Nebezpečné odpady 2018 – super zmena

Pôvodcom odpadu by sa mala od januára 2018 výrazne zjednodušiť byrokracia s nebezpečnými odpadmi. Za to patrí ministerstvu palec hore.

Pri preprave nebezpečných odpadov sa už roky rokúce vypisuje sprievodný lis nebezpečného odpadu – SLNO. Nie že by ministerstvo od tejto super byrokratickej 8 stránkovej dokumentácie upustilo, to nie, ale aj menšie kroky môžu byť podstatne zaujímavé.

Ako správne vypísať Sprievodný list nebezpečného odpadu od roku 2018?

Byrokracia ostáva. Mení sa v jednej časti aj samotné tlačivo. To je ale samá voda, nič podstatné.

To podstatné skrýva v sebe spôsob vypĺňania tohto dokumentu. Kto pozná toto tlačivo, ten vie že je tam kopec chlievikov na vyplnenie. Kto ho nepozná alebo chce aktuálne tlačivo pre rok 2018, nájde ho tu.

Hneď prvý chlievik na vyplnenie je pole s informáciami o Odosielateľovi nebezpečného odpadu. Roky sa tu zadával pôvodca odpadu, od ktorého sa odpad odváža. Bude to tak aj od roku 2018? Nie nemalo by byť, resp. vo väčšine prípadov nie.

Celé to súvisí s definíciou odosielateľa nebezpečného odpadu, ktorú nájdeme v zákone o odpadoch. Odosielateľom je ten:

 • kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu,
 • ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy.

Teda sú dva prípady odosielateľa. Prvý je ten ak si napríklad pôvodca odpadu zabezpečil dopravcu odpadu od neho do finálneho zariadenia, kde sa odpad zloží, napríklad do spaľovne, či na skládku. Dopravca vykonal v tomto prípade len samotnú prepravu. Nie je pre Vás ani nasledujúcim držiteľom. Tým je až to finálne zariadenie. V tomto prípade je odosielateľom samotný pôvodca odpadu.

Druhý prípad odosielateľa je ten bežnejší. Štandardne majú pôvodcovia odpadov uzatvorené zmluvy so zberovými spoločnosťami. Ale nie len na prepravu, ale aj na celkové nakladanie s odpadom, teda zberová spoločnosť je pre Vás nasledujúci držiteľ odpadu. V tomto prípade vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy samotná zberová spoločnosť, teda odosielateľom by mala byť práve ona.

Zmena bola v samotnom zákone už od roku 2016, trh to však nejako odignoroval – česť výnimkám. Podstatnejšia zmena by však mala nastať od roku 2018. Súvisí to s už spomenutým spôsobom vypĺňania tlačiva SLNO.

Odosielateľ zapisuje aj príjemcu odpadu

Odosielateľ bude musieť v tlačive vyplniť hneď pri prebraní odpadu aj chlievik č. 4, čo je Príjemca odpadu.

Ak Vám odpad odoberá zberová spoločnosť, ona rozhoduje kam sa odpad povezie, nie pôvodca odpadu. Ten nevie, či ho chce zberovka odviesť do svojho zariadenia, do spaľovne, na skládku, či inde. Pôvodca touto informáciou pri zmluve so zberovkou nedisponuje, resp. z praxe vie kam sa možno aj odpad vozí, no stále o umiestnení odpadu rozhoduje zberová spoločnosť.

A toto by malo od roku 2018 výrazne odbremeniť pôvodcov od papierovačiek. Ide o to, že kópie SLNO treba zasielať na 1 až 3 okresné úrady. Závisí to od toho odkiaľ a kam sa odpad preváža. Správne stanovenie Odosielateľa má vplyv na to, kto tieto kópie musí na úrady zasielať, nakoľko to prináleží práve odosielateľovi a príjemcovi.

Inak povedané, ak sa napíše ako Odosielateľ zberová spoločnosť, pôvodca odpadov nič nebude zasielať na Okresné úrady. Iba odpad zaeviduje v Evidenčnom liste odpadov a raz ročne pravdepodobne vypracuje Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Čo by sa zišlo ešte vylepšiť

Z našich doterajších skúseností však u pôvodcov odpadu panuje obava z toho, že v prípade ak sa ako odosielateľ napíše zberová spoločnosť, pôvodca odpadu nedostane žiaden z 8. strán SLNO, nakoľko aj prvá strana SLNO má skončiť u odosielateľa. To je však jedno, pôvodca odpadu dostane od zberovej spoločnosti faktúru, v ktorej má prevzatie odpadu potvrdené a pravdepodobne aj iné doklady ako je vážny lístok, záznam o prevádzke vozidla, sumár odobratých odpadov, či kľudne aj kópiu SLNO.

Čo by sa zišlo urobiť je to, aby sa do popisu k vypĺňaniu tlačiva napísalo, že SLNO č.4 sa v kópii zasiela aj pôvodcovi odpadu.

Ďalej by bolo potrebné podstatne odbremeniť firmy od zasielania samotných kópii na Okresné úrady. To sa musí diať na okresný úrad odosielateľa, príjemcu a ak na prepravu vydal súhlas aj okresný úrad v sídle kraja, tak aj tam. Čo sa však robí s týmito dokladmi na úrade? Nič, existuje všade veľká krabica a šup s ňou do archívu.

Teda treba sa zamyslieť nad tým, na čo sa toto všetko robí. Podľa nášho názoru by to stačilo zasielať na okresný úrad príjemcu odpadu, teda tam kde sa odpad zloží, aby bolo jasné že v danom regióne odpad je. Okresný úrad v mieste nakládky sa informáciu dozvie z ročného Ohlásenia, a okresný úrad v sídle kraja to asi nepotrebuje vôbec.

Ako znížiť byrokraciu

Pôvodcovia, informujte sa u svojej zberovej spoločnosti ako sa Vám dá znížiť byrokracia. Prípadne nižšie nechajte svoj postreh z praxe.

Toto je len jedna perlička v súvislosti s novými zmenami v zákone a vyhláškach. Oveľa viac toho rozoberáme na našom školení. Termín v Pezinku sa opäť vypredal, otvorili sme preto ešte jeden – pre toto zimné obdobie posledný termín. Posledných pár voľných miest máme ešte v BB, KE a ZA.

Alebo radšej e-školenie z pohodlia kancelárie, či u Vás doma? Presne o tom je e-školenie. Nikam nemusíte cestovať. E-školenie príde za Vami do počítača.

Komentáre
 1. Možno by bolo zaujímavé pozrieť sa na situáciu, keď pôvodca odpadu uzatvoril so zberovou spoločnosťou zmluvu, ktorej predmetom je preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu. Podľa môjho názoru je zberová spoločnosť v tomto prípade dopravca a zároveň (v prípade že vlastní aj skládku NO) aj konečný zneškodňovateľ NO. V takom prípade by mal byť odosielateľom NO pôvodca odpadu.

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Pekný deň, ahoj Dušan, myslím že nemáš pravdu. Musíme ísť viac do hĺbky. Pár argumentov: Od januára musí odosielateľ NO vyplňovať v SLNO aj príjemcu. To pôvodca nevie ovplyvniť, ak má zmluvu na nakladanie so zberovou spoločnosťou. O tom píšem už aj v článku. Druhý argument je ten, že ak si pozrieme definíciu odosielateľa v zákone, teda že odosielateľ je Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, – je odvolávka s č. 52 – tá odkazuje na to, že preprava musí prebehnúť len a len na základe Obchodného zákonníka – konkrétne pri uzatvorení zmluvy o preprave veci, alebo zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku. Ani jedna z týchto zmlúv nie je štandard pri nakladaní s odpadmi od zberových spoločností. Uzatvárajú sa iné typy zmlúv. A tretí argument: študujem si aj odborné výkladové knihy k novému zákonu od p. Gašparíkovej, či p. Takáča. Kto to má, pozrite si to tam. Teda zmena v systéme vyplňovania SLNO mala byť už od roku 2016, teraz od roku 2018 sa to len spresnilo v tlačive SLNO. Zberovky, to však doposiaľ moc nevyužívali, česť výnimkám, nakoľko toto je super služba pre ich zákazníkov – pôvodcov odpadu.

 2. Anonym píše:

  Dobrý deň, odosielateľ NO by mal mať tiež súhlas na prepravu NO, vozidlá vybavené v zmysle platných predpisov na prepravu NO (ADR) a tiež zodpovedá za prepravu týchto odpadov k príjemcovi. Ak dopravu zabezpečuje príjemca odpadu, pôvodca odapdu toto nemá možnosť ovplyvniť a ani nemôže niesť zodpovednosť za to, čo sa deje s týmto odpadom počas prepravy.
  Je naozaj super, že je to napísané čierne na bielom. V praxi sa mi stalo, že ak som sa nenapísal do kolonky odosielateľa odapdov (vyplnil som len kolonku držiteľa odapdov), príjemca odpadu ktorý objednával prepravu ma do kolonky odosielateľa jednoducho dopísal.

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Nemyslím si, že odosielateľ musí mať súhlas na nakladanie s NO. teda nie vždy. Lebo odosielateľom môže byť stále aj pôvodca odpadu a tomu sa súhlas na nakladanie s NO nevydáva. Pre pôvodcu slúži súhlas na zhromažďovanie NO.

 3. Schneider píše:

  Novelou zákona o odpadoch bola obnovená povinnosť zasielať SLNO na úrady pri preprave starých vozidiel.
  Takže ročne spracovaných (prepravených) cca. 30 000 kusov starých vozidiel = z každej prepravy poslať 6ks tlačív na úrady a všetko to archivovať aj s podacími lístkami.
  Ďakujeme vážené Ministerstvo.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.