Kategória: Všetky

Novela vyhlášky 382/2018 – zákaz skládkovania neupravených odpadov

Úprava odpadov – zákaz skládkovania neupravených odpadov – MBÚ, to sú 3 slovné spojenia, ktoré hovoria o tom istom. O odklone od skládkovania. Je to zadefinované vo vyhláške, ktorú teraz Ministerstvo otvorilo. Konkrétne sa jedná o vyhlášku 382/2018 a ak ste ju nestihli pripomienkovať do včera 28.11.2022, máte smolu. Ministerstvo na pripomienky dalo opäť len 10 dní. Vo vyhláške je len...

Novela nariadenia 330/2018 – výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

Nariadenie vlády SR 330/2018 je druhým v poradí, na ktoré sa pozrieme v rámci jesenných zmien. Jedná sa o poplatky za uloženie odpadov na skládkach odpadov. A malo by ísť o výrazné zmeny. Čas na pripomienkovanie predloženého návrhu bol iba 10 dní, takže ak to nestihnete pripomienkovať dnes 28.11.2022, máte smolu. Ministerstvo zmeny predkladá veľmi rado pred koncom roka a potom chce expresné vyjadrenia z praxe....

Novela vyhlášky 371/2015 – niektoré ustanovenia k zákonu

Ministerstvo životného prostredia prinieslo v priebehu posledného týždňa až 5 legislatívnych návrhov zmien odpadárskych zákonov, vyhlášok, či nariadenia. Treba uviesť to, že sa jedná o návrhy, NIE SCHVÁLENÉ zmeny. Finálny text budeme poznať keď bude uverejnený v zbierke zákonov. Zatiaľ to môžeme pripomienkovať. Prvou vyhláškou, ktorú by chcelo MŽP zmeniť je vyhláška 371/2015, ktorou sa ustanovujú niektoré náležitosti...

Čo štátny tajomník Smatana (NE)povedal správne

Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia je priamo zodpovedné za stav odpadového hospodárstva už 2,5 roka. Vízia žiadna, meškajúce a neriešené zákonné úpravy či vyhlášky. No keď si pozriete vyjadrenia čelných predstaviteľov ministerstva, tak je to óda na zlepšovanie stavu a záchranu odpadového hospodárstva… Nie tak dávno Ministerstvo za súčasného vedenia vyhlasovalo, že musí zaviesť cenovú vyhlášku pre triedený zber, lebo...

Rozhovor s konateľom. Kuchynské odpady z poza opony

V dnešnom dosť kritickom článku a podcaste sa dozviete viac o tom ako funguje svet a biznis s kuchynskými odpadmi. Niekto by na ten odpad ani nesiahol a niekto to zas považuje za príjemnú prácu. Niekto v tom vidí biznis a divný lobbing na ministerstve, niekto iný aj ohýbanie systému zo strany ministerstva a hygieny. V rozhovore som vyspovedal pána Ivana Škultétyho z Trnavy, ktorý, so svojou...

ISOH sa pohol do ďalšej fázy

S odpadovým ISOHom sa niečo deje. Resp. malo by sa udiať do konca septembra. Ministerstvo vydalo oficiálnu Predbežnú informáciu, že pravdepodobne do konca septembra dá do pripomienkového konania novú evidenčnú vyhlášku.   Zatiaľ žiadna panika, ide len o formálnu informáciu. Túto predbežnú informáciu môžete Vy, ako aj ja pripomienkovať do 27.9.2022. Nie je však čo pripomienkovať. Je to len krátka informácia o tom čo...

Poznáte 8 možných scenárov so skládkovaním odpadov od roku 2023?

Čas sa kráti. Od január má na Slovenku nastať veľký tresk a do praxe by sa mal zaviesť zákaz skládkovania neupravených odpadov. Viete kam budete odvážať Vaše odpady od Nového roka? Čo to spôsobilo? Ešte legislatívna zmena z roku pána 2019. Vtedy sa do zákona stanovil pevný termín rok 2021, do kedy sa na to majú firmy/obce/či niekto pripraviť. Teda na revolúciu...

Envirofond rozdal 4,44 mil € za triedenie odpadov. Získalo to len 36 % obcí

Environmtentálny fond rozdal už po tretí krát príspevok za triedenie odpadov. Metodika deľby sa nezmenila, systémové chyby Ministerstvo nevyriešilo. Pred dvoma rokmi som písal článok o tom ako sa nesystematicky začali rozdávať príspevky z Envirofondu za triedenie odpadov. Článok na pripomenutie nájdete tu. Vystupovali to najmä obec Boldog a mesto Bratislava ako systémová chyba. V závere článku som písal, že zmena zákona je...

Analýza: Zber kuchynských odpadov za rok 2021

Kuchynských BIO odpadov je zatiaľ málo a je príliš drahý. Aj to ukázala naša analýza, ktorú sme vypracovali pre Zväz odpadového priemyslu. Žiadne oficiálne čísla zatiaľ nemáme, takže sme si museli pomôcť inak. Ďakujeme všetkým 103 obciam a mestám, ktoré nám poskytli svoje dáta. Táto vzorka obsiahla počet 1,94 mil. obyvateľov. Od malých obcí až po veľké mestá....

Júnové odpadové zmeny vo vyhláškach

Jún je plodný mesiac, dozrievajú jahody a hrášok a na Ministerstve schválili 2 zmeny vyhlášok a vláda schválila k tomu ešte aj zmenu jedného nariadenia. Čo všetko sa mení? Zmenili sa: vyhláška 371/2015 – vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch vyhláška 373/2015 – vyhláška o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov nariadenie vlády 330/2018 – výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skládkach...