 2018 máme novú metodiku a jednoriadkový zápis pre vznik a odovzdanie odpadu už nie je možný. S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Ako evidovať dátum vzniku a nakladania s odpadmi?

Diskusiu vyvoláva tiež ako zapisovať dátumy vzniku odpadov a ich odvoz (nakladanie) pri kontinuálnom vzniku či nakladaní s odpadmi. My učíme, a aj sa to v praxi najviac vyskytuje, zapisovať údaje podľa jednotlivých dní, teda napríklad 11.2.2017. Pre nejednoznačnosť zapisovania údajov si však prax našla cestu aj cez zapisovanie len mesačných údajov so zápisom daného mesiaca: napríklad Január.

Ministerstvo sa k tomu vyjadrilo nejednoznačne a to takto: „Vyhláška ministerstva ŽP o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti neustanovuje pri kontinuálnom vzniku alebo nakladaní s odpadom konkrétny termín zápisu vzniku/nakladania s odpadom“ a ďalej dodáva, že „Evidenciu je potrebné viesť tak, aby evidenčný list odpadu bol jednoznačný a prehľadný“.

S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Odovzdali ste odpad do spätného zberu? Viete ako to máte zaevidovať?

Na ďalší z praktických problémov narazíte, ak ste odovzdali nejaký odpad do spätného zberu. Napríklad pneumatiky, elektro, či batérie (pozor firmy môžu pri batériách odovzdať v spätnom zbere len niektoré batérie). Ako toto celé zaevidovať, nakoľko spätný zber nemá udelený žiaden súhlas, či registráciu?

Ministerstvo to vysvetlilo takto: „Pôvodca odpadov, ktorý odovzdáva odpad do spätného zberu pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov, vyplní v Evidenčnom liste odpadu do stĺpca:

 • č. 4 Kód nakladania – „V“ (zber),
 • č. 5 – IČO, obchodné meno distribútora, ktorému pôvodca odpad odovzdáva
 • č. 6 Poznámka – popis „spätný zber“.

S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Čo sa s tým dá robiť do budúcna?

Zmeniť a zjednodušiť. Pár jednoduchými zmenami by sa mohol pre pôvodcov odpadu výrazne zjednodušiť život a práca s Evidenčným listom odpadu. Náš najpodstatnejší návrh je taký, aby pôvodca odpadov evidoval len evidenciu na výstupe, teda presný dátum a množstvo odvezeného odpadu a nie, nepresné a len odhadované údaje o vzniku, ktoré sú pre prax absolútne nepotrebné, spôsobuje to kopec problémov, právnej neistoty a prípadné postihy.

Pomôcť by mohlo aj usmernenie Ministerstva s konkrétnymi zápismi údajov, ako si to ministerstvo predstavuje a ako to má potom kontrola kontrolovať.

S evidovaním odpadov Vám pomôže naša odpadová aplikácia ELO.sk.

Chcete viac info k evidovaniu odpadov? Zaujať by Vás mohli aj nasledovné články:

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Dušan Pauer píše:

  k prílohe č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
  Pre problémy s uvedením návrhu k aktualizácii vyhl. č. 366/2015 Z.z. obraciam sa na Vás o odoslanie pripomienky, ak súhlasíte s nasledovným návrhom:

  – navrhujem v tabuľkovej časti ( stĺpce 1 – 9), rozšíriť stĺpec 9 (Pozn.) na veľkosť stránky na šírku. Veľkosť stĺpcov 1 – 8 zostáva nezmenený. Následne upraviť veľkosť tabuliek nad tabuľkou so stĺpcami 1 -9.

  Odôvodnenie:
  Text poznámok k jednotlivým poradovým číslam už nebude v doposiaľ požadovanej forme príloh ako súčasť tlačiva, ale bude priamo uvedený k údajom v jednotlivých poradových číslach „Ohlásenia…“.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.